انواع درخواست خدمات حمل ونقل و ترافیک از شهرداری مشهد

شهرداری مشهد این امکان را فراهم نموده است تا شهروندان هرنوع پیشنهادی درخصوص موضوعات حمل ونقل وترافیکی در سطح معابر و فضاهای سطح شهر را از شهرداری مشهد درخواست نمایند.

برای مشاهده تصاویر در اندازه بزرگتر، بر روی آن کلیک نمایید

نکات مشترک درخصوص درخواست های حمل ونقل وترافیکی شهروندان از شهرداری مشهد شامل موارد ذیل می باشد :
– مسئولیت بررسی درخواست های ترافیکی مربوط به معابر شریانی درجه۱ و بزرگراهی با سازمان حمل و نقل و ترافیک می باشد. مسئولیت بررسی درخواست های ترافیکی مربوط به معابر شریانی درجه 2 و پایین تر با اداره حمل و نقل و ترافیک منطقه می باشد.
-محورهای مورد بررسی جهت اجرای درخواست، شامل موارد ذیل است: 
1-بررسی فنی اجرای طرح
 2-بررسي اعتباراجرای طرح(بودجه)
 3- بررسی عوامل محیطی اجرای طرح
4- بررسی عوامل قانونی اجرای طرح 
-برای ثبت درخواست صرفا  تصویر از محل درخواست(اختیاری) پیشنهاد می شود.

درخواست های مردمی درخصوص موضوعات حمل ونقل وترافیک،شامل موارد ذیل می باشد

1- احداث یا اصلاح سرعت گیر 

سرعت گیر از جمله تجهیزات ترافیکی بوده که در کنترل سرعت وسائل نقلیه و همچنین نقش بسزایی در کاهش حوادث رانندگی از جمله برخورد وسائل نقلیه با عابرین بر عهده دارد. بدین منظور شهروندان در صورت احساس نیاز به احداث سرعت گیر یا اصلاح و مرمت آن، می توانند درخواست خود را به همراه تعیین محل دقیق و ذکر دلایل ثبت نمایند. 

برای ثبت درخواست، بر روی لینک زیر کلیک نمایید
احداث یا اصلاح سرعت گیر

2- درخواست های مدیریت ترافیک

(یک یا دو طرفه کردن معبر یا انسداد یا بازگشایی معبر)

 یکی از ابزارهای مدیریت ترافیک به جهت نظم بخشی و تسهیل در عبور و مرور وسائل نقلیه استفاده از ابزارهای یک طرفه سازی، دو طرفه سازی و یا مسدود سازی و بازگشایی معابر شهری است. در این زمینه شهروندان نیز می توانند به شهرداری یاری رسانند و درخواست های خود را با تعیین محل دقیق و دلایل ثبت نمایند تا درخواست توسط شهرداری بررسی و در صورت لزوم اقدام متناسب صورت گیرد. 

موارد قابل ثبت در این درخواست یک طرفه:
-یک  یا دور طرفه نمودن معبر-  -بن بست و يا بن باز نمودن معبر – -انسداد –  بازگشایی –  محدودیت های مسیر – طرح های انحراف ترافیک-طرح های ترافیکی LEZ

برای ثبت درخواست، بر روی لینک زیر کلیک نمایید
مدیریت ترافیک

3- اصلاح مسیر دوچرخه 

ارتقاء فرهنگ دوچرخه سواری از جمله سیاستهای شهرداری مشهد جهت تسهیل و ارتقاء استفاده از دوچرخه، طراحی و ایجاد مسیرهای دوچرخه در سطح شهر می باشد. مسیرهای دوچرخه به عنوان مسیر اختصاصی دوچرخه سواران نیازمند نگهداری و نظارت مستمر است. بدین منظور شهروندان می توانند درخواست های مورد نیاز به بازسازی آسفالت و تابلوهای مسیر دوچرخه را که دچار آسیب دیدگی شده اند را با تعیین دقیق محل مورد نظر ثبت نمایند. 

برای ثبت درخواست، بر روی لینک زیر کلیک نمایید
اصلاح مسیر دوچرخه

4- درخواست اصلاح هندسی خیابان ها( معابر، تقاطع ها، میادین، آیلندها و… )

اصلاح هندسی معابر و تقاطع ها از جمله اقدامات حساس و تخصصی شهرداری می باشد که هدف آن مدیریت ترافیک، ارتقاء ایمنی تردد  عابران پیاده، کاهش مخاطرات و حوادث رانندگی و تسهیل در عبور و مرور می باشد. بدین منظور شهروندان و ارگانهای دولتی مرتبط با این موضوع می توانند درخواست اصلاح هندسی خود را با تعیین دقیق محل مورد نظر و ارائه توضیحات و بارگذاری تصاویر در صورت لزوم ثبت نمایند تا این موضوع مورد رسیدگی و بررسی تخصصی قرار گیرد. 
موارد قابل ثبت در این درخواست :
معابر – تقاطع ها – میادین – آیلندها – گذرگاه عابر پیاده – مسیر دوچرخه 

برای ثبت درخواست، بر روی لینک زیر کلیک نمایید
اصلاح هندسی خیابان

5- درخواست بازسازی معابر و پیاده روها( روکش آسفالت، لکه گیری آسفالت، مرمت پیاده روها و … )

ساخت معابر و پیاده رو ها از جمله خدمات ملموس شهرداری برای عموم شهروندان بوده که کارکرد نامناسب آن باعث نارضایتی زیادی می گردد. معابر و پیاده روها با توجه به حجم عبور و مرور و گذشت زمان، دچار فرسایش گردیده که نگهداری و تعمیر مستمر آنها به عنوان بسترهای عبور و مرور و شناسایی سریع و به موقع خرابی ها به منظور اصلاح و مرمت آن ها حائز اهمیت است. در این راستا شهروندان می توانند درخواست های بازسازی معابر و پیاده روهای دارای خرابی را به صورت الکترونیکی با تعیین دقیق محل مورد نظر ثبت نمایند تا در اسرع وقت درخواست مورد رسیدگی قرار گیرد. 

برای ثبت درخواست، بر روی لینک زیر کلیک نمایید
بازسازی معابر و پیاده رو

6- آسفالت مشارکتی 

آماده سازی معابر خاکی مخصوصا در مناطق در حال توسعه جهت تسهیل در عبور و مرور، ارتقاء سیما و منظر شهری و کاهش آلودگی های بهداشتی حائز اهمیت است. در این راستا شهرداری سالانه نسبت به آسفالت مقدار قابل توجهی از معابر شهری اقدام می نماید اما با توجه به حجم نیازهای آسفالت و افزایش روزافزون هزینه های آن، مشارکت شهروندان در این طرح می تواند دستاوردهای مطلوبی را برای شهر به ارمغان آورد. بدین منظور شهروندان می توانند با ثبت درخواست آسفالت مشارکتی، درخواست خود را ارسال تا پس از بررسی و انعقاد تفاهم نامه، آسفالت معابر موردنظر اجرایی گردد. 

برای ثبت درخواست، بر روی لینک زیر کلیک نمایید
آسفالت مشارکتی

7- درخواست احداث و اصلاح علائم و تجهیزات ترافیکی

( تابلو، پل فلزی، ویلچررو، چرخ بند، رفع نواقص چراغ های راهنمایی و رانندگی)

 علائم و تجهیزات ترافیکی نقش بسزایی در مدیریت ترافیک و کاهش مخاطرات و حوادث رانندگی بر عهده دارند. بدین منظور احداث یا اصلاح علائم و تجهیزات ترافیکی نیاز به نظارت های دائمی و گسترده داشته که در این راستا شهروندان نیز می توانند هرگونه درخواست های احداث یا اصلاح علائم ترافیکی با ضمن تعیین دقیق محل مورد نظر را ثبت نمایند تا توسط شهرداری مورد بررسی قرار گیرد. 
موارد قابل ثبت در این درخواست:
تهیه، اجرا، حفظ و نگهداری (میل باتومی – گل میخ – رفلکتورها – گاردریل – هندریل – نرده ها – بشکه ترافیکی چرخ بند – تابلوهای ترافیکی – چراغ های فرماندهی – چراغ های چشمک زن – سامانه ویلچیررو و غیره)

برای ثبت درخواست، بر روی لینک زیر کلیک نمایید
احداث و اصلاح علائم و تجهیزات ترافیکی

8- درخواست خط کشی و رنگ آمیزی

( سرعت گیر، خط کشی عابر پیاده، خط کشی محوری و …)

ضرورت وجود نشانه هایی برای نظم دهی در عبور و مرور عابران و وسائل نقلیه در معابر شهری، استفاده از خط کشی و رنگ آمیزی ها را ضروری می نماید. در این راستا شناسایی مناطق جدید نیازمند به خط کشی و رنگ آمیزی و شناسایی خطوطی که بر اثر گذشت زمان و عبور مستمر وسائل نقلیه کم رنگ و یا از بین رفته اند از طریق گزارشات شهروندی مورد لزوم است. بدین منظور شهروندان می توانند با تعیین دقیق محل و دلایل، درخواست خود را ثبت تا مورد بررسی قرار گیرد. 

موارد قابل ثبت در این درخواست: 
خط کشی و رنگ آمیزی جدید و یا مجدد(خط کشی های محوری- خط کشی های عرضی” عابر پیاده “-خط کشی مسیر دوچرخه – نقوش و نوشتارها – سرعتگیر و سرعتكاه)

برای ثبت درخواست، بر روی لینک زیر کلیک نمایید
خط کشی و رنگ آمیزی

9- درخواست احداث یا اصلاح جوی، کانال ، جداول و غیره 

طراحی و اجرای جوی و کانال ها در سطح شهر از لحاظ نقش آن در هدایت روان آبها و جلوگیری از آب گرفتگی ها على الخصوص در ایام بارندگی حائز اهمیت است. در این راستا احداث یا اصلاح جوی و کانال ها جزء نیازهای ضروری است که شهروندان می توانند با ثبت درخواست احداث یا اصلاح به همراه تعیین محل دقیق درخواست موارد را گزارش نمایند تا نسبت به پیگیری درخواست ها توسط شهرداری اقدام گردد. 

برای ثبت درخواست، بر روی لینک زیر کلیک نمایید
احداث یا اصلاح جوی یا کانال

10- مجوز ورود به طرح ترافیک

برای ثبت درخواست مجوز بر روی لینک زیر کلیک نمایید
سامانه مجوز طرح ترافیک

متن تعهد نامه صدور مجوز طرح ترافیک

سامانه صدور مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک در راستای اجرای دستورالعمل محدوده طرح ترافیک اجرایی شده است. شرکت متقاضی در فرآیند ثبت نام، به منزله موافقت وی با شرایط زیر است:
1- سازمان حمل و نقل و ترافیک مطابق با مفاد دستورالعمل اجرای محدوده طرح ترافیک، مختار به صدور و عدم صدور مجوز ورود به طرح ترافیک برای متقاضی بوده و ثبت نام متقاضی تعهدی برای سازمان حمل و نقل و ترافیک برای صدور مجوز ایجاد نمی کند.
2- مسئولیت بار گذاری اسناد و مدارک و صحت آنها به عهده متقاضی ثبت نام بوده و در صورتی که مشخص شود هر کدام از مدارک درخواستی مخدوش بوده است، سازمان حمل و نقل و ترافیک مکلف به ابطال مجوزهای صادر شده و پیگیری حقوقی موضوع خواهد بود.
3- با توجه به زمانبر بودن فرآیند تأیید و صدور مجوز ورود به طرح ترافیک، در صورتی که خودرو فرد متقاضی توسط پلیس راهور در بازه صدور مجوز اعمال قانون شود، سازمان حمل و نقل و ترافیک هیچگونه مسئولیتی برای اعمال قانون انجام شده نخواهد داشت.
4- در صورت ابطال مجوز صادر شده، به دلیل اتمام زمان یا هرگونه تغییر در دستورالعمل اجرای طرح ترافیک یا به هر دلیل دیگر، ارسال پیامک به شماره تلفن همراه اعلام شده توسط فرد متقاضی در سامانه، به منزله ابلاغ ابطال مجوز بوده و در صورت اعمال قانون توسط پلیس راهور پس از زمان ابطال مجوز، سازمان حمل و نقل و ترافیک هیچگونه مسئولیتی برای اعمال قانون انجام شده نخواهد داشت.
5- با توجه به اینکه مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک برای خودرو با مشخصات ارائه شده توسط متقاضی صادر می شود، چنانچه تغییری در مشخصات خودرو یا مالک خودرو روی دهد، متقاضی باید سریعاً نسبت به اصلاح مشخصات خودرو در این سامانه اقدام نماید. بدیهی است هرگونه پیامد ناشی از عدم اصلاح مشخصات، به عهده متقاضی خواهد بود.

برای ثبت سایر درخواست خود از شهرداری مشهد، تنها کافی است بر روی هریک از موارد زیر کلیک نمایید
انواع درخواست شهرسازی از شهرداری مشهد

انواع درخواست ارتباط مردمی و آشنایی با مدیران شهرداری مشهد
انواع درخواست خدمات شهری از شهرداری مشهد
انواع درخواست خدمات فرهنگی اجتماعی از شهرداری مشهد

5/5 - (2 امتیاز)
با استفاده از بخش نظرات در انتهای صفحات سایت، می توانید سوالات و نظرات خود را پیرامون آن مطلب درج نمایید یا اینکه نظرات سایر افراد را بخوانید. برای جستجو میان کامنتها از Ctrl + f استفاده نمایید. ضمنا از طریق ایمیل از پاسخ ما به سوال خود مطلع خواهید شد. دوستانی که اطلاعات فنی دارند، لطفا به سوالات پاسخ دیگران دهند (لینک درج نشود).

شکیبامنش

متخصص سرمایه گذاری طرح های شهری - نویسنده مطالب و درس آموخته های تخصصی در حوزه شهرسازی و سرمایه گذاری - کارشناس ارشد شهرسازی - پایه2 طراحی و نظارت شهرسازی نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی - دارای سوابق مشاوره،کارشناسی و مدیریتی در حوزه شهرسازی ، شهرداری و سرمایه گذاری- عضو اصلی انجمن مدیریت پروژه ایران

نوشته های مشابه

‫3 دیدگاه ها

 1. باسمه تعالی
  جناب اقای مهندس قلندرشریف
  شهردار محترم مشهد مقدس
  باعرض سالم
  به استحضار می رساند ما جمعی از پرسنل شرکت زمان سیرخراسان سازمان تاکسیرانی شهرداری مشهد مقدس هستیم
  باتوجه به افزایش حقوق57درصدی مصوب هیئت دولت و نماینده کارفرمایان و کارگران کل کشور از برج01/01/۱۴۰۱ این
  افزایش حقوق برای ما لحاظ نگردیده وتابدین لحظه که حدود یکسال سه ماه از سال ۱۴۰۰می گذرد فقط معادل 22 ٪پرداخت
  شده خواهشمندیم باتوجه به تورم گریبان گیر قشرضعیف جامعه لطفا نسبت به پرداخت معقوات دستورات الزم را اتخاذ فرمایید
  حقوق برج 01/02/1402 هنوز پرداخت نگردیده و باداشتن قسط ومخارج های خانواده و اجاره خانه شرایط به نحوی میباشد
  که دیگردوستان با داشتن اجاره منزل معوقه حکم تخلیه صادرشده و صاحب خانه جوابشان کرده است دردیگر شرکت های
  خصوصی و زیرمجموعه های شهرداری دراعیاد و مناسبت های مختلف بن کارت دریافت کرده اند که اصال این نکات مثبت تابه
  االن برای مارخ نداده است و باتوجه به از بین رفتن پوشش های بیمه ای و برابرشدن نرخ های دارو و نسخه ازاد تامین
  اجتماعی لطفا نسبت به ایجاد بیمه تکمیلی برای پرسنل سازمان نیزدرنظرگرفته شود در ضمن عده ای کثیری از دوستانی با
  ورود به این سیستم برای خودمخارج تراشیده و هر لحظه هراس اتمام همکاری را دارند لطفا برای قراردادها چاره ای بیاندشید
  وبا رفع موانع پرداختی حق حقوقات نیز فیش حقوقی در اختیار نیرو ها قرار گیرد .
  هم اکنون که درها بسته شده است بعدازخداوند رحمان چشم امید این جمع به اقدامات حضرتعالی می باشد و به امید روزی که
  هیج پدری شرمنده خانواده وفرزندان خود نباشد و دغدغه ی زندگی های امروزی به حداقل برسد
  باتشکر

 2. بسمه تعالی جناب اقای مهندس قلندر شریف
  شهردار شهر امام رضا ع
  موضوع : دعوت به همکاری وهم فکری از کارشناسان و متخصصین همه ادیان مختلف صرف نظر ازاینکه مسلمان باشند یا غیر مسلمان برای حل مشکلات اطراف حرم مطهر مخصوصا میدان بیت المقدس

  سلام علیکم
  احتراما باعنایت به سوابق کاری جنابعالی انتظار داریم به منطقه ای حساس که برای زوار نماینگر فعالیت جنابعالی و همکارانتان می باشد (اطراف حرم مطهر )
  مخصوصا میدان بیت المقدس متاسفانه بعلت نداشتن امکانات زیرزمینی زیر گذر برای تردد زوار محترم , مجبور به حرکت زوار درمیدان و خیابانها و همچنین رد شدن از عرض خیابان امام رضا در میدان بیت المقدس که موجب ترافیک سنگین در خیابان امام رضا ع از همکاران جنابعالی دعوت می گردد از تقاطع چهارراه ولی عصر تهران یا زیر گذرمیدان ولی عصر تهران دیدن نمایند

  متاسفانه پله برقی و اسانسور عابر پیاده میدان بیت المقدس ابتدای اندرزگو توسط همکاران شمادر اوج گرما و شلوغی زوار خاموش و غیر فعال می گرددو موجب رد شدن زوار از عرض خیابان و ترافیک سنگین می گردد

 3. سلام، مشهد خیابان مهرمادر، مهرمادر 17 بعد از چهارراه اول بخاطر پهنای زیاد کوچه و طولانی بودن کوچه هیچ سرعت گیری وجود نداره، موتور سوارها با سرعت خیلی خیلی بالایی تو این کوچه رفت و آمد میکنن که همین موضوع باعث شده تا هفته ای چند بار شاهد تصادف یا خوردن زمین یا برخورد موتور سوار ها با گربه ها باشیم،ازتون خواهش میکنم هرچه سریعتر نصبت به نسب سرعت گیر برای این کوچه اقدام کنید، خیلی ممنونم از شما🙏🙏

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سلام شهروند عزیز

1- هر سازنده بنایی بالاخره گذرش به کمیسیون ماده صد خواهد افتاد. آموزش ویدئویی قواعد کمیسیون ماده صد و نحوه نگارش لایحه دفاعیه آن را از منو بسته آموزشی خریداری نمایید تا این کمیسیون را بشناسید و خود بتوانید نسبت به نگارش لایحه دفاعیه اقدام نمایید.

2- در این سایت می توانید شهردار مشهد را نقد کنید. در صفحه مربوط نسبت به درج دیدگاه در خصوص نقاط قوت و ضعف اقدام نمایید.

3- لطفا برای ارتباط با ما قبل از تماس تلفنی، از پیام رسان ها با جستجوی نام کاربری farshchi7 استفاده نموده و مستندات و تصاویر را ارسال نمایید.

مشاوران شهرداری اطمینان شرق

0
  0
  سبد خرید شما
  سبد خرید شما خالی استرفتن به فروشگاه