تنظیم و امضا گزارشات شهرسازی نظام مهندسی ساختمان ونقشه های تحلیلی GIS

تنظیم و امضا گزارشات شهرسازی نظام مهندسی ساختمان و نقشه های تحلیلی GIS

در این بخش، مطالب و محصولات مرتبط با سازمان نظام مهندسی ساختمان (با تاکید بر گزارشات و امضا شهرسازی و همچنین موارد مرتبط با شهرداری) و همچنین نقشه های تحلیلی GIS( شامل لایه های شیپ فایل و نقشه های کاربردی در فرمت های مختلف) ارائه مبی شود

5/5 - (1 امتیاز)

سازمان نظام مهندسی ساختمان و امضا شهرسازی

نقشه های تحلیلی GIS

نقشه های تحلیلی GIS مشهد