خدمت محاسبه آن لاین

باتوجه به پیشرفت علم و همچنین شیوع بیماری های واگیر دار ( از جمله کرونا )فراگیر شدن خدمات غیرحضوری در دنیا با جهش رو برو شده است. متخصصین اطمینان شرق نیز درراستای رسالت علمی واجتماعی خود، برای اولین بار در کشور، نسبت به ارائه خدمات غیرحضوری در قالب محاسبات آن لاین تعرفه و عوارض اقدام نموده است.

5/5 - (3 امتیاز)

محاسبات آن لاین