محاسبه آنلاین عوارض تغییر کاربری به تجاری، اقامتی، صنعتی … (افزایش بهره برداری اعیان)، مشهد، به نرخ قدیم (سال ۱۳۹۹)

مقدمه

توجه شود که در این صفحه، محاسبه عوارض تغییر کاربری بر اساس ضوابط و نرخ سال ۱۳۹۹ انجام می شود، و از آنجایی که این عوارض همواره به نرخ روز محاسبه می گردد، این فرم محاسبه فقط در موارد خیلی خاص کاربرد دارد.
برای محاسبه عوارض تغییر کاربری به نرخ روز، به این صفحه مراجعه نمایید:
https://www.mashhad-city.ir/karbari/

در این صفحه خدمت (سرویس) محاسبه آنلاین عوارض تغییر کاربری برای املاک واقع در شهر مشهد ارائه می گردد. برای دسترسی به محاسبات کامل به این صفحه مراجعه و کلمه عبور را خریداری نمایید: خریداری رمز دسترسی به محاسبات کامل درآمدی

لازم به توضیح است که اصطلاح “تغییر کاربری” به صورت رایج بین مالکین و سرمایه گذلران ساختمانی استفاده می شود که به همین دلیل ما نیز از این اصطلاح استفاده کرده ایم. اما به دلیل غیر قانونی اعلام شده عوارضی با این عنوان در دیوان عدالت اداری، در مصوبات شورا، اسم دقیق این عبارت، “عوارض بر افزایش بهره برداری اعیان” می باشد:

عوارض تغییر کاربری = عوارض بر افزایش ارزش بهره برداری اعیان

نکات مهم

توجه به نکات زیر هنگام برآورد عوارض تغییر کاربری مهم است:

 1. تغییر کاربری از هر کاربری به کاربری تجارتی یک قیمت و عوارض مشخص دارد. بنابراین فرقی نمی کند که کاربری اولیه شما مسکونی یا ورزشی باشد، در هر دو این موارد مبلغ عوارض تغییر کاربری یکسان است.
 2. چنانچه ارتفاع سقف ها مازاد بر ارتفاع مجاز می باشد، لازم است محاسبات در ضریب افزایشی عوارض ارتفاع نیز ضرب گردند. برای محاسبه این ضریب به این صفحه مراجعه نمایید: محاسبه آنلاین عوارض افزایش ارتفاع
 3. در صورتی که پارکینگ برای متراژ مد نظر تغییر کاربری به تجارتی وفق ضوابط تامین باشد (پارکینگ مستقل و ویژه تجاری ها)، وفق مصوبه شورای شهر ۳۰ درصد تخفیف در عوارض تغییر کاربری لحاظ می گردد. حال اگر نصف پارکینگ مورد نیاز تامین باشد، تخفیف ۱۵ درصدی لحاظ می گردد. بنابراین درصد تامین پارکینگ تجاری برای متراژ مد نظر را ثبت نمایید.
 4. هنگام محاسبه تغییر کاربری به تجاری، مشاعات کمی ارزان تر محاسبه می شوند. بنابراین متوسط درصد مشاعات در زیربنای اعلامی هنگام تغییر کاربری تجاری را اعلام نمایید.
 5. در تغییر کاربری به تجاری، هر چه متراژ بالاتر باشد، ضریبی به نام ضریب تاثیر مقیاس، با افزایش زیربنا تا ۳۳ درصد از مبلغ عوارض تغییر کاربری به تجاری را کاهش می دهد. این ضریب در محاسبات لحاظ و اعمال شده است.
 6. در هنگام تغییر کاربری به تجاری، چنانچه کاربری اولیه عرصه در طرح تفصیلی تجارتی باشد، تخفیف ۴۵ درصدی در محاسبه عوارض تغییر کاربری لحاظ خواهد شد. این عامل در محاسبات با پاسخ به سوالی با همین مضمون لحاظ خواهد شد.
 7. توجه نمایید که عوارض تغییر کاربری (افزایش ارزش بهره برداری اعیان) می تواند تنها بخشی از عوارضی باشد که در فاکتور شهرداری به شما اعلام می گردد. مثلا ممکن است هنگام تغییر کاربری، شامل عوارض خلاف ضابطه، بالکن و جریمه کمیسیون ماده صد نیز بشوید.

محاسبه آنلاین عوارض تغییر کاربری به نرخ قدیم (۱۳۹۹)

توجه شود که در این صفحه، محاسبه عوارض تغییر کاربری بر اساس ضوابط و نرخ سال ۱۳۹۹ انجام می شود، و از آنجایی که این عوارض همواره به نرخ روز محاسبه می گردد، این فرم محاسبه فقط در موارد خیلی خاص کاربرد دارد.
برای محاسبه عوارض تغییر کاربری به نرخ روز، به این صفحه مراجعه نمایید:
https://www.mashhad-city.ir/karbari/

به ترتیب وفق اطلاعات درخواستی و توضیحات ذیل آن نسبت به ورود اطلاعات اقدام نمایید. هر جای سوالی پیش آمد به ما از طریق شماره ۰۹۱۵۵۱۳۶۱۲۹ واتساپ بزنید (امکان پاسخگویی به تماس تلفنی را نداریم).


یافتن ردیف معبر، وفق پیوست شماره ۳ مصوبه (فقط هنگام تغییر کاربری به تجارتی)

تنها هنگامی که قصد محاسبه تغییر کاربری به تجارتی را دارید، با جستجو در جدول زیر نام معبر ملک خویش را بیابید و شماره ردیف آنرا در بخش تعیین شده در محاسبات فوق درج نمایید.

چنانچه معبر شما در این لیست وجود ندارد، ردیف ۹۹۹ را در محاسبات بالا درج نمایید.

توجه نمایید که چنانچه در نام معبر به عبارت “بر جنوبی” یا “بر شمالی” یا “بر شرقی” و “بر غربی” اشاره شده است و ملک شما در آن “بر” قرار ندارد، ضریب این معبر ویژه مشمول ملک شما نمی شود و بایستی آن طرف که ملک مد نظر شما در آن قرار دارد را بیابید. زیرا بدیهی است که در برخی معابر یک “بر” دارای ارزش خاص است و بر دیگر موقعیت اقتصادی ضعیف تری دارد. برای تشخیص اینکه در کدام بر هستید، از همان نقشه ای که حوزه درآمدی خود را تعیین کردید، استفاده نمایید. چنانچه در نام معبر در جدول زیر، به بر مشخصی اشاره نشده است، در هر طرف آن معبر که قرار داشته باشید، ردیف آنرا وارد نمایید.

دقت شود که جدول زیر چندین صفحه است، و بهتر این است که از جستجو استفاده کنید.

شماره ردیفنام معبر
۱بزرگراه آزادی- حد فاصل میدان آزادی تا میدان استقلال- بر شرقی
۲بلوار احمد آباد- حد فاصل میدان شریعتی تا میدان فلسطین- بر جنوبی
۳بلوار احمد آباد- حد فاصل میدان شریعتی تا میدان فلسطین- بر شمالی
۴بلوار خیام- حد فاصل ملک آباد تا بلوار فردوسی- بر شمالی
۵بلوار سجاد
۶بزرگمهر جنوبی
۷بلوار شهید دستغیب- حد فاصل میدان راهنمایی تا سه راه فلسطین
۸بلوار فردوسی- حد فاصل میدان جانباز تا میدان استقلال- بر جنوبی
۹بلوار فردوسی- حد فاصل خیام تا میدان جانباز- بر جنوبی
۱۰بلوار فردوسی- حد فاصل میدان فردوسی تا خیام- بر جنوبی
۱۱بلوار فلسطین
۱۲بلوار قرنی- حد فاصل ابوطالب تا چهار راه مجد- بر جنوبی
۱۳بلوار قرنی- حد فاصل چهار راه مجد تا چهار راه میدان بار- بر جنوبی
۱۴بلوار قرنی- حد فاصل چهار راه میدان بار تا میدان توحید - بر جنوبی
۱۵بلوار قرنی- حد فاصل میدان فردوسی تا چهار راه ابوطالب- بر جنوبی
۱۶خیابان بعثت
۱۷خیابان توحید- حد فاصل میدان توحید تا میدان شهدا - بر جنوبی
۱۸خیابان دانشگاه- حد فاصل میدان سعدی تا میدان شریعتی- بر شمالی
۱۹خیابان دانشگاه- حد فاصل میدان شهدا تا میدان سعدی- بر شمالی
۲۰خیابان راهنمایی- حد فاصل احمد آباد تا میدان راهنمایی
۲۱خیابان شهید منتظری
۲۲خیابان ملاصدرا- حد فاصل احمد آباد تا بعثت
۲۳خیابان ملاصدرا - حد فاصل بعثت تا کوهسنگی
۲۴ملک آباد- حد فاصل سه راه خیام تا میدان آزادی- بر شمالی
۲۵ملک آباد- حد فاصل میدان فلسطین تا سه راه خیام- بر شمالی
۲۶بلوار ابوطالب- حد فاصل قرنی تا میدان ابوطالب
۲۷بلوار جانباز- حد فاصل تقاطع ساجدی تا بلوار آزادی- بر شمالی
۲۸بلوار جانباز- حد فاصل میدان جانباز تا بلوار آزادی- بر جنوبی
۲۹بلوار جانباز- حد فاصل میدان جانباز تا تقاطع ساجدی- بر شمالی
۳۰بلوار عبدالمطلب- حد فاصل ابوطالب تا حجت- بر جنوبی
۳۱بلوار عبدالمطلب- حد فاصل ابوطالب تا گلبرگ
۳۲بلوار عبدالمطلب- حد فاصل ابوطالب تا یاس- بر شمالی
۳۳بلوار فردوسی- حد فاصل میدان جانباز تا میدان استقلال- بر شمالی
۳۴بلوار قرنی- حد فاصل چهار راه ابوطالب تا میدان فردوسی- بر شمالی
۳۵بلوار قرنی- حد فاصل چهار راه مجد تا ابوطالب- بر شمالی
۳۶بلوار قرنی- حد فاصل چهار راه میدان بار تا چهار راه مجد- بر شمالی
۳۷بلوار قرنی- حد فاصل میدان توحید تا چهار راه میدان بار- بر شمالی
۳۸خیابان توحید- حد فاصل میدان شهدا تا میدان توحید - بر شمالی
۳۹خیابان شهید فرامرز عباسی- از بلوار فردوسی تا جانباز
۴۰خیابان مطهری شمالی- از حر عاملی تا عبدالمطلب- بر شمالی
۴۱خیابان مطهری شمالی- از قرنی تا حر عاملی- بر شمالی
۴۲خیابان مطهری شمالی- از قرنی تا عبدالمطلب- بر جنوبی
۴۳کوچه تعبدی- از قرنی تا حر عاملی
۴۴بلوار طبرسی- حد فاصل مجلسی تا گاز- بر شمالی
۴۵خیابان آیت الله شیرازی- حد فاصل چهارراه شهدا تا میدان شهدا- بر شمالی
۴۶خیابان خواجه ربیع- حد فاصل خواجه ربیع ۱۱ تا آرامگاه
۴۷بلوار امت- حد فاصل مجلسی تا علیمردانی- بر شمالی
۴۸بلوار طبرسی- حد فاصل مجلسی تا گاز- بر جنوبی
۴۹خیابان ایثار- حد فاصل ابوریحان تا امت
۵۰خیابان ایتار- حد فاصل طبرسی تا ابوریحان
۵۱خیابان شهید مفتح (طلاب)- حد فاصل ابوریحان تا امت
۵۲خیابان شهید مفتح (طلاب)- حد فاصل طبرسی تا ابوریحان
۵۳خیابان علیمردانی- حد فاصل طبرسی تا ابوریحان
۵۴بلوار امت- حد فاصل پل راه آهن تا علیمردانی- بر جنوبی
۵۵بلوار شهید اسماعیل پور- حد فاصل میدان نبوت تا بلوار سرخس
۵۶بلوار میرزا کوچک خان- حد فاصل میدان میرزا کوچک خان تا شهید اسماعیل پور
۵۷خیابان شهید شفیعی- حد فاصل فلکه اول گلشهر تا فلکه دوم
۵۸خیابان شهید شفیعی (بازار شلوغه)- حد فاصل شهید شفیعی ۳۶.۱ تا ۳۶.۹
۵۹خیابان شهید شفیعی (بازار شلوغه)- حد فاصل فلکه دوم تا شهید شفیعی ۳۶.۹
۶۰خیابان شهید شفیعی ۳۲- حد فاصل کوچه سینما تا تقاطع شهید خیرآبادی
۶۱خیابان شهید مفتح- حد فاصل امت تا میدان مفتح
۶۲خیابان شهید مفتح- حد فاصل میدان مفتح تا میدان نبوت- بر جنوبی
۶۳انتهای بلوار حر- شهرک باهنر
۶۴بلوار حر- حد فاصل مهریز تا اروند
۶۵بلوار شهید رستمی- حد فاصل خیابان سرخس تا رستمی ۴۴- بر جنوبی
۶۶بلوار شهید رستمی- حد فاصل خیابان سرخس تا شهید شیرودی- بر شمالی
۶۷بلوار مصلی - حد فاصل پنجراه (شهدای گوهرشاد) تا چمن
۶۸بلوار مصلی - حد فاصل چمن تا شهید رستمی
۶۹بلوار هفده شهریور- حد فاصل میدان هفده شهریور تا پنجراه- بر جنوبی
۷۰خیابان محمدآباد- حد فاصل محمد آباد ۱۵ تا بزرگراه بسیج- بر جنوبی
۷۱خیابان محمدآباد- حد فاصل شهید رستمی تا محمدآباد ۱۵- بر جنوبی
۷۲خیابان محمدآباد- حد فاصل شهید رستمی تا محمدآباد ۱۶- بر شمالی
۷۳خیابان محمدآباد- حد فاصل محمدآباد ۱۶ تا بزرگراه بسیج- بر شمالی
۷۴کوچه حمام- تا چهارراه دوم
۷۵کوچه مصلی ۷.۱ - حد فاصل مصلی تا شیخ صدوقی
۷۶امام رضا ۲ (کوچه کربلا)
۷۷بلوار ثامن- حد فاصل بزرگراه سلسله الذهاب تا خیابان سپاه- بر جنوبی
۷۸بلوار ثامن- حد فاصل بزرگراه سلسله الذهاب تا خیابان سپاه- بر شمالی
۷۹بلوار جمهوری اسلامی - حد فاصل کوشش تا پروین اعتصامی- بر جنوبی
۸۰بلوار جمهوری اسلامی - حد فاصل کوشش تا پروین اعتصامی- بر شمالی
۸۱بلوار جمهوری اسلامی - حد فاصل میدان ۱۵ خرداد تا کوشش
۸۲بلوار صبا- حد فاصل بلوار ثامن تا میدان شهید حسن آزادی
۸۳بلوار صبا- حد فاصل بلوار کوشش تا خیابان خلج
۸۴بلوار صبا- حد فاصل خلج تا بلوار ثامن
۸۶بلوار کوشش- حد فاصل فدائیان اسلام تا جمهوری اسلامی- بر جنوبی
۸۶بلوار کوشش- حد فاصل فدائیان اسلام تا جمهوری اسلامی- بر شمالی
۸۷بلوار کوشش- حد فاصل میدان حافظ تا خیابان مهدی
۸۸بلوار هفده شهریور- حد فاصل میدان هفده شهریور تا عنصری- بر جنوبی
۸۹بلوار هفده شهریور- حد فاصل میدان هفده شهریور تا عنصری- بر شمالی
۹۰خیابان امام رضا (ع) - حد فاصل شهید حنایی تا میدان بیت المقدس- بر جنوبی
۹۱خیابان امام رضا (ع) - حد فاصل میدان بسیج تا شهید حنایی- بر جنوبی
۹۲خیابان امام رضا (ع) - حد فاصل میدان ۱۵ خرداد تا میدان بسیج- بر جنوبی
۹۳خیابان خالد اسلامبولی
۹۴خیابان شهید حنایی - حد فاصل خیابان هفده شهریور تا خیابان امام رضا
۹۵خیابان شهید شیرودی - حد فاصل هفده شهریور تا صدر- بر جنوبی
۹۶خیابان عنصری - حد فاصل هفده شهریور تا خیابان امام رضا (ع)
۹۷خیابان قائم- حد فاصل بلوار صبای غربی تا شهید دایی
۹۸خیابان قائم- حد فاصل شهید دایی تا شهید گفتاری
۹۹خیابان کوشش- حد فاصل خیابان جمهوری اسلامی تا میدان حافظ
۱۰۰خیابان مهدی- حد فاصل کوشش تا ابتدای نماز
۱۰۱خیابان مهدی- حد فاصل کوشش تا شهید نقیبی فرد
۱۰۲خیابان نسترن- حد فاصل هفده شهریور ۲ تا نسترن ۲۲
۱۰۳فدائیان اسلام ۱
۱۰۴فدائیان اسلام ۳
۱۰۵فدائیان اسلام ۵
۱۰۶فدائیان اسلام ۷
۱۰۷گذرهای فرعی پهنه میانی خیابان های امام رضا (ع)- شهید حنایی- هفده شهریور- خالد اسلامبولی
۱۰۸معابر محدوده شهرک صنعتی طرق- حد فاصل جاده نیشابور، سردخانه، خیابان کارآفرین
۱۰۹امام رضا ۳- از امام رضا تا عمق ۱۷۷ متری کوچه
۱۱۰امام رضا ۵ (چهنو)- حد فاصل امام رضا تا مهرآئین (چهنو ۴)
۱۱۱امام رضا ۵ (چهنو)- حد فاصل چهنو ۳ تا سرشور
۱۱۲امام رضا ۵ (چهنو)- حد فاصل مهرآئین تا چهنو ۳
۱۱۳بلوار امام خمینی- حد فاصل خیابان گلستان تا چهار راه لشکر
۱۱۴بلوار امام خمینی- حد فاصل میدان شهدا تا خیابان گلستان
۱۱۵بلوار بهار- حد فاصل خیابان سردادور تا میدان بسیج- بر جنوبی
۱۱۶بلوار خرمشهر- حد فاصل میدان امام خمینی تا میدان ۱۵ خرداد- بر جنوبی
۱۱۷بلوار خرمشهر- حد فاصل میدان امام خمینی تا میدان ۱۵ خرداد- بر شمالی
۱۱۸بلوار مدرس
۱۱۹خیابان امام رضا- حد فاصل دانش تا میدان بیت المقدس- بر شمالی
۱۲۰خیابان امام رضا- حد فاصل میدان بسیج تا دانش- بر شمالی
۱۲۱خیابان امام رضا- حد فاصل میدان ۱۵ خرداد تا میدان بسیج- بر شمالی
۱۲۲خیابان آخوند خراسانی- حد فاصل چهارراه خسروی تا میدان گنبد سبز- بر جنوبی
۱۲۳خیابان آخوند خراسانی- حد فاصل چهارراه خسروی تا میدان گنبد سبز- بر شمالی
۱۲۴خیابان آخوند خراسانی- حد فاصل میدان گنبد سبز تا خیابان دانش- بر جنوبی
۱۲۵خیابان آخوند خراسانی- حد فاصل میدان گنبد سبز تا خیابان رازی- بر شمالی
۱۲۶خیابان آیت الله خزعلی- حد فاصل چهارراه خسروی تا چهارراه شهدا- بر شمالی
۱۲۷خیابان آیت الله شیرازی- حد فاصل چهارراه شهدا تا میدان شهدا- بر جنوبی
۱۲۸خیابان بهار- حد فاصل چهارراه بیسیم تا میدان بسیج- بر شمالی
۱۲۹خیابان بهار- حد فاصل میدان شریعتی تا چهارراه بیسیم- بر شمالی
۱۳۰خیابان بهار- حد فاصل میدان شریعتی تا خیابان سردادور- بر جنوبی
۱۳۱خیابان پاسداران
۱۳۲خیابان چمران- حد فاصل میدان امام رضا تا میدان سعدی
۱۳۳خیابان دانش- از خیابان امام رضا تا آخوند خراسانی
۱۳۴خیابان دانشگاه- حد فاصل میدان سعدی تا میدان شریعتی- بر جنوبی
۱۳۵خیابان دانشگاه- حد فاصل میدان شهدا تا میدان سعدی - بر جنوبی
۱۳۶خیابان سعدی
۱۳۷خیابان شهید اندرزگو- از خیابان سرشور تا چهارراه خسروی- بر جنوبی
۱۳۸خیابان شهید اندرزگو- از میدان بیت المقدس تا خیابان سرشور- بر جنوبی
۱۳۹خیابان شهید دیالمه
۱۴۰خیابان فدائیان اسلام- حد فاصل میدان برق تا کوشش
۱۴۱خیابان کوهسنگی- حد فاصل میدان شریعتی تا چهارراه الندشت
۱۴۲کوچه اندرزگو ۱۲ (خامنه ای)- از اندرزگو ۱۳.۱۲ تا آخوند خراسانی
۱۴۳کوچه اندرزگو ۱۲ (خامنه ای)- از اندرزگو تا اندرزگو ۱۳.۱۲
۱۴۴کوچه سرشور- حد فاصل اندرزگو تا سرشور ۱۲
۱۴۵کوچه سرشور- حد فاصل سرشور ۱۲ تا ۱۸
۱۴۶کوچه سرشور- حد فاصل سرشور ۱۸ تا ۲۷
۱۴۷کوچه سرشور- حد فاصل سرشور ۲۷ تا ۳۴
۱۴۸کوچه سرشور- حد فاصل سرشور ۳۴ تا دانش
۱۴۹معابر فرعی میانی خیابان های امام رضا، اندرزگو، آخوند خراسانی و دانش- به غیر از معابر ویژه
۱۵۰بلوار کوثر- حد فاصل وکیل آباد تا میدان پژوهش
۱۵۱بلوار هاشمیه- حد فاصل وکیل آباد تا پیروزی- بر جنوبی
۱۵۲بلوار هاشمیه- حد فاصل وکیل آباد تا پیروزی- بر شمالی
۱۵۳بلوار هاشمیه- حد فاصل پیروزی تا فکوری- بر شمالی** از واحد درآمد شهرداری منطقه، ضریب این معبر استعلام گردد**
۱۵۴بلوار هاشمیه- حد فاصل پیروزی تا فکوری- بر شمالی** از واحد درآمد شهرداری منطقه، ضریب این معبر استعلام گردد**
۱۵۵بلوار هاشمیه- حد فاصل فکوری تا نماز- بر شمالی
۱۵۶بلوار هاشمیه- حد فاصل فکوری تا نماز- بر جنوبی
۱۵۷بلوار هفت تیر- حد فاصل وکیل آباد تا میدان هشت شهریور- بر جنوبی
۱۵۸بلوار هفت تیر- حد فاصل وکیل آباد تا میدان هشت شهریور- بر شمالی
۱۵۹خیابان صارمی- حد فاصل هاشمیه تا هفت تیر
۱۶۰خیابان صارمی- حد فاصل وکیل آباد تا پیروزی- بر شرقی
۱۶۱خیابان صارمی- حد فاصل وکیل آباد تا پیروزی- بر غربی
۱۶۲بلوار دانشجو- حد فاصل معلم تا مهران- بر شرقی
۱۶۳بلوار دانشجو- حد فاصل معلم تا مهران- بر غربی
۱۶۴بلوار دانشجو- حد فاصل وکیل آباد تا معلم- بر شرقی
۱۶۵بلوار دانشجو- حد فاصل وکیل آباد تا معلم- بر غربی
۱۶۶بلوار سید رضی- حد فاصل معلم تا مهران- بر شرقی
۱۶۷بلوار سید رضی- حد فاصل معلم تا مهران- بر غربی
۱۶۸بلوار سید رضی- حد فاصل وکیل آباد تا معلم
۱۶۹بلوار شریعتی- حد فاصل حجاب تا ادیب
۱۷۰بلوار شریعتی- حد فاصل شاهد تا شهید رفیعی
۱۷۱بلوار وکیل آباد- حد فاصل امامت تا سید رضی- بر شمالی
۱۷۲بلوار وکیل آباد- حد فاصل دانشجو تا نمایشگاه- بر شمالی
۱۷۳بلوار وکیل آباد- حد فاصل سید رضی تا دانشجو- بر شمالی
۱۷۴بلوار وکیل آباد- بر شمالی
۱۷۵بزرگراه آزادی- حد فاصل میدان استقلال تا معلم- بر غربی
۱۷۶بزرگراه استقلال- حد فاصل چهارراه میلاد تا میدان مطهری - بر جنوبی
۱۷۷بزرگراه استقلال- حد فاصل چهارراه میلاد تا میدان مطهری - بر شمالی
۱۷۸بزرگراه استقلال- حد فاصل میدان استقلال تا چهارراه میلاد - بر جنوبی
۱۷۹بزرگراه استقلال- حد فاصل میدان استقلال تا چهارراه میلاد - بر شمالی
۱۸۰بلوار امامت- حد فاصل چهارراه میلاد تا آموزگار شهید رجایی- بر شرقی
۱۸۱بلوار امامت- حد فاصل چهارراه میلاد تا آموزگار شهید رجایی- بر غربی
۱۸۲بلوار امامت- حد فاصل وکیل آباد تا چهارراه میلاد
۱۸۳بلوار معلم- حد فاصل جلال آل احمد تا سید رضی- بر جنوبی
۱۸۴بلوار معلم- حد فاصل چهارراه آزاد شهر تا جلال آل احمد
۱۸۵بلوار معلم- حد فاصل میدان مطهری تا سید رضی- بر شمالی
۱۸۶بلوار اقدسیه- حد فاصل سجادیه تا مهدیه
۱۸۷بلوار اقدسیه- حد فاصل هاشمی رفسنجانی تا سجادیه
۱۸۸بلوار الهیه- حد فاصل هاشمی رفسنجانی تا سجادیه- بر جنوبی
۱۸۹بلوار الهیه- حد فاصل سجادیه تا مهدیه- بر جنوبی
۱۹۰بلوار الهیه- حد فاصل سجادیه تا مهدیه- بر شمالی
۱۹۱بلوار الهیه- حد فاصل هاشمی رفسنجانی تا سجادیه- بر شمالی
۱۹۲بلوار امیریه- حد فاصل سجادیه تا مهدیه
۱۹۳بلوار امیریه- حد فاصل هاشمی رفسنجانی تا سجادیه
۱۹۴بلوار سجادیه- حد فاصل الهیه تا امیریه
۱۹۵بلوار سجادیه- حد فاصل مجیدیه تا الهیه
۱۹۶بلوار صادقیه- حد فاصل الهیه تا امیریه
۹۷بلوار صادقیه- حد فاصل مجیدیه تا الهیه
۱۹۸بلوار مجیدیه - حد فاصل سجادیه تا مهدیه
۱۹۹بلوار مجیدیه - حد فاصل هاشمی رفسنجانی تا سجادیه
۲۰۰بلوار محمدیه- حد فاصل الهیه تا امیریه
۲۰۱بلوار محمدیه- حد فاصل مجیدیه تا الهیه
۲۰۲خیابان رحمانیه- حد فاصل سجادیه تا مهدیه
۲۰۳خیابان رحمانیه- حد فاصل هاشمی رفسنجانی تا سجادیه
۹۹۹سایر معابر سطح شهر
۵/۵ - (۱۸ امتیاز)
با استفاده از بخش نظرات در انتهای صفحات سایت، می توانید سوالات و نظرات خود را پیرامون آن مطلب درج نمایید یا اینکه نظرات سایر افراد را بخوانید. برای جستجو میان کامنتها از Ctrl + f استفاده نمایید. ضمنا از طریق ایمیل از پاسخ ما به سوال خود مطلع خواهید شد. دوستانی که اطلاعات فنی دارند، لطفا به سوالات پاسخ دیگران دهند (لینک درج نشود).

سید مجتبی فرشچی

طی سالهای 85 لغایت 94، یعنی 9 سال در بخشهای شهرسازی و درآمد شهرداری مشهد مشغول به کار بوده ام (با عنوان رئیس اداره درآمد). اکنون مایلم با هدف شفافیت هر چه بیشتر امور شهرداری، تجربیات گرانقدر و اطلاعات خود را در اختیار مردم عزیز و سرمایه گذاران محترم ساختمان قرار دهم، در قالب: 1- خدمات مرتبط با شهرداری، 2-ویدئوها و متون آموزشی. --------> بدون وجود یک رسانه قوی، منسجم و تخصصی که عملکرد شهرداری و شورای شهر را نقد کند، راه به جایی نمی بریم. مردم باید دقیقا بدانند در شهرداری مشهد چه می گذرد . . . نظارت گسترده مردمی نیاز است با ابزار فناوری اطلاعات که متاسفانه فعلا نداریم . . .

نوشته های مشابه

‫۲ دیدگاه ها

 1. سلام.خسته نباشید.شهرداری منطق پنج مشهد به ما میگه برای سال ۱۴۰۰ درصورتی به ما تجاری موقت میده که صلح در مسیر را امضا کنیم وگرنه مغازه هارو پلمپ میکنه.ملک ما۶۲ متر عقب نشینی دارد.سال ساختش
  ۱۳۵۳ است و مغازه ها از سال۱۳۶۹دایر می‌باشد.به نظر شما امضا کنیم یا نه.ایا راهکار بهتری هست

  1. سلام. شاید بهتر باشه در قالب درخواست پروانه تجدید بنا اقدام کنید تا امتیازات رایج را بابت این عقب نشنی دریافت کنید. ممکنه امتیاز شهرداری در ازای عقب نشینی فقط تراکم تشویقی باشد.
   در اصل شهرداری نگران است که اگر اینطوری به شما در جایی که پایانکار تجارتی ندارد، تجاری موقت بدهد، در آینده و هنگام اجرای عقب نشینی، حقوق تجارتی این بخشی که دارای عقب نشینی است را هم از شهرداری مطالبه کنید. اونوقت باید بیش از صد برابر پولی که بابت تجاری موقت طی چندین سال گرفته، یکجا به شما بازگرداند، بنابراین منطقی است که احتیاط می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا

سلام شهروند عزیز

1- هر سازنده بنایی بالاخره گذرش به کمیسیون ماده صد خواهد افتاد. آموزش ویدئویی قواعد کمیسیون ماده صد و نحوه نگارش لایحه دفاعیه آن را از منو بسته آموزشی خریداری نمایید تا این کمیسیون را بشناسید و خود بتوانید نسبت به نگارش لایحه دفاعیه اقدام نمایید.

2- در این سایت می توانید شهردار مشهد را نقد کنید. در صفحه مربوط نسبت به درج دیدگاه در خصوص نقاط قوت و ضعف اقدام نمایید.

3- لطفا برای ارتباط با ما قبل از تماس تلفنی، از پیام رسان های سروش یا ایتا استفاده نموده و مستندات و تصاویر را ارسال نمایید.

مشاوران شهرداری اطمینان شرق