تخفیف!

شیپ فایل آمار جمعیتی سال1390 تهران به تفکیک بلوک های جمعیتی

(دیدگاه کاربر 1)

۳,۲۵۰,۰۰۰ ریال

بخش عمده ای از اطلاعات برداشت شده در سرشماری نفوس ومسکن سال 1390 مرکز آمار ایران به تفکیک بلوک های آماری  ودر فرمت شیپ فایل (قابل استفاده در نرم افزار Arc GIS) توسط متخصصین اطمینان شرق گردآوری و در این محصول ارائه می گردد.

شیپ فایل بلوک های آماری شهر تهران سال 90

اطلاعات موجود در این محصول در قالب 36737 بلوک آماری(36737 سطر) و 280 نوع اطلاعات آماری(280 ستون) تدوین شده است

شیپ فایل بلوک های آماری شهر تهران سال 90

تفاوت این محصول با سایر محصولات مشابه
 • 1-در برخی از سایت ها، تنها بخشی از اطلاعات مربوط به تعداد محدودی از مناطق شهر تهران جهت دانلود در اختیار مشتریان قرار گرفته است.در حالی که ما در این محصول برای اولین بار مجموع اطلاعات سرشماری نفوس ومسکن سال 1390 را برای کل شهر تهران ارائه کرده ایم.
 • 2-شیپ فایل های ارائه شده در این محصول کاملا تست شده و سالم می باشد.
 • 3-این شیپ فایل به صورت ژئورفرنس شده در موقعیت جغرافیایی اصلی خود تنظیم شده است.
 • 4-اطلاعات از منابع معتبر تهیه وکاملا قابل استناد و اعتبار می باشد.
 • 5-تصاویر کامل از محصول  وعناوین اطلاعاتی ارائه شده در این محصول را به طور کامل برای شما نمایش داده ایم

بنابراین با چند کلیک ساده و پس از پرداخت می توانید بلافاصله نسبت به دانلود کامل این محصول اقدام نمایید. حجم فایل به صورت zip و حدود 20 مگابایت  می باشد. این فایل حاوی فرمت شیپ فایل  آمار 90 شهر تهران می باشد.

برای دانلود شیپ فایل آمار 90 شهر تهران بر روی “اضافه به سبد خرید” کلیک نمایید

همچنین برای مشاهده سایر محصولات تهران بر روی لینک زیر کلیک نمایید
هایپردیتا، اولین مرکز اشتراک تجارب کاربردی و اطلاعات شهری در ایران

280 رقم آمار جمعیتی مربوط به سرشماری سال 1390 به تفکیک 36737 بلوک جمعیتی شهر تهران

همواره یکی از بزرگترین مشکلات محققین،دسترسی به آمارصحیح وقابل اطمینان در حوزه های مختلف تحقیقاتی است.

متخصصین اطمینان شرق جهت پاسخ به این نیاز محققین ،اطلاعات مربوط به سرشماری نفوس ومسکن سال 1390 را به تفکیک متغییر های مستقل ووابسته در قالب شیپ فایل مربوط به 280 رقم آیتم و به تفکیک 36737  بلوک  جمعیتی تدوین نموده است.

در هریک از بلوک های آماری شهر تهران چند خانوار ساکن است؟

خانوارهای ساکن در شهر تهران در هر بخش از شهر از چه  امکانات رفاهی (آب آشامیدنی،سوخت مصرفی،خودرو، رایانه و…) برخوردار هستند؟

در هربخشی از شهر تهران چه تعداد شاغل وبیکار در گروه های سنی مختلف ساکن می باشند

در هر بخش از شهر تهران، عمده مردم به چه حرفه وشغلی مشغول می باشند؟

تعداد مرد وزن به تفکیک گروه های سنی و محل تولد در هر بخش از شهر به چه شیوه ای توزیع شده است؟

در هربخش از شهر تهران چه تعداد ملک و چه تعداد مستاجر وجود دارد

واحدهای مسکونی مستقر در هر بخش از شهر تهران چند خانوار را در خود جای داده اند

امکانات وتسهیلات در واحد مسکونی،مترژا،نوع اسکلت و سایر اطلاعات مسکن در بخش های مختلف شهر تهران چگونه است.

پاسخ به سوالات فوق و ده ها سوال دیگر را می توانید در این اطلاعات جستجو کنید.

در ادامه لیست تفصیلی عناوین 280 قلم آماری ارائه شده است

عناوین 280  قلم آماری سرشماری عمومی نفوس و مسکن  1390

اطلاعات عمومی
 • آدرس آماری
 • منطقه شهرداری
اطلاعات خانوار
 • تعداد خانوار
 • نوع خانوار-معمولي ساكن
 • نوع خانوار-معمولي غير ساكن
 • نوع خانوار-گروهي
 • نوع خانوار-موسسه اي
 • خانوارمعلول
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن برحسب  دراختيار داشتن موتور سيكلت
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن برحسب  دراختيار داشتن موتور سيكلت اظهار نشده سوال 45-1
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن برحسب دراختيار داشتن خودروي سبك
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن برحسب دراختيار داشتن خودروي سبك اظهار نشده سوال 45-2
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن برحسب دراختيار داشتن رايانه در محل سكونت
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن برحسب دراختيار داشتن رايانه در محل سكونت اظهار نشده سوال 45-3
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين سوخت مصرفي براي پخت و پز -گازطبيعى (شبكه عمومى )
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين سوخت مصرفي براي پخت و پز -گازمايع
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين سوخت مصرفي براي پخت و پز -نفت  سفيد
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين سوخت مصرفي براي پخت و پز -برق
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين سوخت مصرفي براي پخت و پز -سوخت جامد(هيزم ،زغال، فضولات حيواني و…)
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين سوخت مصرفي براي پخت و پز -سايرسوخت ها
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين سوخت مصرفي براي پخت و پز -اظهارنشده
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين سوخت مصرفي براي ايجاد گرما- گازطبيعى (شبكه عمومى )
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين سوخت مصرفي براي ايجاد گرما-گازمايع
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين سوخت مصرفي براي ايجاد گرما- نفت  سفيد
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين سوخت مصرفي براي ايجاد گرما-گازوئيل
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين سوخت مصرفي براي ايجاد گرما-برق
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين سوخت مصرفي براي ايجاد گرما-سوخت جامد(هيزم ،زغال، فضولات حيواني و…)
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين سوخت مصرفي براي ايجاد گرما-سايرسوخت ها
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين سوخت مصرفي براي ايجاد گرما- هيچ كدام
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين سوخت مصرفي براي ايجاد گرما-اظهارنشده
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين سوخت مصرفي براي تهيه آب گرم- گازطبيعى (شبكه عمومى )
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين سوخت مصرفي براي تهيه آب گرم-گازمايع
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين سوخت مصرفي براي تهيه آب گرم- نفت  سفيد
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين سوخت مصرفي براي تهيه آب گرم-گازوئيل
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين سوخت مصرفي براي تهيه آب گرم-برق
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين سوخت مصرفي براي تهيه آب گرم-سوخت جامد(هيزم ،زغال، فضولات حيواني و …)
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين سوخت مصرفي براي تهيه آب گرم-سايرسوخت ها
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين سوخت مصرفي براي تهيه آب گرم- هيچ كدام
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين سوخت مصرفي براي تهيه آب گرم- اظهارنشده
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين منبع تامين آب مصرفي براي آشاميدن- شبكه آبرسانى عمومى شهرياآبادى
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين منبع تامين آب مصرفي براي آشاميدن- چاه ،چشمه ،قنات وآب انباربهسازى شده
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين منبع تامين آب مصرفي براي آشاميدن- چاه ،چشمه ،قنات وآب انباربهسازى نشده
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين منبع تامين آب مصرفي براي آشاميدن- تانكر(ثابت وسيار)
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين منبع تامين آب مصرفي براي آشاميدن- آب بسته بندى شده (بطرى ،گالن و   )
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين منبع تامين آب مصرفي براي آشاميدن- رودخانه ،بركه ،جويبار،آب باران و
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين منبع تامين آب مصرفي براي آشاميدن- ساير
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين منبع تامين آب مصرفي براي آشاميدن- اظهارنشده
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين منبع تامين آب مصرفي براي پخت و پز- شبكه آبرسانى عمومى شهرياآبادى
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين منبع تامين آب مصرفي براي پخت و پز- چاه ،چشمه ،قنات وآب انباربهسازى شده
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين منبع تامين آب مصرفي براي پخت و پز- چاه ،چشمه ،قنات وآب انباربهسازى نشده
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين منبع تامين آب مصرفي براي پخت و پز- تانكر(ثابت وسيار)
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين منبع تامين آب مصرفي براي پخت و پز- آب بسته بندى شده (بطرى ،گالن و   )
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين منبع تامين آب مصرفي براي پخت و پز- رودخانه ،بركه ،جويبار،آب باران و
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين منبع تامين آب مصرفي براي پخت و پز- ساير
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين منبع تامين آب مصرفي براي پخت و پز- اظهارنشده
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين منبع تامين آب مصرفي براي سايرمصارف-شبكه آبرسانى عمومى شهرياآبادى
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين منبع تامين آب مصرفي براي سايرمصارف-چاه ،چشمه ،قنات وآب انباربهسازى شده
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين منبع تامين آب مصرفي براي سايرمصارف-چاه ،چشمه ،قنات وآب انباربهسازى نشده
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين منبع تامين آب مصرفي براي سايرمصارف-تانكر (ثابت وسيار)
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين منبع تامين آب مصرفي براي سايرمصارف-رودخانه ،بركه ،جويبار،آب باران و
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين منبع تامين آب مصرفي براي سايرمصارف-ساير
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين منبع تامين آب مصرفي براي سايرمصارف-اظهارنشده
اطلاعات  فعالیتی
 • شاغلان 10 ساله وبيشتر-كل
 • شاغلان 14-10 ساله-كل
 • شاغلان 24-15 ساله-كل
 • شاغلان 29-15 ساله-كل
 • بيكاران 10 ساله وبيشتر-كل
 • بيكاران 14-10 ساله-كل
 • بيكاران 24-15 ساله-كل
 • بيكاران 29-15 ساله-كل
 • بيكاران30ساله وبيشتر-كل
 • جمعيت10 ساله وبيشترغيرفعال محصل-كل
 • جمعيت10 ساله وبيشترداراي درآمدبدون كار-كل
 • جمعيت10 ساله وبيشترخانه دار-كل
 • جمعيت10 ساله وبيشترساير-كل
 • شاغلان 10 ساله وبيشتر-مرد
 • شاغلان 14-10 ساله-مرد
 • شاغلان 24-15 ساله-مرد
 • شاغلان 29-15 ساله-مرد
 • بيكاران 10 ساله وبيشتر-مرد
 • بيكاران 14-10 ساله-مرد
 • بيكاران 24-15 ساله-مرد
 • بيكاران 29-15 ساله-مرد
 • بيكاران30ساله وبيشتر-مرد
 • جمعيت10 ساله وبيشترغيرفعال محصل-مرد
 • جمعيت10 ساله وبيشترداراي درآمدبدون كار-مرد
 • جمعيت10 ساله وبيشترخانه دار-مرد
 • جمعيت10 ساله وبيشترساير-مرد
 • شاغلان 10 ساله وبيشتر-زن
 • شاغلان 14-10 ساله-زن
 • شاغلان 24-15 ساله-زن
 • شاغلان 29-15 ساله-زن
 • بيكاران 10 ساله وبيشتر-زن
 • بيكاران 14-10 ساله-زن
 • بيكاران 24-15 ساله-زن
 • بيكاران 29-15 ساله-زن
 • بيكاران30ساله وبيشتر-زن
 • جمعيت10 ساله وبيشترغيرفعال محصل-زن
 • جمعيت10 ساله وبيشترداراي درآمدبدون كار-زن
 • جمعيت10 ساله وبيشترخانه دار-زن
 • جمعيت10 ساله وبيشترساير-زن
 • شاغلان در كشاورزى  ، جنگلداری و ماهيگيری
 • شاغلان در استخراج  معدن
 • شاغلان در صنعتی(ساخت )
 • شاغلان در کشت و صنعت
 • شاغلان در تامين  برق  ، گاز، بخار و تهويه هوا
 • شاغلان در آب‏رسانی، مديريت پسماند، فاضلاب و فعاليت‎های تصفيه
 • شاغلان در ساختمان
 •  شاغلان در عمده فروشى ،خرده فروشى ،تعميروسايل نقليه موتورى و موتورسيکلت
 • شاغلان در حمل  ونقل  وانباردارى
 • شاغلان فعاليت های خدماتی مربوط به تامين جا و غذا
 • شاغلان در ارتباطات و اطلاعات
 • شاغلان در گروه مالی و بيمه
 • شاغلان در املاک و مستغلات
 • شاغلان در فعاليت های حرفه ای، علمی و فنی
 • شاغلان در اداری و خدمات پشتيبانی
 • شاغلان در آموزش
 • شاغلان در سلامت انسان و مددكارى اجتماعى
 • شاغلان در اداره عمومی و دفاع، تامين اجتماعی اجباری
 • شاغلان در هنر و سرگرمی
 • شاغلان در ساير فعاليت های خدمات
 • شاغلان در فعاليت هاى خانوارها به عنوان کارفرما
 • شاغلان در سازمانهاوهيئت  هاى  برون  مرزى
 • شاغلان در گروه نامشخص و اظهارنشده
 • شاغلان در گروه قانونگذاران ،مقامات عالى رتبه ومديران
 • شاغلان در گروه متخصصان
 • شاغلان در گروه تكنسين هاودستياران
 • شاغلان در گروه كارمندان امورادارى ودفترى
 • شاغلان در گروه كاركنان خدماتى وفروشندگان
 • شاغلان در گروه كاركنان ماهركشاورزى ،جنگلدارى وماهيگيرى
 • شاغلان در گروه صنعتگران وكاركنان مشاغل مربوط
 • شاغلان در گروه متصديان ،مونتاژكاران ماشين آلات ودستگاه ها ورانندگان وسايل نقليه
 • شاغلان در گروه كارگران  ساده
 • شاغلان در گروه سايرواظهارنشده
 • شاغلان اظهارنشده
 • جمعيت شاغل كه محل كار آنهادرهمين شهريا آبادی است-كل
 • جمعيت شاغل كه محل كار آنهادرهمين شهريا آبادی است-مرد
 • جمعيت شاغل كه محل كار آنهادرهمين شهريا آبادی است-زن
 • جمعيت شاغل كه محل كار آنهادرشهرديگر است-كل
 • جمعيت شاغل كه محل كار آنهادرشهرديگر است-مرد
 • جمعيت شاغل كه محل كار آنهادرشهرديگر است-زن
 • جمعيت شاغل كه محل كار آنهادرآبادي ديگراست-كل
 • جمعيت شاغل كه محل كار آنهادرآبادي ديگراست-مرد
 • جمعيت شاغل كه محل كار آنهادرآبادي ديگراست-زن
 • جمعيت شاغل كه محل كار آنها اظهارنشده است-كل
 • جمعيت شاغل كه محل كار آنها اظهارنشده است-مرد
 • جمعيت شاغل كه محل كار آنها اظهارنشده است-زن
اطلاعات  جمعیت
 • جمعيت كل
 • مرد
 • زن
 • جمعيت 6 ساله وبيشتر-كل
 • جمعيت 6 ساله وبيشتر-مرد
 • جمعيت 6 ساله وبيشتر-زن
 • جمعيت 4-0 ساله -كل
 • جمعيت 9-5 ساله -كل
 • جمعيت 14-10 ساله -كل
 • جمعيت 19-15 ساله -كل
 • جمعيت 24-20 ساله -كل
 • جمعيت 29-25 ساله -كل
 • جمعيت 34-30 ساله -كل
 • جمعيت 39-35 ساله -كل
 • جمعيت 44-40 ساله -كل
 • جمعيت 49-45 ساله -كل
 • جمعيت 54-50 ساله -كل
 • جمعيت 59-55 ساله -كل
 • جمعيت 64-60 ساله -كل
 • جمعيت 65 ساله وبيشتر -كل
 • جمعيت نامشخص 0-5 ساله -كل
 • جمعيت نامشخص 6-9 ساله -كل
 • جمعيت نامشخص 10 ساله وبيشتر -كل
 • جمعيت 4-0 ساله -مرد
 • جمعيت 9-5 ساله -مرد
 • جمعيت 14-10 ساله -مرد
 • جمعيت 19-15 ساله -مرد
 • جمعيت 24-20 ساله -مرد
 • جمعيت 29-25 ساله -مرد
 • جمعيت 34-30 ساله -مرد
 • جمعيت 39-35 ساله -مرد
 • جمعيت 44-40 ساله -مرد
 • جمعيت 49-45 ساله -مرد
 • جمعيت 54-50 ساله -مرد
 • جمعيت 59-55 ساله -مرد
 • جمعيت 64-60 ساله -مرد
 • جمعيت 65 ساله وبيشتر -مرد
 • جمعيت نامشخص 0-5 ساله -مرد
 • جمعيت نامشخص 6-9 ساله -مرد
 • جمعيت نامشخص 10 ساله وبيشتر -مرد
 • جمعيت 4-0 ساله -زن
 • جمعيت 9-5 ساله -زن
 • جمعيت 14-10 ساله -زن
 • جمعيت 19-15 ساله -زن
 • جمعيت 24-20 ساله -زن
 • جمعيت 29-25 ساله -زن
 • جمعيت 34-30 ساله -زن
 • جمعيت 39-35 ساله -زن
 • جمعيت 44-40 ساله -زن
 • جمعيت 49-45 ساله -زن
 • جمعيت 54-50 ساله -زن
 • جمعيت 59-55 ساله -زن
 • جمعيت 64-60 ساله -زن
 • جمعيت 65 ساله وبيشتر -زن
 • جمعيت نامشخص 0-5 ساله -زن
 • جمعيت نامشخص 6-9 ساله -زن
 • جمعيت نامشخص 10 ساله وبيشتر -زن
 • جمعيت 10 ساله وبيشتر-كل
 • جمعيت 10 ساله وبيشتر-مرد
 • جمعيت 10 ساله وبيشتر-زن
 • وضع اقامت-حاضر
 • وضع اقامت-غايب موقت
 • وضع اقامت-خارج ازكشوربراي كارياتحصيل
 • وضع اقامت-ساير
 • وضع اقامت-اظهارنشده
 • جمعيت ساكن متولددرشهر يا آبادي محل اقامت-كل
 • جمعيت ساكن متولددرشهرديگر-كل
 • جمعيت ساكن متولددرآبادي ديگر-كل
 • جمعيت ساكن متولددرخارج ازكشور-كل
 • جمعيت ساكن متولداظهارنشده-كل
اطلاعات  مسکن
 • نوع محل سكونت خانوار-اظهار نشده
 • تعداد خانوار برحسب نحوه محل سكونت خانوار- ملكي زمين و بنا
 • تعداد خانوار برحسب نحوه محل سكونت خانوار-   ملكي بنا ( اعيان)
 • تعداد خانوار برحسب نحوه محل سكونت خانوار- استيجاري
 • تعداد خانوار برحسب نحوه محل سكونت خانوار- در برابر خدمت
 • تعداد خانوار برحسب نحوه محل سكونت خانوار- رايگان
 • تعداد خانوار برحسب نحوه محل سكونت خانوار- ساير
 • تعداد خانوار برحسب نحوه محل سكونت خانوار-  اظهار نشده
 • تعداد اتاق، هال و پذيرايي، آشپزخانه غيراپن و … در اختيار خانوار- 1 اتاق
 • تعداد اتاق، هال و پذيرايي، آشپزخانه غيراپن و … در اختيار خانوار- 2 اتاق
 • تعداد اتاق، هال و پذيرايي، آشپزخانه غيراپن و … در اختيار خانوار- 3 اتاق
 • تعداد اتاق، هال و پذيرايي، آشپزخانه غيراپن و … در اختيار خانوار- 4 اتاق
 • تعداد اتاق، هال و پذيرايي، آشپزخانه غيراپن و … در اختيار خانوار- 5 اتاق
 • تعداد اتاق، هال و پذيرايي، آشپزخانه غيراپن و … در اختيار خانوار- 6 اتاق و بيشتر
 • تعداد واحدمسكوني معمولي داراي يك خانوارساكن درآن
 • تعداد واحدمسكوني معمولي داراي دو خانوارساكن درآن
 • تعداد واحدمسكوني معمولي داراي سه خانوارساكن وبيشتردرآن
 •  امكانات و تسهيلات در واحد مسكوني – برق دارد
 •  امكانات و تسهيلات در واحد مسكوني – برق اظهار نشده
 •  امكانات و تسهيلات در واحد مسكوني – تلفن ثابت دارد
 •  امكانات و تسهيلات در واحد مسكوني – تلفن ثابت اظهار نشده
 •  امكانات و تسهيلات در واحد مسكوني –  آب لوله كشي دارد
 •  امكانات و تسهيلات در واحد مسكوني –  آب لوله كشي اظهار نشده
 •  امكانات و تسهيلات در واحد مسكوني – گاز لوله كشي دارد
 •  امكانات و تسهيلات در واحد مسكوني – گاز لوله كشي اظهار نشده
 •  امكانات و تسهيلات در واحد مسكوني – دستگاه حرارت مركزي دارد
 •  امكانات و تسهيلات در واحد مسكوني – دستگاه حرارت مركزي اظهار نشده
 •  امكانات و تسهيلات در واحد مسكوني – حرارت و برودت مركزي  دارد
 •  امكانات و تسهيلات در واحد مسكوني – حرارت و برودت مركزي  اظهار نشده
 •  امكانات و تسهيلات در واحد مسكوني – آشپزخانه دارد
 •  امكانات و تسهيلات در واحد مسكوني – آشپزخانه اظهار نشده
 •  امكانات و تسهيلات در واحد مسكوني – حمام دارد
 •  امكانات و تسهيلات در واحد مسكوني – توالت دارد
 •  امكانات و تسهيلات در واحد مسكوني – توالت اظهار نشده
 •  امكانات و تسهيلات در واحد مسكوني –  آب لوله كشي وبرق دارد
 •  امكانات و تسهيلات در واحد مسكوني –  آب لوله كشي و برق و تلفن ثابت دارد
 •  امكانات و تسهيلات در واحد مسكوني –  آب لوله كشي ،حمام و توالت دارد
 •  امكانات و تسهيلات در واحد مسكوني –  آشپزخانه ،حمام وتوالت دارد
 •  امكانات و تسهيلات در واحد مسكوني – آْب لوله كشي،برق،تلفن ثابت وگازلوله كشي دارد
 •  امكانات و تسهيلات در واحد مسكوني – همه امكانات وتسهيلات دارد
 •  امكانات و تسهيلات در واحد مسكوني – هيچيك ازامكانات و تسهيلات
 •  امكانات و تسهيلات در واحد مسكوني –  امكانات و تسهيلات اظهارنشده
 • تعداد اتاق، هال و پذيرايي، آشپزخانه اپن، آشپزخانه غيراپن و ساير در واحد مسكوني – 1 اتاق
 • تعداد اتاق، هال و پذيرايي، آشپزخانه اپن، آشپزخانه غيراپن و ساير در واحد مسكوني – 2 اتاق
 • تعداد اتاق، هال و پذيرايي، آشپزخانه اپن، آشپزخانه غيراپن و ساير در واحد مسكوني -3  اتاق
 • تعداد اتاق، هال و پذيرايي، آشپزخانه اپن، آشپزخانه غيراپن و ساير در واحد مسكوني -4 اتاق
 • تعداد اتاق، هال و پذيرايي، آشپزخانه اپن، آشپزخانه غيراپن و ساير در واحد مسكوني – 5 اتاق
 • تعداد اتاق، هال و پذيرايي، آشپزخانه اپن، آشپزخانه غيراپن و ساير در واحد مسكوني -6 اتاق و بيشتر
 • تعداد واحدمسكوني معمولي بامساحت 50 مترمربع وكمتر
 • تعداد واحدمسكوني معمولي بامساحت51 تا75 مترمربع
 • تعداد واحدمسكوني معمولي بامساحت76 تا80 مترمربع
 • تعداد واحدمسكوني معمولي بامساحت81 تا100 مترمربع
 • تعداد واحدمسكوني معمولي بامساحت101 تا150 مترمربع
 • تعداد واحدمسكوني معمولي بامساحت151تا200مترمربع
 • تعداد واحدمسكوني معمولي بامساحت201 تا300مترمربع
 • تعداد واحدمسكوني معمولي بامساحت301 تا500 مترمربع
 • مساحت زير بنا  در واحد مسكوني اظهار نشده
 • تعداد واحدمسكوني معمولي اظهارنشده
 • تعداد واحدهاي مسكوني معمولي برحسب نوع اسكلت بنا- اسکلت فلزي
 • تعداد واحدهاي مسكوني معمولي برحسب نوع اسكلت بنا-ساير
 • تعداد واحدهاي مسكوني معمولي برحسب نوع اسكلت بنا ساير و مصالح عمده بكار رفته -آجر و آهن يا سنگ و آهن
 • تعداد واحدهاي مسكوني معمولي برحسب نوع اسكلت بنا ساير و مصالح عمده بكار رفته -آجر و چوب يا سنگ و چوب
 • تعداد واحدهاي مسكوني معمولي برحسب نوع اسكلت بنا ساير و مصالح عمده بكار رفته -ساير

 

به دنبال نقشه با کیفیت از شهر تهران همراه با کد گذاری 36737 بلوک آماری و و فایل اکسل اطلاعات تفصیلی سرشماری سال 1390 شهر تهران هستید؟
آیا فایل قابل نمایش در گوگل ارث را نیاز دارید؟
تنها کافی است درخواست خود را از طریق پیامک/تلگرام/واتساپ  به شماره 09150707678  ارسال نمایید

 این محصول برای استفاده توسط یک نفر در نظر گرفته شده است. بدیهی است انتشار و استفاده بیش از یک نفر از لحاظ شرعی و قانونی دارای ایراد می باشد.

5/5 - (2 امتیاز)

1 دیدگاه برای شیپ فایل آمار جمعیتی سال1390 تهران به تفکیک بلوک های جمعیتی

 1. شهبازی

  قابل قبول

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سلام شهروند عزیز

1- هر سازنده بنایی بالاخره گذرش به کمیسیون ماده صد خواهد افتاد. آموزش ویدئویی قواعد کمیسیون ماده صد و نحوه نگارش لایحه دفاعیه آن را از منو بسته آموزشی خریداری نمایید تا این کمیسیون را بشناسید و خود بتوانید نسبت به نگارش لایحه دفاعیه اقدام نمایید.

2- در این سایت می توانید شهردار مشهد را نقد کنید. در صفحه مربوط نسبت به درج دیدگاه در خصوص نقاط قوت و ضعف اقدام نمایید.

3- لطفا برای ارتباط با ما قبل از تماس تلفنی، از پیام رسان ها با جستجوی نام کاربری farshchi7 استفاده نموده و مستندات و تصاویر را ارسال نمایید.

مشاوران شهرداری اطمینان شرق

0
  0
  سبد خرید شما
  سبد خرید شما خالی استرفتن به فروشگاه