انواع درخواست شهرسازی از شهرداری مشهد

راهنمای مراجعه به شهرداری مشهد

قطعا برای شما نیز پیش آمده است که قصد دارید عملی را در حیطه شهر و محل تحت مالکیت خود انجام دهید ولی نمی دانید این فعالیت نیاز به اخذ مجوز دارد یا خیر؟
اگر بلی، به چه نهاد یا سازمان هایی باید مراجعه نمود ؟ و در چه زمانی؟
اولویت اخذ مجوز از کدام نهاد است؟
استانداری، فرمانداری، شهرداری، شورای شهر ،سازمان ثبت اسناد، اتاق اصناف و…
شهرداری مانند هر نهاد تخصصی دیگر از بخش های متفاوت (معاونت، مدیریت، مناطق، سازمان و شرکت های وابسته شهرداری مشهد ) تشکیل شده است .
درمیان این همه تشکیلات گسترده ،برای پاسخ در خواست باید به کدام بخش مراجعه نمود؟
باید به شهرداری مرکزمراجعه نمود ویا شهرداری مناطق ، نواحی، سازمان ها و…
این موضوع مربوط به کدامیک از حوزه ها می شود،شهرسازی،درآمد،خدمات شهری و…
فرایند انجام کار ومستندات مورد نیاز در هربخش به چه نحوی است؟
دراین بخش ما سعی می کنیم درخواست های شهرسازی رایج از شهرداری مشهد را برای شما ترسیم نماییم .

در ضمن برای اطلاع از آخرین وضعیت گردش پرونده خود در شهرداری مشهد، می توانید براساس کد نوسازی یا شماره درخواست به آدرس زیر مراجعه نمایید.
گردش پرونده شهرسازی در شهرداری مشهد

1-پروانه ساختمانی

کلیه مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهر ( دارای سند شش دانگ،آستانه ای یا اوقاف) قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی مشروع ساختمان‌سازی باید از شهرداری پروانــه یــا مجوز دریافت نمایــد ایــن مجــوز مشــمول کلیــه اشــخاص حقیقــی یــا حقــوقی اعــم از ساختمان‌های شخصی؛ دولتی؛ نظامی؛ خدماتی؛ تجاری و… باشد.
شهرداری موظف است در پروانه‌های صـادره نـوع اسـتفاده؛ تعداد طبقات؛ تعداد واحـدها تراکم ساختمانی؛ کاربری زمین؛ طرح تفضیلی مصوب؛ چیدمان پارکینگ؛ مهلت شروع و مدت ساخت را به‌طور واضح و بدون هیچ ابهـامی در آن درج نماید.
اصالت گواهی ها و مجوزهای صادره در سوابق سیستم شهرسازی موجود می باشد ونیازی به ارائه پرینت رنگی و پانچ آن نمی باشد.

درخواست‌های گروه پروانه شامل  موارد ذیل می باشد

1-1-پروانه احداث بنا

این مجوز جهت زمین بایر ومحصور ازسوی شهرداری صادر می گردد.

دریافت آمار پروانه و پایانکار شهر مشهد به تفکیک مناطق شهری و به ماخذ سال 1399

2-1-پروانه تجدید بنا

این مجوز جهت افزایش بنای ساختمان وقبل از احداث بنای جدید صادر می گردد.
( املاک دارای ساختمان که قصد تخریب 100% بنای قدیمی را دارد)

3-1- پروانه توسعه بنا

مجوز توسعه بنا برروی املاک دارای ساختمان ودارای گواهی مربوط به بنای قبلی که قصد توسعه بنا دارد وتمام یاقسمتی از بنای قبلی را حفظ می کند صادر می گردد.
نکات: این مجوز جهت افزایش بنا ساختمان وبر اساس ضوابط طرح تفصیلی مربوطه صادرمی گردد-بنای قبلی باید دارای استحکام باشد)

4-1- تمدید-اصلاح پروانه

املاک دارای پروانه قبلی که اعتبارپروانه آن به پایان رسیده است وهمزمان قصد تغییرات درپروانه قبلی را دارند می توانند پس از درخواست وطی مراحل مربوطه، این مجوز را از شهرداری دریافت نمایند.
( مالک با شهرداری توافق  می نماید تا مندرجات پروانه صـادره قبلـی بر اساس ضـوابط طـرح تفصـیلی مربوطـه افزایش ویا کاهش پیدا کند)

5-1- اصلاح پروانه

این مجوز جهت هرگونه تغییر درمفاد پروانه صادره قبلی از سوی شهرداری صادر می گردد.
گردش کار 5 مورد فوق به شرح زیر می باشد👇

برای مشاهده تصاویر به صورت کامل، کافی است بر روی آن کلیک نمایید.

گردش کار پروانه شهرداری مشهد

6-1- تجدید مفاد پروانه

درصورتی که به هر دلیل عملیات ساختمانی در مدت اعتبار پروانه وتمدیدهای آن به اتمام نرسد، می بایستی مفاد پروانه تجدید ودوباره صادر گردد

7-1- پروانه تجدید-اصلاح یاتمدید-اصلاح پروانه

املاک دارای پروانه قبلی که اعتبار پروانه آن به پایان رسیده است وهمزمان قصد تغییرات در پروانه قبلی را دارند می توانندپس از درخواست وطی مراحل مربوطه، این مجوز را ازشهرداری دریافت نمایند.

گردش کار 2 مورد فوق به شرح زیر می باشد👇

لینک دانلود مستندات👇

توضیحات پروانه(1396/06/22)

بازنگري در ضوابط مربوط به اعتبار پروانه هاي ساختماني(1395/11/14)

حقوقات شهرداری بابت  اجرای ماده 101(ورود به محدوده-سرانه خدمات ومعابر) (1395/11/14)

عوارض مسکونی(1395/11/14)

عوارض پذیره تجاری(1395/11/20)

عوارض تغییر کاربری(1395/11/20)

2-گـواهی

هر بنایی بعد از اتمام مراحل احداث با مراجعه به شهرداری نسبت به تسویه‌حساب و دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی اقدام می‌نماید، چنانچه ملک در مرحله بهره‌برداری، دارای نما و مشمول استحکام بنا باشد پایان کار بهره‌برداری و چنانچـه ملـک در مرحلـه تـا سفت‌کاری و یا فاقد نما باشد پایان کار سفت‌کاری (عدم خلاف) و درصورتی‌که ملک قدیمی با تاریخ احداث قبل از تاریخ 74/12/22 و فاقد اسـتحکام بنا و نما باشد، مفاصاحساب دریافت خواهد کرد. درخواست‌های گروه گواهی شامل پایان کار، عدم خلاف، مفاصاحساب، گواهی انتقال و پایان کار تفکیک آپارتمان می‌باشد.

1-2- مفاصا حساب مرحله‌ای

عبارت است از شناسنامه ساختمان که در آن اطلاعات مالکیت؛ نوع سند؛ مساحت و حدود اربعه؛ تراکم مصوب و سطح اشغال مجاز؛ کاربری مجاز؛ میزان در مسیر؛ که بر اساس گزارش کارشناس بازدید و با توجه به وضعیت ساختمان در مراحل ابتدائی ساختمان (گودبرداری، قالب‌بندی، بتن‌ریزی و…) گزارش‌شده و تخلف پیشروی طولی در حد یک سقف جهت تعیین تکلیف به کمیسیون ماده صد ارجاع می‌گردد و از تائید استحکام بنا درهمان مرحله ساختمانی گواهی مذکور صادر می‌گردد.

2-2- پایان کار سفت‌کاری یا عدم خلاف

عبارت است از شناسنامه ساختمان که در آن اطلاعات مالکیت؛ نوع سند؛ مساحت و حدود اربعه؛ تراکم مصوب و سطح اشغال مجاز؛ کاربری مجاز؛ میزان در مسیر؛ زیربناهای موجود و کلیه مشخصات فنی ساختمان که بر اساس گزارش کارشناس بازدید و با توجه به وضعیت ساختمان که مرحله سفت‌کاری و یا فاقد نما بوده و درنهایت مشخصات مهندسین ناظر مربوطه و تعهدنامه‌های لازم از مالک ثبت‌شده است. (برای املاک دارای استحکام بنا – از مرحله سقف تا قبل از بهره‌برداری)

3-2- پایان کار بهره‌برداری

عبارت است از شناسنامه ساختمان در حد بهره‌برداری که در آن علاوه بر اطلاعات گواهی عدم خلاف؛ نوع نمای بلوک ساختمان؛ تأییدیه آتش‌نشانی و آسانسور و تأییدیه مهندسین مرتبط در مرحله بهره‌برداری اخذ و درج می‌شود. (برای املاک دارای استحکام بنا – دارای نما در مرحله بهره‌برداری کامل)

4-2- مفاصا حساب

مدرکی است که به عنوان جایگزین عدم خلاف وپایانکار بهره برداری برای املاک دستگاهی وقولنامه ای فاقد سند ازسوی شهرداری صادر می شود.

5-2- گواهی انتقال

گواهی است درخصوص اعلام آ”خرین وضعیت ملک وآپارتمان در پاسخ به در خواست دفتر اسناد رسمی صادر می گردد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت درخواست انتقال ملک:
– مدارک شناسایی مالک یا وکیل (کارت ملی، وکالت نامه کاری)
– مدارک مالکیت(سند عرصه واعیان، اجاره خط معتبر)
– نامه دفتر اسناد رسمی

6-2- پایان کار تفکیک آپارتمان

این گواهی برای واحدهای آپارتمان بعد از صدور پایان کار بهره‌برداری ساختمان و صدور صورت‌مجلس و یا سند تفکیک اعیان صادر می‌شود. (برای واحدهای آپارتمانی که صورت‌مجلس و یا سند تفکیک اعیان دریافت نموده‌اند)

لینک دانلود مستندات👇

توضیحات پایانکاربهره برداری(1396/08/23)

گواهی انتقال آپارتمان توسط شهروندان

3- مجوز دیوارکشی

این مجوز جهت اراضی بایر و با توجه به شرایط و ضوابط تعیین‌شده. تبصره: وفق مفاد مصوبه شماره 9380/93/4/ش-93/08/20 شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص اراضی رها شـهری در راسـتای قـانون تعیـین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمان‌های فاقد سند رسمی (مصوب مجلس محترم شورای اسلامی) بـه مـالکین اراضـی و املاک در محدوده بافـت پر شهری که دارای حداقل حدنصاب پاسخ گوئی می‌باشند و طرح تفصیلی و یا طرح اجرائی در خصوص نحوه و میزان رعایت معابر شهری رادارند مستند به ماده 110 قانون شهرداری از رعایت میزان در مسیر، اقدام به صدور مجوز دیوارکشی بـه ارتفـاع حـداکثر 80 سـانتیمتر و نرده گـذاری بـه ارتفـاع یک متر مجموعاً حداکثر 180 سانتیمتر به همراه مجوز ساخت اتاقک نگهبانی به مساحت 12 مترمربع نماید. تبصره: وفق ضوابط ابلاغی سازمان امور اراضی کشاورزی از ابتدای سال 1394 میزان مجاز ارتفاع دیوارکشی جهت اراضـی بـا کـاربری بـاغی حـداکثر یک‌صد و بیست سانتی‌متر و مابقی به‌صورت فن و نرده مجاز می‌باشد. بدیهی است رعایت ضوابط و مقررات سایر دستگاه‌های و اخذ پروانه احداث بنا توسط متقاضی از مرجع ذی‌ربط الزامی می‌باشد.

4- درخواست عملیات ساختمانی

1-4- درخواست صدور مجوز عملیات ساختمانی

2-4- درخواست شروع عملیات ساختمانی

3-4- درخواست آماده سازی

این درخواست شامل مجموعه عملیات لازم برای مهیا نمودن زمین جهت احداث مسکن و تاسیسات لازم مربوطه به قانون زمین شهری و آیین نامه های اجرایی آن است

مدارک مورد نیاز جهت ثبت درخواست آماده سازی:
– مدارک شناسایی مالک یا وکیل (کارت ملی، وکالت نامه کاری)
– مدارک مالکیت(سند عرصه واعیان، اجاره خط معتبر)
– عکس از محل

5- درخواست تفکیک وافراز

1-5- درخواست افراز

درخواستی است که مالک می تواند نسبت به تقسیم مال غیرمنقول مشاع نسبت به سهم هریک از شرکا اقدام نماید

مدارک مورد نیاز جهت ثبت درخواست آماده سازی:
– مدارک شناسایی مالک یا وکیل (کارت ملی، وکالت نامه کاری)
-مدارک مالکیت(سند عرصه واعیان، اجاره خط معتبر)
-کروکی از ملک
– نامه دادگاه

2-5- درخواست تفکیک ملک


درخواستی است که مالک می تواند ملک خود را مطابق با ضوابط طرح های تفصیلی به قطعات کوچکتر تقسیم نماید.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت درخواست آماده سازی:
– مدارک شناسایی مالک یا وکیل (کارت ملی، وکالت نامه کاری)
-مدارک مالکیت(سند عرصه واعیان، اجاره خط معتبر)
-کروکی از ملک
– آخرین گواهی پایانکار بهره برداری برای املاک دارای ساختمان

6-درخواست تغییرات

1-6- درخواست هیئت فنی

چناچه مالک درخواست بیشتر از ضوابط طرح تفصیلی ملاک عمل را داشته باشد و با توجه به شرایط وضع موجود می تواند درخواست خود را در هیئت فنی منطقه مطرح نماید.

2-6- درخواست هیئت پارکینگ

کلیه املاک سطح شهر می بایست مطابق با ضوابط طرح های تفصیلی اقدام به تامین پارکینگ نمایند و چنانچه مالکی اقدام به احداث واحد مسکونی بیش از ضوابط طرح تفصیلی نماید،پارکینگ آن می بایست در هیئت پارکینگ مطرح و براساس ضوابط شهرسازی تامین گردد و چنانچه مالک به رای هیئت پارکینگ معترض باشد می تواند درخواست هیئت پارکینگ (تجدید نظر) را در سامانه ثبت نمایند.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت درخواست هیئت پارکینگ:
– مدارک شناسایی مالک یا وکیل (کارت ملی، وکالت نامه کاری)
– مدارک مالکیت(سند عرصه واعیان، اجاره خط معتبر)
– پلان پارکینگ
– رای کمیسیون
– گزارش بازدید
– صورتجلسه هیئت پارکینگ قبلی
– نقشه هوایی با لایه معابر
– چک لیست کنترل طرح پرونده در هیئت پارکینگ
– فیش هیئت پارکینگ

3-6- درخواست اعتراض(هیئت فنی و کمیسیون ماده 100) 

چنانچه مالک به نتیجه هیئت فنی یا رای صادهر کمیسیون ماده 100 اعتراض داشته باشد یا خواستار بازنگری نتیجه باشد می تواند درخواست اعتراض ثبت نماید.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت درخواست اعتراض
– مدارک شناسایی مالک یا وکیل (کارت ملی، وکالت نامه کاری)
– مدارک مالکیت(سند عرصه واعیان، اجاره خط معتبر)
– رای مورد اعتراض
– دلیل اعتراض همراه با مستندات

4-6- درخواست کانورت پرونده

در صورتی که مالک به دلایل ذیل درخواست کانورت پرونده (تغییر دفتر پیشخوان) را داشته باشد، باتایید شهرسازی منطقه پرونده به دفتر مورد نظر کانورت می گردد.
– نارضایتی متقاضی به دلایل فنی
– عدم فعالیت دفتر (تعطیلی دفتر- قطع توکن)

5-6- درخواست برگشت از درآمد

درصورتی که شهروند اقدام به دریافت خدمتی از شهرداری کرده که بابت آن وجهی پرداخت نموده اما به هر دلیلی نسبت به درخواست پشیمان و خواستار برگشت وجه باشد. شهروند می تواند درخواست برگشت از درآمد را ثبت تا درخواست در اداره تخصصی مورد بررسی قرار گرفته و درصورت امکان وپس از ابطال درخواست، وجه به حساب مالک یا درخواست کننده واریز گردد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت درخواست برگشت از درآمد
– کارت ملی
– تصویر فیش پرداختی

6-6- درخواست اصلاح پروانه

املاکی که فاقد کدنوسازی می باشند یا بر اثر تغییرات در محل، نیاز به اصلاح نقشه یا کدنوسازی می باشند

مدارک مورد نیاز جهت ثبت درخواست اصلاح نقشه
– مدارک شناسایی مالک یا وکیل (کارت ملی، وکالت نامه کاری)
– مدارک مالکیت(سند عرصه واعیان، اجاره خط معتبر)
– کروکی از ملک
– اطلاعات UTM از ملک

7- درخواست صدور/ تمدید مجوز بهره برداری موقت صنفی

مجوز بهره برداری موقت(تجاری موقت) از جمله مجوزاتی است که شهروند می تواند از طریق آن اقدام به فعالیت صنفی و شغلی در بازه زمانی مشخص نماید. این مجوز با دارا بودن ضوابط ومقررات مربوط به خود وپس از امکان سنجی توسط اداره درآمد شهرداری منطقه، دریافت تاییدات از واحدهای مرتبط و همچنین پرداخت فیش های بهره برداری موقت و صنفی صادر گردد. قابل ذکر است امکان تمدید مجوز بهره برداری موقت پس از پایان مهلت زمانی با ارائه درخواست تمدید امکان پذیر خواهد بود.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت درخواست بهره برداری موقت صنفی

 • کارت ملی
  – تصیر پروانه کسب
  – تصویر سوابق تجاری

8- استعلام

ماکین که درخواست ترهین/ وام بانکی داشته باشند می توانند از طریق استعلام الکترونیک، آخرین وضعیت ملک خود را دریافت نمایند و به بانک یا مرجع استعلام کننده اعلام نمایند.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت درخواست استعلام الکترونیک:
– مدارک شناسایی مالک یا وکیل (کارت ملی، وکالت نامه کاری)
– مدارک مالکیت(سند عرصه واعیان، اجاره خط معتبر)
– آخرین گواهی بعد از تاریخ 1386/12/29
– نامه مرجع استعلام کننده(نامه استعلام بانک، محضر و…)

شما می توانید با کلیک برروی متن های زیر، نسبت به دانلود فرآیند تعدادی از استعلام ها اقدام نمایید.

لینک دانلود مستندات👇

استعلام املاک فاقد سند آستان قدس (1396/03/30)

9-آخرین  Ci Table  ملاک عمل شهرداری مشهد

مبنای محاسبات زیربناهای مشمول تراکم،  سطح اشغال و  عوارض ، به تفکیک نوع استفاده از فضاها و براساس  جداولی محاسبه می گردد که به اصطلاح Ci Table نامیده می شوند، در این بخش از سایت ،آخرین جداول ملاک عمل شهرداری  در بازه های زمانی مختلف به روز رسانی می شود .

لینک دانلود مستندات👇

سی آی تیبل مسکونی(1394/01/24)

سی آی تیبل تجاری(1394/02/01)

سی آی تیبل اقامتی (1393/08/17)

10- سخن پایانی

شهرداری به عنوان اصلی ترین متولی امور شهری، بخش عمده ای از درخواست های شهروندان را روزانه رسیدگی وپاسخگویی می کند،در این میان عدم شناخت کامل شهروندان از سیستم شهرداری بعضا همراه با راهنمایی های اشتباه دفاترپیشخوان وبرخی از پرسنل شهرداری ، سبب می شود تا مسیرهای کوتاه وشفاف به مسیرهای پروپیج وخم وغیر اصولی تبدیل گردند. چنانچه در برخی از پرونده ها، ورود مدیران ارشد شهری واخذ نظرات آن ها به تنها را ه حل ممکن برای پاسخگویی به شهروندان مبدل می گردد . اتلاف زمان وهزینه برای شهرداری وبه ویژه مردم وسرمایه گذاران نتیجه عدم بهره گیری از خدمات مشاوره ویا مشاوره با افراد غیر خبره و به اصطلاح غیر متخصص می باشد.

برای ثبت سایر درخواست خود از شهرداری مشهد، تنها کافی است بر روی هریک از موارد زیر کلیک نمایید
انواع درخواست ارتباط مردمی و آشنایی با مدیران شهرداری مشهد
انواع درخواست خدمات حمل ونقل و ترافیک از شهرداری مشهد
انواع درخواست خدمات شهری از شهرداری مشهد
انواع درخواست خدمات فرهنگی اجتماعی از شهرداری مشهد

5/5 - (5 امتیاز)
با استفاده از بخش نظرات در انتهای صفحات سایت، می توانید سوالات و نظرات خود را پیرامون آن مطلب درج نمایید یا اینکه نظرات سایر افراد را بخوانید. برای جستجو میان کامنتها از Ctrl + f استفاده نمایید. ضمنا از طریق ایمیل از پاسخ ما به سوال خود مطلع خواهید شد. دوستانی که اطلاعات فنی دارند، لطفا به سوالات پاسخ دیگران دهند (لینک درج نشود).

شکیبامنش

متخصص سرمایه گذاری طرح های شهری - نویسنده مطالب و درس آموخته های تخصصی در حوزه شهرسازی و سرمایه گذاری - کارشناس ارشد شهرسازی - پایه2 طراحی و نظارت شهرسازی نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی - دارای سوابق مشاوره،کارشناسی و مدیریتی در حوزه شهرسازی ، شهرداری و سرمایه گذاری- عضو اصلی انجمن مدیریت پروژه ایران

نوشته های مشابه

‫14 دیدگاه ها

 1. سلام. بنده یک واحد آپارتمان خریدم که پایانکار کلی و سند تفکیکی داره ولی پایانکار تفکیکی نداره،سوالم این هست که برای گرفتن پایانکار تفکیکی نیاز هست تمام ساکنین آپارتمان با هم اقدام کنیم یا من به طور مستقل میتونم در این مورد اقدام کنم؟

  1. سلام. از آنجایی که ملک دارای پایانکار کلی هست و شما نیز سند تفکیکی آپارتمان خود را در دست دارید، بله می توانید به طور مستقل به شهرداری مراجعه و درخواست پایانکار تفکیکی نمایید. اگر خواستید ما هم آمادگی انجام این کار را برای شما داریم.

 2. با سلام و عرض خسته نباشید خدمت تمامی خادمین گمنام شهرها و شهر عزیزم مشهد مقدس.
  موضوع: جویای بررسی کارشناسی تیم متخصص و محترم شهرداری و شهرسازی جهت بسته شدن ورودی عبدالمطلب 64 حاشیه خیام
  با احترام اهالی محله عبدالمطلب 64 که مدتیست ورودی محله ایشان موقتا با دو عدد بلوکه سیمانی بسته شده و به اهالی قول باز شدن داده شده البته حاشیه کال با فضای سبز مزین شده که جای قدر دانی دارد. اما به دلیل بسته ماندن ورودی امر آمد و شد از مسیر قائم فقط میسر میباشد که این امر قیمت خانه ها و مغازه های محله را تا 2/3 پایین آورده با این حال تمامی ساکنین به تیم پرتلاش و توانمند شما اعتماد کامل دارند و خاستار جواب منصفانه و راهکاره کار آمد شما عزیزان هستند.
  با تشکر و سپاس فراوان
  ساکنین عبدالمطلب 64 قدیم و یا آدرس جدید همان کوچه عبدالمطلب 58 قائم قائم 8 انتهای خاکی دست راست

  1. سلام؛ این وب سایت متعلق به شهرداری مشهد نیست و ما بخش خصوصی هستیم که در این زمینه آموزش می دهیم.
   شما طی نامه ای موضوع را به شهردار منطقه دو منعکس نمایید و وقت ملاقات با شهردار گرفته و توضیح دهید مساله خود را تا رسیدگی کنند

 3. با سلام
  نمونه نامه درخواست نصب دستک (برای منطقه 12 مشهد) می خواستم. ممنون میشم حتی الامکان تا فردا راهنمایی بفرمائید.
  سپاسگزارم

  1. سلام؛ در این زمینه خدماتی نداریم. لطفا به منطقه 12 یا به دفاتر پیشخوان شهرسازی آن منطقه مراجعه نمایید

 4. با سلام و احترام
  بنده یک واحدآپارتمان در چند سال پیش خریداری کردم طبقه همکف با متراژ 103متر بنا و 80 متر حیاط اختصاصی که سند تفکیکی و من از اداره ثبت گرفتم ، داخل سند تفکیکی و سند ملک فضایی رو برای پارکینگ واحد طبقه همکف درج شده بود که بعد از صدور سند تک برگ متاسفانه این متراژ از سند حذف شده است .با این تفاسیر امکان پیگیری از سمت شهرداری و یا اداره ثبت وجود دارد یا نه ؟راهنمایی بفرمائید.

  1. سلام. ابتدا بررسی نمایید که در پایانکار کلی و پایانکار واحد تان، پارکینگ آیا وجود دارد یا خیر

 5. با عرض سلام و ادب حضور شما

  آیا در آپارتمانی که دارای 5 طبقه ( 4 واحد + پیلوت، پایانکار 1390 ) هست می توان بدون داشتن صورتجلسه هیئت پارکینگ از شهرداری پایانکار کلی و پایانکار طبقات را دریافت کرد؟
  سپاسگزارم

  1. سلام. فکر نکنم برای تمام پرونده ها رفتن به هیات پارکینگ الزامی باشد، خصوصا وقتی که پارکینگ به صورت کامل تامین است و مانعی ندارد.

 6. باسلام ملک ویلایی با سند 6دانگ و پایان کار الان قصد انتقال دارم مهندس بازدید گفته مغایرت حدود2ونیم متر داره باتوجه که خانه قدیمی هست و هیچ گونه تغییری انجام نشده در ملک میگه باید بره کمیسیون لطفا راهنمایی بفرمایید

  1. سلام. اگر کل مغایریت بنا 2.5 متر است به کمیسیون ماده صد نمی رود. تخلف اگر کمتر از 3% زیربنا باشد، به کمیسیون نمی رود.
   نکته بعد این است که این مورد اگر از قلم افتادگی است، خود شهرداری بر اساس نرخ زمان قلم افتادگی حساب می کندو باز هم به ماده صد نمی رود.

   بهرحال اگر گذرتان به کمیسیون ماده صد افتاد، حتما آموزش ویدئویی قواعد کمیسیون ماده صد و نحوه نوشتن لایحه دفاعیه را دریافت و استفاده نمایید:
   https://www.etminanshahr.ir/product/km100/

 7. سلام ،من زمینی به متراژ ۱۶۰متر با مصوبه کمیسیون ماده پنج با کاربری تجاری که در سال ۹۴ بدلیل یک تبصره آتش نشانی ملزم به رعایت پله فرار در ملک شدم که در نهایت من یک طبقه ساختم ویک طبقه من حذف شدالان که مصوبه آتش نشانی از ملک حذف شده شهرداری زیر بار یک طبقه من نمیره میگن شما از تراکم استفاده کردی البته من پارکینگ جریمه شدم چون تبدیل به انبار تجاری شده چکار باید بکنم تا حقمو بگیرم

 8. باسلام.من زمینی قولنامه ای دارم به تازگی پروانه گرفتم .داخل پروانه زده ملک درحال احداث ولی زمین خالیه.آیا درموقع ساخت مشکلی پیش نمیاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سلام شهروند عزیز

1- هر سازنده بنایی بالاخره گذرش به کمیسیون ماده صد خواهد افتاد. آموزش ویدئویی قواعد کمیسیون ماده صد و نحوه نگارش لایحه دفاعیه آن را از منو بسته آموزشی خریداری نمایید تا این کمیسیون را بشناسید و خود بتوانید نسبت به نگارش لایحه دفاعیه اقدام نمایید.

2- در این سایت می توانید شهردار مشهد را نقد کنید. در صفحه مربوط نسبت به درج دیدگاه در خصوص نقاط قوت و ضعف اقدام نمایید.

3- لطفا برای ارتباط با ما قبل از تماس تلفنی، از پیام رسان ها با جستجوی نام کاربری farshchi7 استفاده نموده و مستندات و تصاویر را ارسال نمایید.

مشاوران شهرداری اطمینان شرق

0
  0
  سبد خرید شما
  سبد خرید شما خالی استرفتن به فروشگاه