خدمات غیرحضوری شهرداری مشهد

ارائه کلیه خدمات شهرداری مشهد به صورت غیرحضوری شامل

  • محاسبه و کنترل عوارض شهرداری مشهد
  • قبول وکالت و انجام مشاوره در خصوص موضوعات اجرایی شهرداری مشهد
  • مشاور در زمینه کمیسیون های شهرداری 
  • مشاوره در خصوص کمیسیون ماده 100 و تنظیم لایحه
  • معرفی دفاتر پیشخوان شهرداری مشهد
5/5 - (2 امتیاز)

انواع درخواست ها از شهرداری مشهد

محاسبه عوارض شهرداری مشهد

کمیسیون های شهرداری

دفاتر پیشخوان شهرداری مشهد

محصولات آمار مشهد

    محصولی یافت نشد

محصولات قیمت منطقه ای