محاسبه آنلاین عوارض تغییر کاربری به تجاری، اقامتی، صنعتی … (افزایش بهره برداری اعیان)، مشهد، به نرخ قدیم (سال 1399)

مقدمه

توجه شود که در این صفحه، محاسبه عوارض تغییر کاربری بر اساس ضوابط و نرخ سال 1399 انجام می شود، و از آنجایی که این عوارض همواره به نرخ روز محاسبه می گردد، این فرم محاسبه فقط در موارد خیلی خاص کاربرد دارد.
برای محاسبه عوارض تغییر کاربری به نرخ روز، به این صفحه مراجعه نمایید:
https://www.mashhad-city.ir/karbari/

در این صفحه خدمت (سرویس) محاسبه آنلاین عوارض تغییر کاربری برای املاک واقع در شهر مشهد ارائه می گردد. برای دسترسی به محاسبات کامل به این صفحه مراجعه و کلمه عبور را خریداری نمایید: خریداری رمز دسترسی به محاسبات کامل درآمدی

لازم به توضیح است که اصطلاح “تغییر کاربری” به صورت رایج بین مالکین و سرمایه گذلران ساختمانی استفاده می شود که به همین دلیل ما نیز از این اصطلاح استفاده کرده ایم. اما به دلیل غیر قانونی اعلام شده عوارضی با این عنوان در دیوان عدالت اداری، در مصوبات شورا، اسم دقیق این عبارت، “عوارض بر افزایش بهره برداری اعیان” می باشد:

عوارض تغییر کاربری = عوارض بر افزایش ارزش بهره برداری اعیان

نکات مهم

توجه به نکات زیر هنگام برآورد عوارض تغییر کاربری مهم است:

 1. تغییر کاربری از هر کاربری به کاربری تجارتی یک قیمت و عوارض مشخص دارد. بنابراین فرقی نمی کند که کاربری اولیه شما مسکونی یا ورزشی باشد، در هر دو این موارد مبلغ عوارض تغییر کاربری یکسان است.
 2. چنانچه ارتفاع سقف ها مازاد بر ارتفاع مجاز می باشد، لازم است محاسبات در ضریب افزایشی عوارض ارتفاع نیز ضرب گردند. برای محاسبه این ضریب به این صفحه مراجعه نمایید: محاسبه آنلاین عوارض افزایش ارتفاع
 3. در صورتی که پارکینگ برای متراژ مد نظر تغییر کاربری به تجارتی وفق ضوابط تامین باشد (پارکینگ مستقل و ویژه تجاری ها)، وفق مصوبه شورای شهر 30 درصد تخفیف در عوارض تغییر کاربری لحاظ می گردد. حال اگر نصف پارکینگ مورد نیاز تامین باشد، تخفیف 15 درصدی لحاظ می گردد. بنابراین درصد تامین پارکینگ تجاری برای متراژ مد نظر را ثبت نمایید.
 4. هنگام محاسبه تغییر کاربری به تجاری، مشاعات کمی ارزان تر محاسبه می شوند. بنابراین متوسط درصد مشاعات در زیربنای اعلامی هنگام تغییر کاربری تجاری را اعلام نمایید.
 5. در تغییر کاربری به تجاری، هر چه متراژ بالاتر باشد، ضریبی به نام ضریب تاثیر مقیاس، با افزایش زیربنا تا 33 درصد از مبلغ عوارض تغییر کاربری به تجاری را کاهش می دهد. این ضریب در محاسبات لحاظ و اعمال شده است.
 6. در هنگام تغییر کاربری به تجاری، چنانچه کاربری اولیه عرصه در طرح تفصیلی تجارتی باشد، تخفیف 45 درصدی در محاسبه عوارض تغییر کاربری لحاظ خواهد شد. این عامل در محاسبات با پاسخ به سوالی با همین مضمون لحاظ خواهد شد.
 7. توجه نمایید که عوارض تغییر کاربری (افزایش ارزش بهره برداری اعیان) می تواند تنها بخشی از عوارضی باشد که در فاکتور شهرداری به شما اعلام می گردد. مثلا ممکن است هنگام تغییر کاربری، شامل عوارض خلاف ضابطه، بالکن و جریمه کمیسیون ماده صد نیز بشوید.

محاسبه آنلاین عوارض تغییر کاربری به نرخ قدیم (1399)

توجه شود که در این صفحه، محاسبه عوارض تغییر کاربری بر اساس ضوابط و نرخ سال 1399 انجام می شود، و از آنجایی که این عوارض همواره به نرخ روز محاسبه می گردد، این فرم محاسبه فقط در موارد خیلی خاص کاربرد دارد.
برای محاسبه عوارض تغییر کاربری به نرخ روز، به این صفحه مراجعه نمایید:
https://www.mashhad-city.ir/karbari/

به ترتیب وفق اطلاعات درخواستی و توضیحات ذیل آن نسبت به ورود اطلاعات اقدام نمایید. هر جای سوالی پیش آمد به ما از طریق شماره 09155136129 واتساپ بزنید (امکان پاسخگویی به تماس تلفنی را نداریم).


یافتن ردیف معبر، وفق پیوست شماره 3 مصوبه (فقط هنگام تغییر کاربری به تجارتی)

تنها هنگامی که قصد محاسبه تغییر کاربری به تجارتی را دارید، با جستجو در جدول زیر نام معبر ملک خویش را بیابید و شماره ردیف آنرا در بخش تعیین شده در محاسبات فوق درج نمایید.

چنانچه معبر شما در این لیست وجود ندارد، ردیف 999 را در محاسبات بالا درج نمایید.

توجه نمایید که چنانچه در نام معبر به عبارت “بر جنوبی” یا “بر شمالی” یا “بر شرقی” و “بر غربی” اشاره شده است و ملک شما در آن “بر” قرار ندارد، ضریب این معبر ویژه مشمول ملک شما نمی شود و بایستی آن طرف که ملک مد نظر شما در آن قرار دارد را بیابید. زیرا بدیهی است که در برخی معابر یک “بر” دارای ارزش خاص است و بر دیگر موقعیت اقتصادی ضعیف تری دارد. برای تشخیص اینکه در کدام بر هستید، از همان نقشه ای که حوزه درآمدی خود را تعیین کردید، استفاده نمایید. چنانچه در نام معبر در جدول زیر، به بر مشخصی اشاره نشده است، در هر طرف آن معبر که قرار داشته باشید، ردیف آنرا وارد نمایید.

دقت شود که جدول زیر چندین صفحه است، و بهتر این است که از جستجو استفاده کنید.

شماره ردیفنام معبر
1بزرگراه آزادی- حد فاصل میدان آزادی تا میدان استقلال- بر شرقی
2بلوار احمد آباد- حد فاصل میدان شریعتی تا میدان فلسطین- بر جنوبی
3بلوار احمد آباد- حد فاصل میدان شریعتی تا میدان فلسطین- بر شمالی
4بلوار خیام- حد فاصل ملک آباد تا بلوار فردوسی- بر شمالی
5بلوار سجاد
6بزرگمهر جنوبی
7بلوار شهید دستغیب- حد فاصل میدان راهنمایی تا سه راه فلسطین
8بلوار فردوسی- حد فاصل میدان جانباز تا میدان استقلال- بر جنوبی
9بلوار فردوسی- حد فاصل خیام تا میدان جانباز- بر جنوبی
10بلوار فردوسی- حد فاصل میدان فردوسی تا خیام- بر جنوبی
11بلوار فلسطین
12بلوار قرنی- حد فاصل ابوطالب تا چهار راه مجد- بر جنوبی
13بلوار قرنی- حد فاصل چهار راه مجد تا چهار راه میدان بار- بر جنوبی
14بلوار قرنی- حد فاصل چهار راه میدان بار تا میدان توحید - بر جنوبی
15بلوار قرنی- حد فاصل میدان فردوسی تا چهار راه ابوطالب- بر جنوبی
16خیابان بعثت
17خیابان توحید- حد فاصل میدان توحید تا میدان شهدا - بر جنوبی
18خیابان دانشگاه- حد فاصل میدان سعدی تا میدان شریعتی- بر شمالی
19خیابان دانشگاه- حد فاصل میدان شهدا تا میدان سعدی- بر شمالی
20خیابان راهنمایی- حد فاصل احمد آباد تا میدان راهنمایی
21خیابان شهید منتظری
22خیابان ملاصدرا- حد فاصل احمد آباد تا بعثت
23خیابان ملاصدرا - حد فاصل بعثت تا کوهسنگی
24ملک آباد- حد فاصل سه راه خیام تا میدان آزادی- بر شمالی
25ملک آباد- حد فاصل میدان فلسطین تا سه راه خیام- بر شمالی
26بلوار ابوطالب- حد فاصل قرنی تا میدان ابوطالب
27بلوار جانباز- حد فاصل تقاطع ساجدی تا بلوار آزادی- بر شمالی
28بلوار جانباز- حد فاصل میدان جانباز تا بلوار آزادی- بر جنوبی
29بلوار جانباز- حد فاصل میدان جانباز تا تقاطع ساجدی- بر شمالی
30بلوار عبدالمطلب- حد فاصل ابوطالب تا حجت- بر جنوبی
31بلوار عبدالمطلب- حد فاصل ابوطالب تا گلبرگ
32بلوار عبدالمطلب- حد فاصل ابوطالب تا یاس- بر شمالی
33بلوار فردوسی- حد فاصل میدان جانباز تا میدان استقلال- بر شمالی
34بلوار قرنی- حد فاصل چهار راه ابوطالب تا میدان فردوسی- بر شمالی
35بلوار قرنی- حد فاصل چهار راه مجد تا ابوطالب- بر شمالی
36بلوار قرنی- حد فاصل چهار راه میدان بار تا چهار راه مجد- بر شمالی
37بلوار قرنی- حد فاصل میدان توحید تا چهار راه میدان بار- بر شمالی
38خیابان توحید- حد فاصل میدان شهدا تا میدان توحید - بر شمالی
39خیابان شهید فرامرز عباسی- از بلوار فردوسی تا جانباز
40خیابان مطهری شمالی- از حر عاملی تا عبدالمطلب- بر شمالی
41خیابان مطهری شمالی- از قرنی تا حر عاملی- بر شمالی
42خیابان مطهری شمالی- از قرنی تا عبدالمطلب- بر جنوبی
43کوچه تعبدی- از قرنی تا حر عاملی
44بلوار طبرسی- حد فاصل مجلسی تا گاز- بر شمالی
45خیابان آیت الله شیرازی- حد فاصل چهارراه شهدا تا میدان شهدا- بر شمالی
46خیابان خواجه ربیع- حد فاصل خواجه ربیع 11 تا آرامگاه
47بلوار امت- حد فاصل مجلسی تا علیمردانی- بر شمالی
48بلوار طبرسی- حد فاصل مجلسی تا گاز- بر جنوبی
49خیابان ایثار- حد فاصل ابوریحان تا امت
50خیابان ایتار- حد فاصل طبرسی تا ابوریحان
51خیابان شهید مفتح (طلاب)- حد فاصل ابوریحان تا امت
52خیابان شهید مفتح (طلاب)- حد فاصل طبرسی تا ابوریحان
53خیابان علیمردانی- حد فاصل طبرسی تا ابوریحان
54بلوار امت- حد فاصل پل راه آهن تا علیمردانی- بر جنوبی
55بلوار شهید اسماعیل پور- حد فاصل میدان نبوت تا بلوار سرخس
56بلوار میرزا کوچک خان- حد فاصل میدان میرزا کوچک خان تا شهید اسماعیل پور
57خیابان شهید شفیعی- حد فاصل فلکه اول گلشهر تا فلکه دوم
58خیابان شهید شفیعی (بازار شلوغه)- حد فاصل شهید شفیعی 36.1 تا 36.9
59خیابان شهید شفیعی (بازار شلوغه)- حد فاصل فلکه دوم تا شهید شفیعی 36.9
60خیابان شهید شفیعی 32- حد فاصل کوچه سینما تا تقاطع شهید خیرآبادی
61خیابان شهید مفتح- حد فاصل امت تا میدان مفتح
62خیابان شهید مفتح- حد فاصل میدان مفتح تا میدان نبوت- بر جنوبی
63انتهای بلوار حر- شهرک باهنر
64بلوار حر- حد فاصل مهریز تا اروند
65بلوار شهید رستمی- حد فاصل خیابان سرخس تا رستمی 44- بر جنوبی
66بلوار شهید رستمی- حد فاصل خیابان سرخس تا شهید شیرودی- بر شمالی
67بلوار مصلی - حد فاصل پنجراه (شهدای گوهرشاد) تا چمن
68بلوار مصلی - حد فاصل چمن تا شهید رستمی
69بلوار هفده شهریور- حد فاصل میدان هفده شهریور تا پنجراه- بر جنوبی
70خیابان محمدآباد- حد فاصل محمد آباد 15 تا بزرگراه بسیج- بر جنوبی
71خیابان محمدآباد- حد فاصل شهید رستمی تا محمدآباد 15- بر جنوبی
72خیابان محمدآباد- حد فاصل شهید رستمی تا محمدآباد 16- بر شمالی
73خیابان محمدآباد- حد فاصل محمدآباد 16 تا بزرگراه بسیج- بر شمالی
74کوچه حمام- تا چهارراه دوم
75کوچه مصلی 7.1 - حد فاصل مصلی تا شیخ صدوقی
76امام رضا 2 (کوچه کربلا)
77بلوار ثامن- حد فاصل بزرگراه سلسله الذهاب تا خیابان سپاه- بر جنوبی
78بلوار ثامن- حد فاصل بزرگراه سلسله الذهاب تا خیابان سپاه- بر شمالی
79بلوار جمهوری اسلامی - حد فاصل کوشش تا پروین اعتصامی- بر جنوبی
80بلوار جمهوری اسلامی - حد فاصل کوشش تا پروین اعتصامی- بر شمالی
81بلوار جمهوری اسلامی - حد فاصل میدان 15 خرداد تا کوشش
82بلوار صبا- حد فاصل بلوار ثامن تا میدان شهید حسن آزادی
83بلوار صبا- حد فاصل بلوار کوشش تا خیابان خلج
84بلوار صبا- حد فاصل خلج تا بلوار ثامن
86بلوار کوشش- حد فاصل فدائیان اسلام تا جمهوری اسلامی- بر جنوبی
86بلوار کوشش- حد فاصل فدائیان اسلام تا جمهوری اسلامی- بر شمالی
87بلوار کوشش- حد فاصل میدان حافظ تا خیابان مهدی
88بلوار هفده شهریور- حد فاصل میدان هفده شهریور تا عنصری- بر جنوبی
89بلوار هفده شهریور- حد فاصل میدان هفده شهریور تا عنصری- بر شمالی
90خیابان امام رضا (ع) - حد فاصل شهید حنایی تا میدان بیت المقدس- بر جنوبی
91خیابان امام رضا (ع) - حد فاصل میدان بسیج تا شهید حنایی- بر جنوبی
92خیابان امام رضا (ع) - حد فاصل میدان 15 خرداد تا میدان بسیج- بر جنوبی
93خیابان خالد اسلامبولی
94خیابان شهید حنایی - حد فاصل خیابان هفده شهریور تا خیابان امام رضا
95خیابان شهید شیرودی - حد فاصل هفده شهریور تا صدر- بر جنوبی
96خیابان عنصری - حد فاصل هفده شهریور تا خیابان امام رضا (ع)
97خیابان قائم- حد فاصل بلوار صبای غربی تا شهید دایی
98خیابان قائم- حد فاصل شهید دایی تا شهید گفتاری
99خیابان کوشش- حد فاصل خیابان جمهوری اسلامی تا میدان حافظ
100خیابان مهدی- حد فاصل کوشش تا ابتدای نماز
101خیابان مهدی- حد فاصل کوشش تا شهید نقیبی فرد
102خیابان نسترن- حد فاصل هفده شهریور 2 تا نسترن 22
103فدائیان اسلام 1
104فدائیان اسلام 3
105فدائیان اسلام 5
106فدائیان اسلام 7
107گذرهای فرعی پهنه میانی خیابان های امام رضا (ع)- شهید حنایی- هفده شهریور- خالد اسلامبولی
108معابر محدوده شهرک صنعتی طرق- حد فاصل جاده نیشابور، سردخانه، خیابان کارآفرین
109امام رضا 3- از امام رضا تا عمق 177 متری کوچه
110امام رضا 5 (چهنو)- حد فاصل امام رضا تا مهرآئین (چهنو 4)
111امام رضا 5 (چهنو)- حد فاصل چهنو 3 تا سرشور
112امام رضا 5 (چهنو)- حد فاصل مهرآئین تا چهنو 3
113بلوار امام خمینی- حد فاصل خیابان گلستان تا چهار راه لشکر
114بلوار امام خمینی- حد فاصل میدان شهدا تا خیابان گلستان
115بلوار بهار- حد فاصل خیابان سردادور تا میدان بسیج- بر جنوبی
116بلوار خرمشهر- حد فاصل میدان امام خمینی تا میدان 15 خرداد- بر جنوبی
117بلوار خرمشهر- حد فاصل میدان امام خمینی تا میدان 15 خرداد- بر شمالی
118بلوار مدرس
119خیابان امام رضا- حد فاصل دانش تا میدان بیت المقدس- بر شمالی
120خیابان امام رضا- حد فاصل میدان بسیج تا دانش- بر شمالی
121خیابان امام رضا- حد فاصل میدان 15 خرداد تا میدان بسیج- بر شمالی
122خیابان آخوند خراسانی- حد فاصل چهارراه خسروی تا میدان گنبد سبز- بر جنوبی
123خیابان آخوند خراسانی- حد فاصل چهارراه خسروی تا میدان گنبد سبز- بر شمالی
124خیابان آخوند خراسانی- حد فاصل میدان گنبد سبز تا خیابان دانش- بر جنوبی
125خیابان آخوند خراسانی- حد فاصل میدان گنبد سبز تا خیابان رازی- بر شمالی
126خیابان آیت الله خزعلی- حد فاصل چهارراه خسروی تا چهارراه شهدا- بر شمالی
127خیابان آیت الله شیرازی- حد فاصل چهارراه شهدا تا میدان شهدا- بر جنوبی
128خیابان بهار- حد فاصل چهارراه بیسیم تا میدان بسیج- بر شمالی
129خیابان بهار- حد فاصل میدان شریعتی تا چهارراه بیسیم- بر شمالی
130خیابان بهار- حد فاصل میدان شریعتی تا خیابان سردادور- بر جنوبی
131خیابان پاسداران
132خیابان چمران- حد فاصل میدان امام رضا تا میدان سعدی
133خیابان دانش- از خیابان امام رضا تا آخوند خراسانی
134خیابان دانشگاه- حد فاصل میدان سعدی تا میدان شریعتی- بر جنوبی
135خیابان دانشگاه- حد فاصل میدان شهدا تا میدان سعدی - بر جنوبی
136خیابان سعدی
137خیابان شهید اندرزگو- از خیابان سرشور تا چهارراه خسروی- بر جنوبی
138خیابان شهید اندرزگو- از میدان بیت المقدس تا خیابان سرشور- بر جنوبی
139خیابان شهید دیالمه
140خیابان فدائیان اسلام- حد فاصل میدان برق تا کوشش
141خیابان کوهسنگی- حد فاصل میدان شریعتی تا چهارراه الندشت
142کوچه اندرزگو 12 (خامنه ای)- از اندرزگو 13.12 تا آخوند خراسانی
143کوچه اندرزگو 12 (خامنه ای)- از اندرزگو تا اندرزگو 13.12
144کوچه سرشور- حد فاصل اندرزگو تا سرشور 12
145کوچه سرشور- حد فاصل سرشور 12 تا 18
146کوچه سرشور- حد فاصل سرشور 18 تا 27
147کوچه سرشور- حد فاصل سرشور 27 تا 34
148کوچه سرشور- حد فاصل سرشور 34 تا دانش
149معابر فرعی میانی خیابان های امام رضا، اندرزگو، آخوند خراسانی و دانش- به غیر از معابر ویژه
150بلوار کوثر- حد فاصل وکیل آباد تا میدان پژوهش
151بلوار هاشمیه- حد فاصل وکیل آباد تا پیروزی- بر جنوبی
152بلوار هاشمیه- حد فاصل وکیل آباد تا پیروزی- بر شمالی
153بلوار هاشمیه- حد فاصل پیروزی تا فکوری- بر شمالی** از واحد درآمد شهرداری منطقه، ضریب این معبر استعلام گردد**
154بلوار هاشمیه- حد فاصل پیروزی تا فکوری- بر شمالی** از واحد درآمد شهرداری منطقه، ضریب این معبر استعلام گردد**
155بلوار هاشمیه- حد فاصل فکوری تا نماز- بر شمالی
156بلوار هاشمیه- حد فاصل فکوری تا نماز- بر جنوبی
157بلوار هفت تیر- حد فاصل وکیل آباد تا میدان هشت شهریور- بر جنوبی
158بلوار هفت تیر- حد فاصل وکیل آباد تا میدان هشت شهریور- بر شمالی
159خیابان صارمی- حد فاصل هاشمیه تا هفت تیر
160خیابان صارمی- حد فاصل وکیل آباد تا پیروزی- بر شرقی
161خیابان صارمی- حد فاصل وکیل آباد تا پیروزی- بر غربی
162بلوار دانشجو- حد فاصل معلم تا مهران- بر شرقی
163بلوار دانشجو- حد فاصل معلم تا مهران- بر غربی
164بلوار دانشجو- حد فاصل وکیل آباد تا معلم- بر شرقی
165بلوار دانشجو- حد فاصل وکیل آباد تا معلم- بر غربی
166بلوار سید رضی- حد فاصل معلم تا مهران- بر شرقی
167بلوار سید رضی- حد فاصل معلم تا مهران- بر غربی
168بلوار سید رضی- حد فاصل وکیل آباد تا معلم
169بلوار شریعتی- حد فاصل حجاب تا ادیب
170بلوار شریعتی- حد فاصل شاهد تا شهید رفیعی
171بلوار وکیل آباد- حد فاصل امامت تا سید رضی- بر شمالی
172بلوار وکیل آباد- حد فاصل دانشجو تا نمایشگاه- بر شمالی
173بلوار وکیل آباد- حد فاصل سید رضی تا دانشجو- بر شمالی
174بلوار وکیل آباد- بر شمالی
175بزرگراه آزادی- حد فاصل میدان استقلال تا معلم- بر غربی
176بزرگراه استقلال- حد فاصل چهارراه میلاد تا میدان مطهری - بر جنوبی
177بزرگراه استقلال- حد فاصل چهارراه میلاد تا میدان مطهری - بر شمالی
178بزرگراه استقلال- حد فاصل میدان استقلال تا چهارراه میلاد - بر جنوبی
179بزرگراه استقلال- حد فاصل میدان استقلال تا چهارراه میلاد - بر شمالی
180بلوار امامت- حد فاصل چهارراه میلاد تا آموزگار شهید رجایی- بر شرقی
181بلوار امامت- حد فاصل چهارراه میلاد تا آموزگار شهید رجایی- بر غربی
182بلوار امامت- حد فاصل وکیل آباد تا چهارراه میلاد
183بلوار معلم- حد فاصل جلال آل احمد تا سید رضی- بر جنوبی
184بلوار معلم- حد فاصل چهارراه آزاد شهر تا جلال آل احمد
185بلوار معلم- حد فاصل میدان مطهری تا سید رضی- بر شمالی
186بلوار اقدسیه- حد فاصل سجادیه تا مهدیه
187بلوار اقدسیه- حد فاصل هاشمی رفسنجانی تا سجادیه
188بلوار الهیه- حد فاصل هاشمی رفسنجانی تا سجادیه- بر جنوبی
189بلوار الهیه- حد فاصل سجادیه تا مهدیه- بر جنوبی
190بلوار الهیه- حد فاصل سجادیه تا مهدیه- بر شمالی
191بلوار الهیه- حد فاصل هاشمی رفسنجانی تا سجادیه- بر شمالی
192بلوار امیریه- حد فاصل سجادیه تا مهدیه
193بلوار امیریه- حد فاصل هاشمی رفسنجانی تا سجادیه
194بلوار سجادیه- حد فاصل الهیه تا امیریه
195بلوار سجادیه- حد فاصل مجیدیه تا الهیه
196بلوار صادقیه- حد فاصل الهیه تا امیریه
97بلوار صادقیه- حد فاصل مجیدیه تا الهیه
198بلوار مجیدیه - حد فاصل سجادیه تا مهدیه
199بلوار مجیدیه - حد فاصل هاشمی رفسنجانی تا سجادیه
200بلوار محمدیه- حد فاصل الهیه تا امیریه
201بلوار محمدیه- حد فاصل مجیدیه تا الهیه
202خیابان رحمانیه- حد فاصل سجادیه تا مهدیه
203خیابان رحمانیه- حد فاصل هاشمی رفسنجانی تا سجادیه
999سایر معابر سطح شهر
5/5 - (18 امتیاز)
با استفاده از بخش نظرات در انتهای صفحات سایت، می توانید سوالات و نظرات خود را پیرامون آن مطلب درج نمایید یا اینکه نظرات سایر افراد را بخوانید. برای جستجو میان کامنتها از Ctrl + f استفاده نمایید. ضمنا از طریق ایمیل از پاسخ ما به سوال خود مطلع خواهید شد. دوستانی که اطلاعات فنی دارند، لطفا به سوالات پاسخ دیگران دهند (لینک درج نشود).

سید مجتبی فرشچی

طی سالهای 85 لغایت 94، یعنی 9 سال در بخشهای شهرسازی و درآمد شهرداری مشهد مشغول به کار بوده ام (با عنوان رئیس اداره درآمد). اکنون مایلم با هدف شفافیت هر چه بیشتر امور شهرداری، تجربیات گرانقدر و اطلاعات خود را در اختیار مردم عزیز و سرمایه گذاران محترم ساختمان قرار دهم، در قالب: 1- خدمات مرتبط با شهرداری، 2-ویدئوها و متون آموزشی. --------> بدون وجود یک رسانه قوی، منسجم و تخصصی که عملکرد شهرداری و شورای شهر را نقد کند، راه به جایی نمی بریم. مردم باید دقیقا بدانند در شهرداری مشهد چه می گذرد . . . نظارت گسترده مردمی نیاز است با ابزار فناوری اطلاعات که متاسفانه فعلا نداریم . . .

نوشته های مشابه

‫2 دیدگاه ها

 1. سلام.خسته نباشید.شهرداری منطق پنج مشهد به ما میگه برای سال 1400 درصورتی به ما تجاری موقت میده که صلح در مسیر را امضا کنیم وگرنه مغازه هارو پلمپ میکنه.ملک ما62 متر عقب نشینی دارد.سال ساختش
  1353 است و مغازه ها از سال1369دایر می‌باشد.به نظر شما امضا کنیم یا نه.ایا راهکار بهتری هست

  1. سلام. شاید بهتر باشه در قالب درخواست پروانه تجدید بنا اقدام کنید تا امتیازات رایج را بابت این عقب نشنی دریافت کنید. ممکنه امتیاز شهرداری در ازای عقب نشینی فقط تراکم تشویقی باشد.
   در اصل شهرداری نگران است که اگر اینطوری به شما در جایی که پایانکار تجارتی ندارد، تجاری موقت بدهد، در آینده و هنگام اجرای عقب نشینی، حقوق تجارتی این بخشی که دارای عقب نشینی است را هم از شهرداری مطالبه کنید. اونوقت باید بیش از صد برابر پولی که بابت تجاری موقت طی چندین سال گرفته، یکجا به شما بازگرداند، بنابراین منطقی است که احتیاط می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سلام شهروند عزیز

1- هر سازنده بنایی بالاخره گذرش به کمیسیون ماده صد خواهد افتاد. آموزش ویدئویی قواعد کمیسیون ماده صد و نحوه نگارش لایحه دفاعیه آن را از منو بسته آموزشی خریداری نمایید تا این کمیسیون را بشناسید و خود بتوانید نسبت به نگارش لایحه دفاعیه اقدام نمایید.

2- در این سایت می توانید شهردار مشهد را نقد کنید. در صفحه مربوط نسبت به درج دیدگاه در خصوص نقاط قوت و ضعف اقدام نمایید.

3- لطفا برای ارتباط با ما قبل از تماس تلفنی، از پیام رسان ها با جستجوی نام کاربری farshchi7 استفاده نموده و مستندات و تصاویر را ارسال نمایید.

مشاوران شهرداری اطمینان شرق

0
  0
  سبد خرید شما
  سبد خرید شما خالی استرفتن به فروشگاه