حراج!

شیپ فایل آمار جمعیتی سال۱۳۹۰ شهر تهران به تفکیک بلوک های جمعیتی

۲۵۰,۰۰۰ تومان ۱۷۰,۰۰۰ تومان

بخش عمده ای از اطلاعات برداشت شده در سرشماری نفوس ومسکن سال 1390 مرکز آمار ایران به تفکیک بلوک های آماری  ودر فرمت شیپ فایل (قابل استفاده در نرم افزار Arc GIS) توسط مشاوران اطمینان شرق گردآوری و در این محصول ارائه می گردد.

شیپ فایل بلوک های آماری شهر تهران سال 90

اطلاعات موجود در این محصول در قالب 36737 بلوک آماری(36737 سطر) و 280 نوع اطلاعات آماری(280 ستون) تدوین شده است

شیپ فایل بلوک های آماری شهر تهران سال 90

تفاوت این محصول با سایر محصولات مشابه
 • 1-در برخی از سایت ها، تنها بخشی از اطلاعات مربوط به تعداد محدودی از مناطق شهر تهران جهت دانلود در اختیار مشتریان قرار گرفته است.در حالی که ما در این محصول برای اولین بار مجموع اطلاعات سرشماری نفوس ومسکن سال 1390 را برای کل شهر تهران ارائه کرده ایم.
 • 2-شیپ فایل های ارائه شده در این محصول کاملا تست شده و سالم می باشد.
 • 3-این شیپ فایل به صورت ژئورفرنس شده در موقعیت جغرافیایی اصلی خود تنظیم شده است.
 • 4-اطلاعات از منابع معتبر تهیه وکاملا قابل استناد و اعتبار می باشد.
 • 5-تصاویر کامل از محصول  وعناوین اطلاعاتی ارائه شده در این محصول را به طور کامل برای شما نمایش داده ایم

بنابراین با چند کلیک ساده و پس از پرداخت می توانید بلافاصله نسبت به دانلود کامل این محصول اقدام نمایید. حجم فایل به صورت zip و حدود 20 مگابایت  می باشد. این فایل حاوی فرمت شیپ فایل  آمار 90 شهر تهران می باشد.

برای دانلود شیپ فایل آمار 90 شهر تهران بر روی “اضافه به سبد خرید” کلیک نمایید

280 رقم آمار جمعیتی مربوط به سرشماری سال 1390 به تفکیک 36737 بلوک جمعیتی شهر تهران

همواره یکی از بزرگترین مشکلات محققین،دسترسی به آمارصحیح وقابل اطمینان در حوزه های مختلف تحقیقاتی است.

مشاوران اطمینان شرق جهت پاسخ به این نیاز محققین ،اطلاعات مربوط به سرشماری نفوس ومسکن سال 1390 را به تفکیک متغییر های مستقل ووابسته در قالب شیپ فایل مربوط به 280 رقم آیتم و به تفکیک 36737  بلوک  جمعیتی تدوین نموده است.

در هریک از بلوک های آماری شهر تهران چند خانوار ساکن است؟

خانوارهای ساکن در شهر تهران در هر بخش از شهر از چه  امکانات رفاهی (آب آشامیدنی،سوخت مصرفی،خودرو، رایانه و…) برخوردار هستند؟

در هربخشی از شهر تهران چه تعداد شاغل وبیکار در گروه های سنی مختلف ساکن می باشند

در هر بخش از شهر تهران، عمده مردم به چه حرفه وشغلی مشغول می باشند؟

تعداد مرد وزن به تفکیک گروه های سنی و محل تولد در هر بخش از شهر به چه شیوه ای توزیع شده است؟

در هربخش از شهر تهران چه تعداد ملک و چه تعداد مستاجر وجود دارد

واحدهای مسکونی مستقر در هر بخش از شهر تهران چند خانوار را در خود جای داده اند

امکانات وتسهیلات در واحد مسکونی،مترژا،نوع اسکلت و سایر اطلاعات مسکن در بخش های مختلف شهر تهران چگونه است.

پاسخ به سوالات فوق و ده ها سوال دیگر را می توانید در این اطلاعات جستجو کنید.

در ادامه لیست تفصیلی عناوین 280 قلم آماری ارائه شده است

عناوین 280  قلم آماری سرشماری عمومی نفوس و مسکن  1390

اطلاعات عمومی
 • آدرس آماری
 • منطقه شهرداری
اطلاعات خانوار
 • تعداد خانوار
 • نوع خانوار-معمولی ساکن
 • نوع خانوار-معمولی غیر ساکن
 • نوع خانوار-گروهی
 • نوع خانوار-موسسه ای
 • خانوارمعلول
 • تعداد خانوارهای معمولی ساکن برحسب  دراختیار داشتن موتور سیکلت
 • تعداد خانوارهای معمولی ساکن برحسب  دراختیار داشتن موتور سیکلت اظهار نشده سوال 45-1
 • تعداد خانوارهای معمولی ساکن برحسب دراختیار داشتن خودروی سبک
 • تعداد خانوارهای معمولی ساکن برحسب دراختیار داشتن خودروی سبک اظهار نشده سوال 45-2
 • تعداد خانوارهای معمولی ساکن برحسب دراختیار داشتن رایانه در محل سکونت
 • تعداد خانوارهای معمولی ساکن برحسب دراختیار داشتن رایانه در محل سکونت اظهار نشده سوال 45-3
 • تعداد خانوارهای معمولی ساکن و گروهی برحسب عمده ترین سوخت مصرفی برای پخت و پز -گازطبیعى (شبکه عمومى )
 • تعداد خانوارهای معمولی ساکن و گروهی برحسب عمده ترین سوخت مصرفی برای پخت و پز -گازمایع
 • تعداد خانوارهای معمولی ساکن و گروهی برحسب عمده ترین سوخت مصرفی برای پخت و پز -نفت  سفید
 • تعداد خانوارهای معمولی ساکن و گروهی برحسب عمده ترین سوخت مصرفی برای پخت و پز -برق
 • تعداد خانوارهای معمولی ساکن و گروهی برحسب عمده ترین سوخت مصرفی برای پخت و پز -سوخت جامد(هیزم ،زغال، فضولات حیوانی و…)
 • تعداد خانوارهای معمولی ساکن و گروهی برحسب عمده ترین سوخت مصرفی برای پخت و پز -سایرسوخت ها
 • تعداد خانوارهای معمولی ساکن و گروهی برحسب عمده ترین سوخت مصرفی برای پخت و پز -اظهارنشده
 • تعداد خانوارهای معمولی ساکن و گروهی برحسب عمده ترین سوخت مصرفی برای ایجاد گرما- گازطبیعى (شبکه عمومى )
 • تعداد خانوارهای معمولی ساکن و گروهی برحسب عمده ترین سوخت مصرفی برای ایجاد گرما-گازمایع
 • تعداد خانوارهای معمولی ساکن و گروهی برحسب عمده ترین سوخت مصرفی برای ایجاد گرما- نفت  سفید
 • تعداد خانوارهای معمولی ساکن و گروهی برحسب عمده ترین سوخت مصرفی برای ایجاد گرما-گازوئیل
 • تعداد خانوارهای معمولی ساکن و گروهی برحسب عمده ترین سوخت مصرفی برای ایجاد گرما-برق
 • تعداد خانوارهای معمولی ساکن و گروهی برحسب عمده ترین سوخت مصرفی برای ایجاد گرما-سوخت جامد(هیزم ،زغال، فضولات حیوانی و…)
 • تعداد خانوارهای معمولی ساکن و گروهی برحسب عمده ترین سوخت مصرفی برای ایجاد گرما-سایرسوخت ها
 • تعداد خانوارهای معمولی ساکن و گروهی برحسب عمده ترین سوخت مصرفی برای ایجاد گرما- هیچ کدام
 • تعداد خانوارهای معمولی ساکن و گروهی برحسب عمده ترین سوخت مصرفی برای ایجاد گرما-اظهارنشده
 • تعداد خانوارهای معمولی ساکن و گروهی برحسب عمده ترین سوخت مصرفی برای تهیه آب گرم- گازطبیعى (شبکه عمومى )
 • تعداد خانوارهای معمولی ساکن و گروهی برحسب عمده ترین سوخت مصرفی برای تهیه آب گرم-گازمایع
 • تعداد خانوارهای معمولی ساکن و گروهی برحسب عمده ترین سوخت مصرفی برای تهیه آب گرم- نفت  سفید
 • تعداد خانوارهای معمولی ساکن و گروهی برحسب عمده ترین سوخت مصرفی برای تهیه آب گرم-گازوئیل
 • تعداد خانوارهای معمولی ساکن و گروهی برحسب عمده ترین سوخت مصرفی برای تهیه آب گرم-برق
 • تعداد خانوارهای معمولی ساکن و گروهی برحسب عمده ترین سوخت مصرفی برای تهیه آب گرم-سوخت جامد(هیزم ،زغال، فضولات حیوانی و …)
 • تعداد خانوارهای معمولی ساکن و گروهی برحسب عمده ترین سوخت مصرفی برای تهیه آب گرم-سایرسوخت ها
 • تعداد خانوارهای معمولی ساکن و گروهی برحسب عمده ترین سوخت مصرفی برای تهیه آب گرم- هیچ کدام
 • تعداد خانوارهای معمولی ساکن و گروهی برحسب عمده ترین سوخت مصرفی برای تهیه آب گرم- اظهارنشده
 • تعداد خانوارهای معمولی ساکن و گروهی برحسب عمده ترین منبع تامین آب مصرفی برای آشامیدن- شبکه آبرسانى عمومى شهریاآبادى
 • تعداد خانوارهای معمولی ساکن و گروهی برحسب عمده ترین منبع تامین آب مصرفی برای آشامیدن- چاه ،چشمه ،قنات وآب انباربهسازى شده
 • تعداد خانوارهای معمولی ساکن و گروهی برحسب عمده ترین منبع تامین آب مصرفی برای آشامیدن- چاه ،چشمه ،قنات وآب انباربهسازى نشده
 • تعداد خانوارهای معمولی ساکن و گروهی برحسب عمده ترین منبع تامین آب مصرفی برای آشامیدن- تانکر(ثابت وسیار)
 • تعداد خانوارهای معمولی ساکن و گروهی برحسب عمده ترین منبع تامین آب مصرفی برای آشامیدن- آب بسته بندى شده (بطرى ،گالن و   )
 • تعداد خانوارهای معمولی ساکن و گروهی برحسب عمده ترین منبع تامین آب مصرفی برای آشامیدن- رودخانه ،برکه ،جویبار،آب باران و
 • تعداد خانوارهای معمولی ساکن و گروهی برحسب عمده ترین منبع تامین آب مصرفی برای آشامیدن- سایر
 • تعداد خانوارهای معمولی ساکن و گروهی برحسب عمده ترین منبع تامین آب مصرفی برای آشامیدن- اظهارنشده
 • تعداد خانوارهای معمولی ساکن و گروهی برحسب عمده ترین منبع تامین آب مصرفی برای پخت و پز- شبکه آبرسانى عمومى شهریاآبادى
 • تعداد خانوارهای معمولی ساکن و گروهی برحسب عمده ترین منبع تامین آب مصرفی برای پخت و پز- چاه ،چشمه ،قنات وآب انباربهسازى شده
 • تعداد خانوارهای معمولی ساکن و گروهی برحسب عمده ترین منبع تامین آب مصرفی برای پخت و پز- چاه ،چشمه ،قنات وآب انباربهسازى نشده
 • تعداد خانوارهای معمولی ساکن و گروهی برحسب عمده ترین منبع تامین آب مصرفی برای پخت و پز- تانکر(ثابت وسیار)
 • تعداد خانوارهای معمولی ساکن و گروهی برحسب عمده ترین منبع تامین آب مصرفی برای پخت و پز- آب بسته بندى شده (بطرى ،گالن و   )
 • تعداد خانوارهای معمولی ساکن و گروهی برحسب عمده ترین منبع تامین آب مصرفی برای پخت و پز- رودخانه ،برکه ،جویبار،آب باران و
 • تعداد خانوارهای معمولی ساکن و گروهی برحسب عمده ترین منبع تامین آب مصرفی برای پخت و پز- سایر
 • تعداد خانوارهای معمولی ساکن و گروهی برحسب عمده ترین منبع تامین آب مصرفی برای پخت و پز- اظهارنشده
 • تعداد خانوارهای معمولی ساکن و گروهی برحسب عمده ترین منبع تامین آب مصرفی برای سایرمصارف-شبکه آبرسانى عمومى شهریاآبادى
 • تعداد خانوارهای معمولی ساکن و گروهی برحسب عمده ترین منبع تامین آب مصرفی برای سایرمصارف-چاه ،چشمه ،قنات وآب انباربهسازى شده
 • تعداد خانوارهای معمولی ساکن و گروهی برحسب عمده ترین منبع تامین آب مصرفی برای سایرمصارف-چاه ،چشمه ،قنات وآب انباربهسازى نشده
 • تعداد خانوارهای معمولی ساکن و گروهی برحسب عمده ترین منبع تامین آب مصرفی برای سایرمصارف-تانکر (ثابت وسیار)
 • تعداد خانوارهای معمولی ساکن و گروهی برحسب عمده ترین منبع تامین آب مصرفی برای سایرمصارف-رودخانه ،برکه ،جویبار،آب باران و
 • تعداد خانوارهای معمولی ساکن و گروهی برحسب عمده ترین منبع تامین آب مصرفی برای سایرمصارف-سایر
 • تعداد خانوارهای معمولی ساکن و گروهی برحسب عمده ترین منبع تامین آب مصرفی برای سایرمصارف-اظهارنشده
اطلاعات  فعالیتی
 • شاغلان 10 ساله وبیشتر-کل
 • شاغلان 14-10 ساله-کل
 • شاغلان 24-15 ساله-کل
 • شاغلان 29-15 ساله-کل
 • بیکاران 10 ساله وبیشتر-کل
 • بیکاران 14-10 ساله-کل
 • بیکاران 24-15 ساله-کل
 • بیکاران 29-15 ساله-کل
 • بیکاران30ساله وبیشتر-کل
 • جمعیت10 ساله وبیشترغیرفعال محصل-کل
 • جمعیت10 ساله وبیشتردارای درآمدبدون کار-کل
 • جمعیت10 ساله وبیشترخانه دار-کل
 • جمعیت10 ساله وبیشترسایر-کل
 • شاغلان 10 ساله وبیشتر-مرد
 • شاغلان 14-10 ساله-مرد
 • شاغلان 24-15 ساله-مرد
 • شاغلان 29-15 ساله-مرد
 • بیکاران 10 ساله وبیشتر-مرد
 • بیکاران 14-10 ساله-مرد
 • بیکاران 24-15 ساله-مرد
 • بیکاران 29-15 ساله-مرد
 • بیکاران30ساله وبیشتر-مرد
 • جمعیت10 ساله وبیشترغیرفعال محصل-مرد
 • جمعیت10 ساله وبیشتردارای درآمدبدون کار-مرد
 • جمعیت10 ساله وبیشترخانه دار-مرد
 • جمعیت10 ساله وبیشترسایر-مرد
 • شاغلان 10 ساله وبیشتر-زن
 • شاغلان 14-10 ساله-زن
 • شاغلان 24-15 ساله-زن
 • شاغلان 29-15 ساله-زن
 • بیکاران 10 ساله وبیشتر-زن
 • بیکاران 14-10 ساله-زن
 • بیکاران 24-15 ساله-زن
 • بیکاران 29-15 ساله-زن
 • بیکاران30ساله وبیشتر-زن
 • جمعیت10 ساله وبیشترغیرفعال محصل-زن
 • جمعیت10 ساله وبیشتردارای درآمدبدون کار-زن
 • جمعیت10 ساله وبیشترخانه دار-زن
 • جمعیت10 ساله وبیشترسایر-زن
 • شاغلان در کشاورزى  ، جنگلداری و ماهیگیری
 • شاغلان در استخراج  معدن
 • شاغلان در صنعتی(ساخت )
 • شاغلان در کشت و صنعت
 • شاغلان در تامین  برق  ، گاز، بخار و تهویه هوا
 • شاغلان در آب‏رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‎های تصفیه
 • شاغلان در ساختمان
 •  شاغلان در عمده فروشى ،خرده فروشى ،تعمیروسایل نقلیه موتورى و موتورسیکلت
 • شاغلان در حمل  ونقل  وانباردارى
 • شاغلان فعالیت های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا
 • شاغلان در ارتباطات و اطلاعات
 • شاغلان در گروه مالی و بیمه
 • شاغلان در املاک و مستغلات
 • شاغلان در فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی
 • شاغلان در اداری و خدمات پشتیبانی
 • شاغلان در آموزش
 • شاغلان در سلامت انسان و مددکارى اجتماعى
 • شاغلان در اداره عمومی و دفاع، تامین اجتماعی اجباری
 • شاغلان در هنر و سرگرمی
 • شاغلان در سایر فعالیت های خدمات
 • شاغلان در فعالیت هاى خانوارها به عنوان کارفرما
 • شاغلان در سازمانهاوهیئت  هاى  برون  مرزى
 • شاغلان در گروه نامشخص و اظهارنشده
 • شاغلان در گروه قانونگذاران ،مقامات عالى رتبه ومدیران
 • شاغلان در گروه متخصصان
 • شاغلان در گروه تکنسین هاودستیاران
 • شاغلان در گروه کارمندان امورادارى ودفترى
 • شاغلان در گروه کارکنان خدماتى وفروشندگان
 • شاغلان در گروه کارکنان ماهرکشاورزى ،جنگلدارى وماهیگیرى
 • شاغلان در گروه صنعتگران وکارکنان مشاغل مربوط
 • شاغلان در گروه متصدیان ،مونتاژکاران ماشین آلات ودستگاه ها ورانندگان وسایل نقلیه
 • شاغلان در گروه کارگران  ساده
 • شاغلان در گروه سایرواظهارنشده
 • شاغلان اظهارنشده
 • جمعیت شاغل که محل کار آنهادرهمین شهریا آبادی است-کل
 • جمعیت شاغل که محل کار آنهادرهمین شهریا آبادی است-مرد
 • جمعیت شاغل که محل کار آنهادرهمین شهریا آبادی است-زن
 • جمعیت شاغل که محل کار آنهادرشهردیگر است-کل
 • جمعیت شاغل که محل کار آنهادرشهردیگر است-مرد
 • جمعیت شاغل که محل کار آنهادرشهردیگر است-زن
 • جمعیت شاغل که محل کار آنهادرآبادی دیگراست-کل
 • جمعیت شاغل که محل کار آنهادرآبادی دیگراست-مرد
 • جمعیت شاغل که محل کار آنهادرآبادی دیگراست-زن
 • جمعیت شاغل که محل کار آنها اظهارنشده است-کل
 • جمعیت شاغل که محل کار آنها اظهارنشده است-مرد
 • جمعیت شاغل که محل کار آنها اظهارنشده است-زن
اطلاعات  جمعیت
 • جمعیت کل
 • مرد
 • زن
 • جمعیت 6 ساله وبیشتر-کل
 • جمعیت 6 ساله وبیشتر-مرد
 • جمعیت 6 ساله وبیشتر-زن
 • جمعیت 4-0 ساله -کل
 • جمعیت 9-5 ساله -کل
 • جمعیت 14-10 ساله -کل
 • جمعیت 19-15 ساله -کل
 • جمعیت 24-20 ساله -کل
 • جمعیت 29-25 ساله -کل
 • جمعیت 34-30 ساله -کل
 • جمعیت 39-35 ساله -کل
 • جمعیت 44-40 ساله -کل
 • جمعیت 49-45 ساله -کل
 • جمعیت 54-50 ساله -کل
 • جمعیت 59-55 ساله -کل
 • جمعیت 64-60 ساله -کل
 • جمعیت 65 ساله وبیشتر -کل
 • جمعیت نامشخص 0-5 ساله -کل
 • جمعیت نامشخص 6-9 ساله -کل
 • جمعیت نامشخص 10 ساله وبیشتر -کل
 • جمعیت 4-0 ساله -مرد
 • جمعیت 9-5 ساله -مرد
 • جمعیت 14-10 ساله -مرد
 • جمعیت 19-15 ساله -مرد
 • جمعیت 24-20 ساله -مرد
 • جمعیت 29-25 ساله -مرد
 • جمعیت 34-30 ساله -مرد
 • جمعیت 39-35 ساله -مرد
 • جمعیت 44-40 ساله -مرد
 • جمعیت 49-45 ساله -مرد
 • جمعیت 54-50 ساله -مرد
 • جمعیت 59-55 ساله -مرد
 • جمعیت 64-60 ساله -مرد
 • جمعیت 65 ساله وبیشتر -مرد
 • جمعیت نامشخص 0-5 ساله -مرد
 • جمعیت نامشخص 6-9 ساله -مرد
 • جمعیت نامشخص 10 ساله وبیشتر -مرد
 • جمعیت 4-0 ساله -زن
 • جمعیت 9-5 ساله -زن
 • جمعیت 14-10 ساله -زن
 • جمعیت 19-15 ساله -زن
 • جمعیت 24-20 ساله -زن
 • جمعیت 29-25 ساله -زن
 • جمعیت 34-30 ساله -زن
 • جمعیت 39-35 ساله -زن
 • جمعیت 44-40 ساله -زن
 • جمعیت 49-45 ساله -زن
 • جمعیت 54-50 ساله -زن
 • جمعیت 59-55 ساله -زن
 • جمعیت 64-60 ساله -زن
 • جمعیت 65 ساله وبیشتر -زن
 • جمعیت نامشخص 0-5 ساله -زن
 • جمعیت نامشخص 6-9 ساله -زن
 • جمعیت نامشخص 10 ساله وبیشتر -زن
 • جمعیت 10 ساله وبیشتر-کل
 • جمعیت 10 ساله وبیشتر-مرد
 • جمعیت 10 ساله وبیشتر-زن
 • وضع اقامت-حاضر
 • وضع اقامت-غایب موقت
 • وضع اقامت-خارج ازکشوربرای کاریاتحصیل
 • وضع اقامت-سایر
 • وضع اقامت-اظهارنشده
 • جمعیت ساکن متولددرشهر یا آبادی محل اقامت-کل
 • جمعیت ساکن متولددرشهردیگر-کل
 • جمعیت ساکن متولددرآبادی دیگر-کل
 • جمعیت ساکن متولددرخارج ازکشور-کل
 • جمعیت ساکن متولداظهارنشده-کل
اطلاعات  مسکن
 • نوع محل سکونت خانوار-اظهار نشده
 • تعداد خانوار برحسب نحوه محل سکونت خانوار- ملکی زمین و بنا
 • تعداد خانوار برحسب نحوه محل سکونت خانوار-   ملکی بنا ( اعیان)
 • تعداد خانوار برحسب نحوه محل سکونت خانوار- استیجاری
 • تعداد خانوار برحسب نحوه محل سکونت خانوار- در برابر خدمت
 • تعداد خانوار برحسب نحوه محل سکونت خانوار- رایگان
 • تعداد خانوار برحسب نحوه محل سکونت خانوار- سایر
 • تعداد خانوار برحسب نحوه محل سکونت خانوار-  اظهار نشده
 • تعداد اتاق، هال و پذیرایی، آشپزخانه غیراپن و … در اختیار خانوار- 1 اتاق
 • تعداد اتاق، هال و پذیرایی، آشپزخانه غیراپن و … در اختیار خانوار- 2 اتاق
 • تعداد اتاق، هال و پذیرایی، آشپزخانه غیراپن و … در اختیار خانوار- 3 اتاق
 • تعداد اتاق، هال و پذیرایی، آشپزخانه غیراپن و … در اختیار خانوار- 4 اتاق
 • تعداد اتاق، هال و پذیرایی، آشپزخانه غیراپن و … در اختیار خانوار- 5 اتاق
 • تعداد اتاق، هال و پذیرایی، آشپزخانه غیراپن و … در اختیار خانوار- 6 اتاق و بیشتر
 • تعداد واحدمسکونی معمولی دارای یک خانوارساکن درآن
 • تعداد واحدمسکونی معمولی دارای دو خانوارساکن درآن
 • تعداد واحدمسکونی معمولی دارای سه خانوارساکن وبیشتردرآن
 •  امکانات و تسهیلات در واحد مسکونی – برق دارد
 •  امکانات و تسهیلات در واحد مسکونی – برق اظهار نشده
 •  امکانات و تسهیلات در واحد مسکونی – تلفن ثابت دارد
 •  امکانات و تسهیلات در واحد مسکونی – تلفن ثابت اظهار نشده
 •  امکانات و تسهیلات در واحد مسکونی –  آب لوله کشی دارد
 •  امکانات و تسهیلات در واحد مسکونی –  آب لوله کشی اظهار نشده
 •  امکانات و تسهیلات در واحد مسکونی – گاز لوله کشی دارد
 •  امکانات و تسهیلات در واحد مسکونی – گاز لوله کشی اظهار نشده
 •  امکانات و تسهیلات در واحد مسکونی – دستگاه حرارت مرکزی دارد
 •  امکانات و تسهیلات در واحد مسکونی – دستگاه حرارت مرکزی اظهار نشده
 •  امکانات و تسهیلات در واحد مسکونی – حرارت و برودت مرکزی  دارد
 •  امکانات و تسهیلات در واحد مسکونی – حرارت و برودت مرکزی  اظهار نشده
 •  امکانات و تسهیلات در واحد مسکونی – آشپزخانه دارد
 •  امکانات و تسهیلات در واحد مسکونی – آشپزخانه اظهار نشده
 •  امکانات و تسهیلات در واحد مسکونی – حمام دارد
 •  امکانات و تسهیلات در واحد مسکونی – توالت دارد
 •  امکانات و تسهیلات در واحد مسکونی – توالت اظهار نشده
 •  امکانات و تسهیلات در واحد مسکونی –  آب لوله کشی وبرق دارد
 •  امکانات و تسهیلات در واحد مسکونی –  آب لوله کشی و برق و تلفن ثابت دارد
 •  امکانات و تسهیلات در واحد مسکونی –  آب لوله کشی ،حمام و توالت دارد
 •  امکانات و تسهیلات در واحد مسکونی –  آشپزخانه ،حمام وتوالت دارد
 •  امکانات و تسهیلات در واحد مسکونی – آْب لوله کشی،برق،تلفن ثابت وگازلوله کشی دارد
 •  امکانات و تسهیلات در واحد مسکونی – همه امکانات وتسهیلات دارد
 •  امکانات و تسهیلات در واحد مسکونی – هیچیک ازامکانات و تسهیلات
 •  امکانات و تسهیلات در واحد مسکونی –  امکانات و تسهیلات اظهارنشده
 • تعداد اتاق، هال و پذیرایی، آشپزخانه اپن، آشپزخانه غیراپن و سایر در واحد مسکونی – 1 اتاق
 • تعداد اتاق، هال و پذیرایی، آشپزخانه اپن، آشپزخانه غیراپن و سایر در واحد مسکونی – 2 اتاق
 • تعداد اتاق، هال و پذیرایی، آشپزخانه اپن، آشپزخانه غیراپن و سایر در واحد مسکونی -3  اتاق
 • تعداد اتاق، هال و پذیرایی، آشپزخانه اپن، آشپزخانه غیراپن و سایر در واحد مسکونی -4 اتاق
 • تعداد اتاق، هال و پذیرایی، آشپزخانه اپن، آشپزخانه غیراپن و سایر در واحد مسکونی – 5 اتاق
 • تعداد اتاق، هال و پذیرایی، آشپزخانه اپن، آشپزخانه غیراپن و سایر در واحد مسکونی -6 اتاق و بیشتر
 • تعداد واحدمسکونی معمولی بامساحت 50 مترمربع وکمتر
 • تعداد واحدمسکونی معمولی بامساحت51 تا75 مترمربع
 • تعداد واحدمسکونی معمولی بامساحت76 تا80 مترمربع
 • تعداد واحدمسکونی معمولی بامساحت81 تا100 مترمربع
 • تعداد واحدمسکونی معمولی بامساحت101 تا150 مترمربع
 • تعداد واحدمسکونی معمولی بامساحت151تا200مترمربع
 • تعداد واحدمسکونی معمولی بامساحت201 تا300مترمربع
 • تعداد واحدمسکونی معمولی بامساحت301 تا500 مترمربع
 • مساحت زیر بنا  در واحد مسکونی اظهار نشده
 • تعداد واحدمسکونی معمولی اظهارنشده
 • تعداد واحدهای مسکونی معمولی برحسب نوع اسکلت بنا- اسکلت فلزی
 • تعداد واحدهای مسکونی معمولی برحسب نوع اسکلت بنا-سایر
 • تعداد واحدهای مسکونی معمولی برحسب نوع اسکلت بنا سایر و مصالح عمده بکار رفته -آجر و آهن یا سنگ و آهن
 • تعداد واحدهای مسکونی معمولی برحسب نوع اسکلت بنا سایر و مصالح عمده بکار رفته -آجر و چوب یا سنگ و چوب
 • تعداد واحدهای مسکونی معمولی برحسب نوع اسکلت بنا سایر و مصالح عمده بکار رفته -سایر

 

به دنبال نقشه با کیفیت از شهر تهران همراه با کد گذاری 36737 بلوک آماری و و فایل اکسل اطلاعات تفصیلی سرشماری سال 1390 شهر تهران هستید؟
آیا فایل قابل نمایش در گوگل ارث را نیاز دارید؟
تنها کافی است درخواست خود را از طریق پیامک/تلگرام/واتساپ  به شماره 09150707678  ارسال نمایید

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “شیپ فایل آمار جمعیتی سال۱۳۹۰ شهر تهران به تفکیک بلوک های جمعیتی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا

سلام؛

سوال خود در خصوص عوارض شهرداری مشهد را از طریق واتساپ {به شماره 09155136129 ذکر شده در پایین صفحات سایت} طرح نمایید. برای امکان دریافت پیام از جانب ما، ابتدا شماره مذکور را در تلفن همراه خود ذخیره کنید.

در زمینه سایر موضوعات (امور نقشه، GIS، مهندسی، …) امکان ارتباط با واتساپ و یا در صورت ضرورت تماس تلفنی با شماره 09150707678 فراهم می باشد.

سید مجتبی فرشچی

بستن
بستن
Open chat
1
سلام. چنانچه سوالی در خصوص خدمات و یا آموزشهای ما دارید، از طریق واتساپ {09150707678} ارتباط بگیرید.
روی آیکن زیر مجدد کلیک کنید: