آشنایی با مدیران شهرداری و شورای شهر مشهد

فهرست

الف- نقد منصفانه عملکرد مدیران شهری مشهد

به استحضار مردم عزیز مشهد می رسانیم که در این وب سایت و در لینک زیر می توانید به نقد عملکرد مدیران شهری و اعضا شورای شهر بپردازید: انتقادات مردمی از شهرداری مشهد

۱- آشنایی با اعضای شورای اسلامی شهر مشهد – دوره ششم

اگر رضایت مندی مردم را به عنوان مهمترین هدف سیستم مدیریت شهری بدانیم، آنگاه شفافیت در ارائه اطلاعات به عنوان اولین رکن رسیدن به این هدف قابل تعریف می باشد. اعتقاد ما این است که افراد تاثیر گذار در سیستم مدیریت شهری (با تاکید بر شهرداری وشورای شهر) هنگامی که بدانند دیده می شوند و عملکرد شان زیر نظر مردم قرار دارد، مردمی تر کار خواهند کرد.
شکی نیست که حق تمامی مردم مشهد و بلکه تمام مردم ایران است که شناختی دقیق از مدیران شهری و به ویژه مدیران ومتخصصین شهرداری و شورای اسلامی شهر داشته باشند. در این بخش تصمیم داریم تا جایی که مقدور است اطلاعات و رزومه مجموعه مدیران شهرداری مشهد را ارائه نمایم.

شما می توانید در لیست ذیل نتایج نهایی آرای شمارش شده ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر مشهد را مشاهده نمایید.
این لیست بر اساس اطلاعیه فرمانداری مشهد تهیه شده است، با کلیک بر روی «بعدی» می توانید صفحه به صفحه اسامی را ببینید. یا اینکه در بخش جستجو بخشی از نام یا نام خانوادگی کاندیدا را درج تا اطلاعات مربوطه نمایش داده شود (امکان جستجو وجود دارد):

رتبهمشخصات کاندیدتعداد رای
۱ آقای ایمان فرهمندی نام پدرمحمدصادق ۱۵۰۱۹۸
۲ آقای حسین حسامی نام پدرمنصور ۱۴۵۵۲۱
۳ آقای سید ابراهیم علی زاده نام پدرسید حسن ۱۳۷۸۰۴
۴ آقای حسن موحدیان نام پدرصفر ۱۳۱۵۴۱
۵ آقای حسن منصوریان نام پدرابراهیم ۱۲۱۵۱۶
۶ آقایمجید طهوریان عسکری نام پدرحمید ۱۱۸۳۵۵
۷ آقای مجید دبیریان نام پدربرزو ۱۱۷۳۸۳
۸ خانم فاطمه سلیمی نام پدرحسین ۱۰۸۵۱۲
۹ آقای موسی الرضا حاجی بگلو نام پدرمحمدرضا ۱۰۸۲۰۸
۱۰ آقای سیدحسین علوی مقدم نام پدرمحمد ۱۰۵۹۹۴
۱۱ آقای حمید ضمیری جعفری نام پدرمحمد جعفر ۱۰۳۶۶۳
۱۲ آقای حسن کریم دادی نام پدرعلى ۱۰۳۶۳۹
۱۳ آقای غلامحسین صاحبی نام پدرغلامعلى ۱۰۳۶۲۱
۱۴ آقایمهدی ناصحی نام پدرمحمدهادی ۱۰۱۶۶۷
۱۵ آقای هاشم دائمی نام پدرمحمد على ۱۰۱۳۵۹
۱۶ آقای مجید نژادحسین نام پدرمحمدحسین ۹۶۰۱۱
۱۷ آقای حسنعلی اخلاقی امیری نام پدراحمد ۹۵۶۵۱
۱۸ آقای خلیل موحدی محصل طوس نام پدرمحمد ۸۰۵۹۴
۱۹ آقای حمیدرضا محروقی نام پدرمریم ۷۶۱۵۹
۲۰ آقای حسین کمیلی نام پدرغلامرضا ۷۴۳۸۹
۲۱ آقای کاظم معتمدی فر نام پدرمحمد ۷۳۲۳۸
۲۲ آقای سیدمحسن شوشتری نام پدرسیدمحمودآقا ۶۹۲۵۶
۲۳ خانم رقیه فاضل نام پدرقنبرعلى ۶۶۲۵۰
۲۴ آقای محمد مقضی نام پدرحسین ۶۵۲۴۰
۲۵ آقای مصطفی صادق نیا نام پدرولی اله ۶۱۳۱۹
۲۶ آقای حمزه شکریان زینی نام پدرعقیل ۵۵۹۶۳
۲۷ آقای محمد جعفری نژاد نام پدرعلى محمد ۵۴۷۳۶
۲۸ آقای غلامرضا بصیری پور نام پدرمحمد ۵۳۹۵۰
۲۹ آقای محمدصادق احمدزاده قناد نام پدرجواد ۴۴۰۵۰
۳۰ آقای مرتضی کامل نواب نام پدرهاشم ۴۰۸۰۱
۳۱ خانم مهدیه خادم مشگانی نام پدرعلی ۳۵۴۱۵
۳۲ خانم نادره شاملومنتظرمقدم نام پدرمهدی ۳۴۲۵۵
۳۳ خانم شهناز رمارم نام پدرداود ۳۰۳۲۵
۳۴ آقای سیدابوالقاسم وزیری نام پدرسیدمحمود ۲۸۷۲۸
۳۵ آقای سیدقاسم شفائی نژاد نام پدرسیدمحمدعلى ۲۴۷۹۸
۳۶ آقای احمد منصوری ماتک نام پدرمحمد ۲۲۲۹۷
۳۷ آقای محسن ترکی نام پدررمضانعلى ۲۲۲۰۰
۳۸ آقای ابراهیم آموزگار نام پدرمحمد ۲۱۲۵۰
۳۹ آقای محمدهادی مهدی نیا نام پدرمهدی ۱۹۸۰۶
۴۰ آقای رمضان علی فیضی نام پدرمحمدرضا ۱۷۳۱۰
۴۱ آقای سینا عطائی نام پدرسلیمان ۱۵۸۴۱
۴۲ خانم زهرا عنابستانی نام پدرمحمد ۱۳۲۹۱
۴۳ آقای قاسم طاهری نام پدررمضان ۱۳۲۷۱
۴۴ آقای محمدحسین ودیعی نام پدرزین العابدین ۱۳۲۳۴
۴۵ آقای سیدمحمد سجادی عطار نام پدرسید رضا ۱۲۷۶۲
۴۶ آقای سیدحسن سیدی نام پدرمحمد ۱۲۱۲۰
۴۷ آقای اکبر دیسفانی نام پدرمحمد ۱۱۸۳۹
۴۸ خانم زهرا خاوری نام پدرعلی ۱۱۴۳۴
۴۹ خانم اعظم قاسمی نام پدرمرتضى ۱۱۱۹۱
۵۰ خانم نسرین یوسفی عارفی نام پدرحسن ۱۱۰۴۶
۵۱ آقای مجتبی بهاروند نام پدرحسنعلی ۱۰۶۷۰
۵۲ آقای سیدعلی محدث نام پدرسیدمحمد ۱۰۵۳۲
۵۳ آقای علی احمدی نام پدرحجت اله ۱۰۴۷۷
۵۴ آقای رضا علیزاده نام پدرامرالله ۹۹۰۱
۵۵ خانم فرشته تنهائی نوغابی نام پدرعبدالله ۹۷۹۵
۵۶ آقای سیدمجید فرجامی نام پدرسیداسماعیل ۹۷۶۲
۵۷ آقای علی چشمی نام پدرمحمدحسین ۹۶۱۶
۵۸ آقای مهدی حسن زاده اصفهانی نام پدرعلی اصغر ۹۳۷۷
۵۹ آقای محمود قراول نام پدربراتعلى ۹۰۶۶
۶۰ آقای احسان رضائی منش نام پدرمحمد ۸۷۸۹
۶۱ آقای علیرضا یگانه نام پدرکاظم ۸۷۸۲
۶۲ آقای سیدمهدی سادات نام پدرمحمدرضا ۸۷۷۵
۶۳ آقای سیدمهدی اصغریان سینی نام پدرسیدحسین ۸۷۶۳
۶۴ آقای حسن رضائی بحرآباد نام پدرحسین ۸۵۳۵
۶۵ آقای حامد شاطرزاده یزدی نام پدرمحمدرضا ۸۳۴۷
۶۶ آقای ابوذر ابراهیم زاده نام پدرحسین ۸۲۱۷
۶۷ آقای امیر مؤمن نام پدرمحمدحسن ۷۷۶۳
۶۸ آقای سیدامین متقی نام پدرسید محمود ۶۴۷۲
۶۹ آقای سیدمحمود موسوی عبس آباد نام پدرسید محمد باقر ۶۴۵۱
۷۰ آقای مرتضی پژمان پور نام پدرعلی ۶۲۹۹
۷۱ آقای محمدحسین حاجیان نام پدرحسنعلى ۵۶۲۲
۷۲ آقای حامد نیتی نام پدرعلی ۵۵۱۰
۷۳ خانم مرضیه امکانی نام پدررستم على ۵۴۴۴
۷۴ آقای مسعود خانی نام پدرعلی اکبر ۵۲۴۵
۷۵ آقای محمدحسن یعقوبی اسفاد نام پدرمحمدرضا ۵۱۹۶
۷۶ آقای حسین رستمی نام پدرحسن ۵۱۹۵
۷۷ آقای اسماعیل زهانی نام پدررمضانعلی ۴۴۲۳
۷۸ آقای سیدعلیرضا رئیس الساداتی نام پدرسید محمد کاظم ۴۰۸۰
۷۹ آقای محمدحسین خزائی نام پدرمحمد قربان ۴۰۰۷
۸۰ آقای علی اکبر طیبی نام پدرعباسعلی ۳۹۷۱
۸۱ آقای مسعود رمضان زاده نام پدرمحمدرضا ۳۸۰۴
۸۲ آقای قنبرعلی علمدار نام پدرحسینعلی ۳۵۹۸
۸۳ آقای احمد قاسم زاده نیشابوری نام پدرمحمد کاظم ۳۵۶۰
۸۴ آقای محمد صاحبی نام پدرغلامرضا ۳۵۲۳
۸۵ آقای جلیل یاوری نام پدریداله ۳۴۹۹
۸۶ آقای محمدجواد بصیری نام پدرحسین ۳۴۰۹
۸۷ آقای هادی لکزی نام پدرعلی اکبر ۳۴۰۴
۸۸ آقای سیدسجاد جلینی نام پدرسیدقاسم ۳۳۹۱
۸۹ آقای علی رضا عصمت پرست نام پدرقربانعلى ۳۱۴۲
۹۰ آقای کریم جشنی نام پدرعبدالرضا ۳۰۹۶
۹۱ آقای حسین تازه حسن نام پدردل آسا ۳۰۵۷
۹۲ خانم خدیجه نورانی نام پدررمضانعلی ۳۰۴۴
۹۳ آقای سیدامید آقامیری نام پدرسیدحسین ۲۹۴۲
۹۴ خانم فاطمه ابراهیمی نام پدرغلامرضا ۲۹۲۲
۹۵ آقای محمدعلی بیاتی نام پدراسداله ۲۹۱۸
۹۶ آقای محمدحسین دهقان نیری نام پدرمحمدعلی ۲۹۱۶
۹۷ آقای مهراب ابراهیمی نام پدرنظام علی ۲۸۷۵
۹۸ آقای هیراد رضائیان نام پدرمحمدهادی ۲۸۶۸
۹۹ خانم معصومه ابراهیمی نام پدرحسین ۲۷۵۳
۱۰۰ آقای سیدمجتبی فرشچی نام پدرسید حبیب ۲۶۹۹
۱۰۱ آقای امیر اسماعیلی نام پدراحمد ۲۶۹۹
۱۰۲ آقای ابوالفضل زنگنه نیازآبادی نام پدرمحمدتقی ۲۶۹۴
۱۰۳ آقای سیدمصطفی مظلومان نام پدرسیدعباس ۲۶۹۲
۱۰۴ آقای محمدحسین رضائی نام پدرحسن ۲۶۸۵
۱۰۵ خانم زهرا اسلامی نام پدرمحمد ۲۶۷۳
۱۰۶ آقای محمدرضا بابائی نام پدرمحمد على ۲۶۲۴
۱۰۷ آقای سیدجواد کمالی نام پدرمیرمحمدحنیفه ۲۶۱۱
۱۰۸ آقای رضا دهنوئی نام پدرمسیب ۲۵۷۲
۱۰۹ آقای قربان محمد شکوری نام پدرمحمدعلی ۲۵۷۱
۱۱۰ آقای حسینعلی زرنگ نام پدرصفرعلى ۲۵۰۱
۱۱۱ آقای سیدمصطفی آقائی فیروزآبادی نام پدرسیدعباس ۲۴۷۱
۱۱۲ آقای محسن دوست کام نام پدرمحمود ۲۴۰۳
۱۱۳ آقای محمدحسن وجدی نام پدرحسین ۲۳۶۹
۱۱۴ آقای سیدهاشم بحرالعلومی طباطبائی نام پدرسیدعلینقی ۲۳۱۰
۱۱۵ آقای جواد حمیدی نام پدرایوب ۲۳۰۷
۱۱۶ خانم انیس ملک زاده نام پدرمحمدتقی ۲۲۹۴
۱۱۷ آقای محمدابراهیم حسینیان نام پدرغلامرضا ۲۲۵۸
۱۱۸ آقای محسن ابراهیمی نام پدرمحمدعلی ۲۲۲۴
۱۱۹ آقای شاهرخ شاهرخی شیروان نام پدرمظفر ۲۲۰۳
۱۲۰ آقای مسعود نداف نام پدرمحمد ۲۲۰۲
۱۲۱ آقای مجید خدادادی نام پدرمحمد على ۲۱۸۰
۱۲۲ آقای مسعود دری نام پدرامیرحسین ۲۱۶۱
۱۲۳ آقای حسین کریمی نام پدرولی اله ۲۱۴۰
۱۲۴ خانم فرشته دانش نام پدرمنعم ۲۱۳۵
۱۲۵ خانم مرضیه سادات حیدری نام پدرسیدرضا ۲۱۲۹
۱۲۶ آقای بهادر صمدیان نام پدرمسعود ۲۱۱۹
۱۲۷ خانم یگانه حشمتی نام پدربهرام ۲۱۰۳
۱۲۸ آقای مهدی اسماعیلی نام پدرمحمد ۲۰۸۴
۱۲۹ خانم بتول کریمی نام پدررضا ۲۰۷۵
۱۳۰ آقای احسان میرزاقیطاقی نام پدرموسی الرضا ۲۰۶۹
۱۳۱ آقای علی اکبر نیکدل فاز نام پدرعلی اصغر ۲۰۶۱
۱۳۲ آقای رسول کریمی نام پدرمحمود ۲۰۵۱
۱۳۳ آقای حسن مکاری نام پدرمحمد ۲۰۴۲
۱۳۴ خانم زهرا فرهنگی نام پدرحسن ۲۰۴۲
۱۳۵ آقای محمدتقی مؤدب نام پدرحیدر ۲۰۲۲
۱۳۶ آقای صادق شافع نیا نام پدرمحمد ۲۰۰۷
۱۳۷ آقای فرامرز احمدزاده بهار نام پدرمالک ۱۹۸۷
۱۳۸ خانم ناهید چاچی نام پدرابراهیم ۱۹۵۴
۱۳۹ آقای علیرضا شالڃیان رابع نام پدرحسن ۱۹۵۱
۱۴۰ آقای جواد دولابی نام پدرمحمدصادق ۱۹۵۰
۱۴۱ خانم زهرا عزیزی نام پدرحسن ۱۹۴۸
۱۴۲ آقای اسماعیل فیروزی نام پدراحمد ۱۹۳۱
۱۴۳ آقای مهدی صدیقی نام پدرمحمد ۱۹۱۴
۱۴۴ آقای سینا صابری نام پدرمرتضی ۱۸۷۷
۱۴۵ آقای علی رضائی نام پدرغلامرضا ۱۸۷۴
۱۴۶ آقای محسن پاشائی نام پدرمحمدعلی ۱۸۷۳
۱۴۷ آقای علی قادری نام پدراسماعیل ۱۸۵۷
۱۴۸ آقای حسن تقی زاده نام پدرجواد ۱۸۴۳
۱۴۹ آقای ابوالقاسم عبداللهی نام پدرمحمد ۱۷۹۲
۱۵۰ آقای سیداحسان بنی هاشمی نام پدرسیدحسن ۱۷۸۳
۱۵۱ آقای مجتبی قره باغی نام پدرمحمد ۱۷۷۹
۱۵۲ آقای کاظم سزاوارشهیدی نام پدرعباس ۱۷۳۱
۱۵۳ خانم فاطمه احمدی نام پدرمحمدحسن ۱۷۱۴
۱۵۴ خانم فرشته ساقی نام پدرحیدرعلی ۱۶۶۳
۱۵۵ خانم زهرا ملکی راد نام پدرمحمدصادق ۱۶۵۴
۱۵۶ آقای حسین ملک خواهی نام پدرحسنعلى ۱۶۵۱
۱۵۷ آقای سیدعارف موسوی نام پدرسیدحسن ۱۶۳۸
۱۵۸ خانم عصمت فرخنده نام پدرابراهیم ۱۶۳۰
۱۵۹ آقای حسین سالار نام پدرمحمد على ۱۶۱۰
۱۶۰ آقای محمدجواد اخلاقی مقدم نام پدرغلام حسین ۱۶۰۳
۱۶۱ آقای حامد بیدل نام پدرعابد ۱۵۹۵
۱۶۲ آقای قربان سیفی کته شمشیری نام پدرمحمد ۱۵۸۷
۱۶۳ آقای سیدمهدی علوی نژاد نام پدرسید هاشم ۱۵۸۳
۱۶۴ خانم سیماسادات موسوی نام پدرسید على اکبر ۱۵۷۹
۱۶۵ آقای مهدی کریمی نام پدرمحمد ۱۵۶۴
۱۶۶ آقای سعید جاوید نام پدرحسین ۱۵۶۲
۱۶۷ آقای ابوالقاسم مداح نام پدرنبى اله ۱۵۳۴
۱۶۸ آقای سیدمرتضی جعفرزاده نام پدرسیدحسن ۱۵۲۳
۱۶۹ آقای سیدرضا احمدی حسینی نام پدرسیدیوسف ۱۴۸۹
۱۷۰ خانم مهناز محمدپور نام پدرغلامحسین ۱۴۷۶
۱۷۱ آقای رضا توکلی فر نام پدرغلامحسن ۱۴۷۴
۱۷۲ آقای علی فرزانه بجستانی نام پدرمحمد ۱۴۶۹
۱۷۳ خانم سیده حوا غلامی نام پدرسیدرضا ۱۴۶۳
۱۷۴ خانم معصومه اسکوئی لطف آباد نام پدرعلیرضا ۱۴۶۱
۱۷۵ آقای مرتضی پارسی مود نام پدرموسی ۱۴۴۷
۱۷۶ آقای سیدابوالقاسم ضیائی نام پدرسیدمحمود ۱۴۳۱
۱۷۷ خانم فاطمه ورزنده کامه علیا نام پدراحمد ۱۴۳۰
۱۷۸ آقای ابوذر سیدموسوی نام پدرسید عباس ۱۴۲۳
۱۷۹ آقای علی علیزاده نام پدرمحمد ۱۴۲۱
۱۸۰ آقای علی قنبری سینی نام پدرحسن ۱۴۱۹
۱۸۱ آقای رسول احمدنیا نام پدراحمد ۱۴۱۴
۱۸۲ آقای ابوالفضل سلطانی نام پدرفیروز ۱۴۰۶
۱۸۳ آقای علیرضا باخدا نام پدرزین العابدین ۱۴۰۲
۱۸۴ آقای سهراب دهقان نام پدراحمد ۱۴۰۰
۱۸۵ خانم معصومه جلائی نام پدرمحمد علی ۱۳۹۱
۱۸۶ خانم طیبه عبدی نام پدرحسن ۱۳۹۱
۱۸۷ آقای علی جمعه باقری نام پدرغلامحسین ۱۳۸۶
۱۸۸ آقای سیدهاشم علوی نژاد نام پدرسید اصغر ۱۳۸۶
۱۸۹ آقای محمداحسان آقائی قوامی نام پدرمحمدعلى ۱۳۸۱
۱۹۰ خانم مریم عظیمی فرد نام پدرغلامرضا ۱۳۷۵
۱۹۱ خانم زهرا بمانی گلناابادی نام پدرنوروز على ۱۳۵۲
۱۹۲ آقای محمدرضا پهلوان نام پدرعلى ۱۳۲۶
۱۹۳ آقای الیاس رحیمی نام پدرمحمدرضا ۱۳۲۱
۱۹۴ آقای سعید معتمدی نسب نام پدرعلیرضا ۱۳۲۱
۱۹۵ آقای حامد احمدی نام پدرمحمد ۱۳۱۶
۱۹۶ آقای مجید شکیبامنش نام پدرغلامرضا ۱۳۱۵
۱۹۷ آقای سیدزکریا حسینی نام پدرسید احمد ۱۳۱۱
۱۹۸ آقای علیرضا جعفری نام پدرغلامرضا ۱۳۱۰
۱۹۹ آقای احمدرضا کرامتی نام پدرعلی ۱۳۱۰
۲۰۰ آقای مسعود نخعی نژاد نام پدرعلی ۱۳۱۰
۲۰۱ آقای مهدی برونوسی نام پدرعبدالحسین ۱۲۹۴
۲۰۲ خانم معصومه بهرامی مقدم حصار نام پدرنعمت الله ۱۲۸۷
۲۰۳ آقای علی کریمی نام پدرعزیزاله ۱۲۸۶
۲۰۴ آقای ماشاءاله صمدی نام پدررحمت اله ۱۲۷۷
۲۰۵ آقای حمیدرضا نورانی نام پدرغلامحسین ۱۲۷۶
۲۰۶ آقای علیرضا احتشامی زاده نام پدرمحمدعلی ۱۲۷۴
۲۰۷ آقای مجید فرهمند نام پدراله وردی ۱۲۶۸
۲۰۸ آقای سیدجواد غفوریان حیدری نام پدرسیدعبدالحمید ۱۲۶۳
۲۰۹ آقای جواد طیبی نام پدررجب على ۱۲۶۲
۲۱۰ آقای مهدی حمیدی نام پدرمحمد ۱۲۶۰
۲۱۱ آقای محمد حیدری نام پدرآقاخان ۱۲۵۷
۲۱۲ خانم مرجان حسن پور نام پدرمحمد ۱۲۴۶
۲۱۳ آقای سیدمحمد حسینی نام پدرسیدحسن ۱۲۴۳
۲۱۴ آقای محمود دشتی نام پدرموسی ۱۲۳۷
۲۱۵ آقای امید آقائی نام پدرقمبرعلی ۱۲۳۱
۲۱۶ آقای سعید احمدیان یزدی نام پدرفریدون ۱۲۲۴
۲۱۷ آقای سیدعماد محمدزاده نام پدرسیدرسول ۱۲۱۹
۲۱۸ خانم مریم حاجی بابائی فلاح نام پدرعباس على ۱۱۹۵
۲۱۹ آقای جواد آقائی نام پدرجعفر ۱۱۹۳
۲۲۰ آقای جواد راه چمنی نام پدرعلیرضا ۱۱۹۰
۲۲۱ آقای مهدی بازقندی نام پدرحسن ۱۱۸۸
۲۲۲ آقای محمدصادق زمان زاده دربان نام پدرهاشم ۱۱۷۹
۲۲۳ خانم زهرا برومند نام پدرحسین ۱۱۷۹
۲۲۴ آقای محمدنعیم شهلا نام پدرنادر ۱۱۷۸
۲۲۵ آقای علی مداح نام پدرمحمدحسین ۱۱۷۸
۲۲۶ آقای محمدهادی صفامنش نام پدرحسین ۱۱۶۳
۲۲۷ خانم آرزو زحمت کش عنبرانی نام پدرحسین ۱۱۶۲
۲۲۸ خانم اکرم زهابی نام پدررمضانعلی ۱۱۶۱
۲۲۹ خانم فرحناز دفاعی نام پدرسیدمهدی ۱۱۶۱
۲۳۰ خانم الهه کفشی تقی آبادی نام پدرعلى ۱۱۶۰
۲۳۱ آقای مهدی خاکشور نام پدرعلی اکبر ۱۱۵۹
۲۳۲ آقای علی آذرنوش نام پدرحسین ۱۱۵۱
۲۳۳ آقای محسن اسلامی محمدیه نام پدرمحمدرضا ۱۱۵۰
۲۳۴ آقای محمدرضا صالحی نام پدرمحمدعلی ۱۱۳۷
۲۳۵ آقای داریوش نصیری نام پدرعلى اصغر ۱۱۳۷
۲۳۶ آقای مهدی گلی نام پدرمحمدباقر ۱۱۳۰
۲۳۷ خانم بی بی زهرا مظلوم نام پدرسیدعبداله ۱۱۲۹
۲۳۸ آقای عباسعلی سلطانی نام پدرغلامرضا ۱۱۲۶
۲۳۹ خانم سمانه خادم غائینی نام پدرعلی اکبر ۱۱۱۷
۲۴۰ آقای سیدمصطفی پیش قدم نام پدرسیدحسین ۱۱۱۷
۲۴۱ آقای سیدهاشم حکاک برنجی نام پدرسیدابوالفضل ۱۱۱۶
۲۴۲ آقای سیدحسن علائی نام پدرسیدهاشم ۱۱۰۸
۲۴۳ آقای محمدجواد بلبلی نام پدرحسن ۱۰۹۹
۲۴۴ خانم زهرا براتی نام پدرعبدالحسین ۱۰۹۸
۲۴۵ خانم علیا اسماعیلی نام پدراحمد ۱۰۹۷
۲۴۶ آقای سیدسعید حسینی تلمی نام پدرسیدعباس ۱۰۹۴
۲۴۷ خانم زهرا دهقان بنادکی نام پدررضا ۱۰۹۳
۲۴۸ آقای سیدمرتضی صالحی کلاته سادات نام پدرسیدرضا ۱۰۹۱
۲۴۹ خانم محبوبه حسینی نام پدرمسعود ۱۰۷۴
۲۵۰ آقای مهدی ضابطی اسنادآستانه نام پدرسیدکاظم ۱۰۷۳
۲۵۱ آقای سیدداود پروانه حسینی نام پدرسیدمحمود ۱۰۷۳
۲۵۲ خانم ناهید شایگان نیا نام پدرعلی ۱۰۵۴
۲۵۳ آقای احسان شریعتی نام پدرعلیرضا ۱۰۴۳
۲۵۴ خانم عاطفه طاهری نام پدرناصر ۱۰۴۰
۲۵۵ خانم فاطمه تیموری نام پدربمانعلی ۱۰۳۵
۲۵۶ آقای مهدی نارنجی نام پدررمضانعلی ۱۰۳۱
۲۵۷ آقای حمیدرضا محمدی نام پدرابوالقاسم ۱۰۳۰
۲۵۸ آقای علیرضا نجیب زاده نام پدرحسین ۱۰۳۰
۲۵۹ آقای غلامحسین عامری خیرآبادی نام پدرغلامحسن ۱۰۲۹
۲۶۰ آقای نوید آزموده نام پدرتقی ۱۰۲۸
۲۶۱ آقای مهدی کدخدا نام پدرزین العابدین ۱۰۲۶
۲۶۲ آقای سیدجواد احمدی میبدی نام پدرسید على ۱۰۲۶
۲۶۳ آقای عبدالحمید ایزانلو نام پدرمحمدرضا ۱۰۲۵
۲۶۴ آقای حسین صلاحی بجستانی نام پدرحبیب ۱۰۲۴
۲۶۵ آقای کاظم امام دادی نام پدرمحمد ۱۰۲۰
۲۶۶ خانم زهرا امامی خطبه سرا نام پدربهمن ۱۰۲۰
۲۶۷ خانم هلیا صارمی نیا نام پدرامیر ۱۰۱۶
۲۶۸ خانم الهام آبک نام پدرحسین ۱۰۱۶
۲۶۹ آقای سیدجلیل رجائی نام پدرسید جواد ۱۰۰۹
۲۷۰ خانم ملیحه غلامی قازقان نام پدرغلام رضا ۱۰۰۶
۲۷۱ آقای امیر علماءخباز نام پدرعلی ۱۰۰۶
۲۷۲ آقای سیدرضا سیدموسوی نام پدرسیدیوسف ۱۰۰۰
۲۷۳ آقای علی رضا قادری نام پدرنوروز على ۹۹۹
۲۷۴ آقای سیدهادی زرقانی نام پدرسید احمد ۹۹۲
۲۷۵ آقای مهدی رحیمی نام پدرمحمدابراهیم ۹۸۷
۲۷۶ آقای جواد ساقی نام پدرقربانعلى ۹۸۷
۲۷۷ آقای حسین ابراهیمیان نام پدرمحمود ۹۸۷
۲۷۸ آقای حمیدرضا اسدی نام پدرعلی اکبر ۹۸۳
۲۷۹ آقای عبداله فکورچوکانلوئی نام پدرموسى ۹۸۲
۲۸۰ آقای محمود احمدیان یزدی نام پدرکاظم ۹۸۲
۲۸۱ آقای محمدصادق علی زاده نام پدرمحمد مهدی ۹۸۱
۲۸۲ آقای جواد حسن پور نام پدرغلامحسین ۹۷۷
۲۸۳ خانم فهیمه شهرزادنیا نام پدرعلی اکبر ۹۷۷
۲۸۴ خانم سیده سعیده الماسی نام پدرسیدهاشم ۹۶۷
۲۸۵ آقای سیدآرمین هاشمی نسب نام پدرسیدآیت اله ۹۶۳
۲۸۶ آقای محسن فرزانه کاخکی نام پدرذبیح اله ۹۶۱
۲۸۷ آقای مهدی شجاعی نام پدراسماعیل ۹۵۴
۲۸۸ آقای محمد پورفتح نام پدرقربان ۹۵۲
۲۸۹ آقای سیدعلیرضا صدیق الذاکرینی نام پدرمیر صادق ۹۴۹
۲۹۰ خانم ایران زرقی نام پدرحسن ۹۴۳
۲۹۱ آقای سیدعلیرضا واعظ موسوی نام پدرسیدمهدی ۹۴۳
۲۹۲ خانم مرضیه حیدری نسب نام پدرسیدمحمد ۹۳۹
۲۹۳ آقای محمدرضا صفری نام پدرصفر ۹۳۶
۲۹۴ آقای علی اکبر آقاسی زاده شعرباف نام پدرمحمدعلی ۹۳۶
۲۹۵ خانم فرشته ایمان دوست نام پدرعلی رضا ۹۳۴
۲۹۶ آقای حمیدرضا رمضانی نام پدرغلامحسین ۹۳۰
۲۹۷ خانم طاهره رحمانیان شریف آباد نام پدرمحمد ۹۲۷
۲۹۸ آقای امیرحسن قشقائی نام پدرابوالفضل ۹۲۷
۲۹۹ آقای غلامرضا محمدی نام پدرعلى ۹۲۴
۳۰۰ آقای مجتبی عظیمی نام پدرمظفر ۹۲۲
۳۰۱ آقای مجید مشتاق عشق نام پدررسول ۹۱۷
۳۰۲ آقای احمد محمدی نام پدرجانمحمد ۹۱۶
۳۰۳ خانم سارا عاشوری نام پدررضا ۹۱۶
۳۰۴ آقای امیرحسین اخوان نام پدراحمدرضا ۹۱۲
۳۰۵ آقای جمال محمدزاده درودی نام پدرعباس ۹۱۰
۳۰۶ خانم حمیده فاخری نام پدرسیدعلی اصغر ۹۱۰
۳۰۷ آقای رضا بهمن پور نام پدرغلامرضا ۹۰۵
۳۰۸ آقای حمیدرضا سابقی نام پدرهاشم ۸۹۸
۳۰۹ آقای رضا توکلی زاده نام پدرجلیل ۸۹۷
۳۱۰ آقای محمدجواد یوسفی نام پدرعلی اکبر ۸۹۶
۳۱۱ آقای امین جمیلی دشت بیاضنام پدرمحمدعلی ۸۹۵
۳۱۲ خانم راحله محمدپور نام پدرمحمد ۸۹۵
۳۱۳ خانم مهناز خدادادی نام پدرمحمد ۸۸۹
۳۱۴ آقای یعقوب جانباز نام پدررضا ۸۸۸
۳۱۵ آقای فرید آخوندی مهرجردی نام پدرتقى ۸۸۲
۳۱۶ آقای ایمان ارجمندراد نام پدرپرویز ۸۸۱
۳۱۷ آقای سیدرحمت اله سیدی نسب نام پدرسید على ۸۸۱
۳۱۸ آقای کمال رعنائی استاد نام پدرمحمدرضا ۸۷۹
۳۱۹ خانم مریم کوره پز نام پدرماشاءاله ۸۷۸
۳۲۰ آقای حامد زند نام پدراحمد ۸۷۶
۳۲۱ آقای امیرحسین کوثری نام پدرسعید ۸۷۴
۳۲۲ آقای سجاد موحدی شکیب نام پدرجواد ۸۷۴
۳۲۳ آقای مصطفی فرخنده نام پدرابراهیم ۸۶۹
۳۲۴ آقای امیراحسان کریمی یزدی نام پدرمحمد ۸۶۵
۳۲۵ آقای سیدبهزاد صفارسجادی نام پدرسید کمال ۸۶۵
۳۲۶ آقای امید احراری مقدم نام پدرعبدالرحیم ۸۶۴
۳۲۷ آقای عبدالحسن سنگینی نام پدرمحمدعیسى ۸۶۲
۳۲۸ آقای محسن طالبی نام پدرعلی اصغر ۸۵۷
۳۲۹ آقای علیرضا اسدیان نام پدرغلام حیدر ۸۵۷
۳۳۰ آقای هادی خیابانی نام پدرمحمدعلى ۸۵۷
۳۳۱ آقای فرهاد زال نام پدرجانعلی ۸۵۶
۳۳۲ خانم رقیه بخشی شمسی نام پدرخدابخش ۸۵۴
۳۳۳ آقای حمیدرضا نوروزی فخرداود نام پدرحسین ۸۵۰
۳۳۴ آقای علی رضا عطائی نام پدرمحمد ۸۴۹
۳۳۵ آقای علیرضا علویان نام پدرمحمود ۸۴۹
۳۳۶ خانم میترا مؤذن نژاد نام پدرحسن ۸۴۸
۳۳۷ آقای سعید ابراهیمیان بیلندی نام پدرعلى اصغر ۸۴۸
۳۳۸ آقای محمد حصاری نام پدرعلی اصغر ۸۴۷
۳۳۹ خانم فاطمه ذبیحی زوارم نام پدراحمد ۸۴۳
۳۴۰ خانم محبوبه هوشیارگلشن نام پدرعلی اکبر ۸۴۱
۳۴۱ آقای سیدحسن قاسمی پیوندکهنه نام پدرسیدمقصود ۸۳۶
۳۴۲ آقای محمد آزادی نام پدرعلی اکبر ۸۳۱
۳۴۳ آقای ناصر اسعدی نام پدرمحمدباقر ۸۳۱
۳۴۴ خانم ملیحه صباغ خراسانی نام پدرمحمود ۸۲۹
۳۴۵ آقای مهدی اشرفی نام پدرمحمد ۸۲۷
۳۴۶ آقای علی بختیاری نام پدرغلامحسین ۸۲۶
۳۴۷ آقای احمد مشمول نام پدررضا ۸۲۶
۳۴۸ خانم زهرا رجبی استاد نام پدرمحمدتقی ۸۲۴
۳۴۹ آقای مهدی ندافی نام پدرمحمدحسین ۸۲۳
۳۵۰ آقای ناصر سنڃولی نام پدرمنصور ۸۲۳
۳۵۱ آقای امیر هودانلو نام پدرصفرعلی ۸۲۲
۳۵۲ آقای محمد عین القضاه نام پدرعلى اکبر ۸۲۱
۳۵۳ آقای محمد ابراهیمی فیزیک نام پدرعلى ۸۲۰
۳۵۴ خانم ناهید تقوی نام پدرحسینعلى ۸۱۸
۳۵۵ آقای مهدی صبوری نوقابی نام پدررضا ۸۱۱
۳۵۶ خانم فهیمه رحمانی نام پدرغضنفر ۸۱۰
۳۵۷ خانم زهرا عربی کلات نام پدرعرب على ۸۰۲
۳۵۸ آقای سیدمهدی میرانوری نام پدرسیدحسین ۸۰۱
۳۵۹ آقای علی آسمانی نام پدرمحمدرضا ۸۰۱
۳۶۰ خانم ملیحه بلوکی نام پدرعلی رضا ۷۹۸
۳۶۱ آقای حسین مقدسی نام پدرمحمود ۷۹۸
۳۶۲ خانم فهیمه میرزائی نام پدرمحمدرضا ۷۹۷
۳۶۳ خانم الهام رمضانی ازغندی نام پدراحمد ۷۹۶
۳۶۴ آقای مهدی اسدی بکاولی نام پدرمسلم ۷۹۴
۳۶۵ آقای آرمین تقی زاده شارک نام پدرحسن ۷۹۳
۳۶۶ خانم مرضیه غفارزاده کلجاهی نام پدرغفار ۷۹۲
۳۶۷ آقای محمد علیمردانی نام پدرحسن ۷۸۸
۳۶۸ خانم سیما شکوری نام پدرمحمود ۷۸۵
۳۶۹ آقای هادی اندی نام پدرحسین ۷۸۴
۳۷۰ آقای احمد افشین نام پدرعبدالحسین ۷۸۰
۳۷۱ آقای مهدی غلامی نام پدرعلی ۷۷۹
۳۷۲ خانم بی بی زهرا ضیائی نام پدرمحمدرضا ۷۷۷
۳۷۳ خانم الهه باقری بجدنی نام پدرمحمدحسین ۷۷۶
۳۷۴ آقای هادی اسدیان نام پدرغلامحیدر ۷۷۶
۳۷۵ آقای محمدعلی کربلائی هرفته نام پدرعلى ۷۷۵
۳۷۶ خانم سوسن باغبان نام پدرکلوخ رضا ۷۷۵
۳۷۷ آقای احسان رضازاده نام پدرمصیب ۷۷۴
۳۷۸ خانم ساناز رحیمی نام پدرحسین ۷۷۱
۳۷۹ آقای حسین رسولی فریمانی نام پدرغلامعلی ۷۶۸
۳۸۰ خانم عفت خراسانی نام پدررمضان ۷۶۷
۳۸۱ آقای حسن عارفی نیا نام پدرعلی محمد ۷۶۵
۳۸۲ آقای ناصر مشهدی زاده نام پدرمحمد على ۷۶۲
۳۸۳ آقای جواد سعادت فر نام پدرمهدی ۷۶۲
۳۸۴ آقای محمود شایسته پیغان نام پدرعلی ۷۶۱
۳۸۵ خانم معصومه برومند نام پدرحسین ۷۶۱
۳۸۶ خانم حمیده سلیمانی خیبری نام پدرمحمدحسن ۷۵۸
۳۸۷ خانم فاطمه چنارانی نام پدرموسى ۷۵۷
۳۸۸ خانم راحله شعبانی نام پدرغلامعلی ۷۵۰
۳۸۹ خانم فرزانه قلندرآبادی نام پدرعلی اصغر ۷۵۰
۳۹۰ آقای جواد ذبیحی راد نام پدرمحمدهادی ۷۵۰
۳۹۱ خانم فاطمه رحمتی نام پدرامین اله ۷۴۷
۳۹۲ آقای محمد سعیدی نام پدرصفر ۷۳۹
۳۹۳ خانم زهرا خمانیان نام پدرغلامرضا ۷۲۹
۳۹۴ آقای علی باقری نام پدرمحمد ابراهیم ۷۲۸
۳۹۵ آقای مجید سالمیان نام پدرجواد ۷۲۷
۳۹۶ آقای شیخ رضا یزدانی نام پدرعلى ۷۲۷
۳۹۷ آقای حسین زاهدی نام پدرمحمد صادق ۷۲۶
۳۹۸ آقای ابراهیم عظیمی نام پدراصغر ۷۲۶
۳۹۹ آقای رضا صادقی نام پدرعلی ۷۲۰
۴۰۰ خانم فائزه محمدی نام پدرعباسعلی ۷۱۶
۴۰۱ آقای محمدرضا بنی اسدی نام پدرغلامرضا ۷۱۵
۴۰۲ آقای صادق منصورآبادی نام پدرمحمدرضا ۷۱۲
۴۰۳ خانم سپیده ناصری حصار نام پدرحبیب ۷۱۰
۴۰۴ آقای مهدی گودرزی قوچان نام پدربراتعلی ۷۰۸
۴۰۵ خانم سیده صدیقه حسینی اصل نام پدرسیدمحمد ۷۰۶
۴۰۶ آقای عباسعلی زمانیان نام پدررجبعلى ۷۰۶
۴۰۷ آقای احمد نجیب راد نام پدرغلامحسن ۷۰۶
۴۰۸ آقای حسین عسکری زاده نام پدررجبعلى ۷۰۳
۴۰۹ آقای محمد انصاری نام پدرعلی اکبر ۷۰۲
۴۱۰ آقای مهدی خندان نام پدرعلی ۶۹۹
۴۱۱ آقای احسان قاسم زاده کامه علیا نام پدرحسین ۶۹۷
۴۱۲ خانم وجیهه نبی نام پدرفریدون ۶۹۶
۴۱۳ آقای امیرحسین محسنین نام پدرمحمدرضا ۶۹۶
۴۱۴ آقای مجید برومند نام پدرموسی ۶۹۴
۴۱۵ آقای محسن زارعین نام پدرحسین على ۶۹۴
۴۱۶ خانم الهه تقی آبادی نام پدرحسین ۶۹۴
۴۱۷ آقای روح اله دهقانی نام پدررضا ۶۹۳
۴۱۸ آقای ایمان صباغیان نام پدرمحمدمهدی ۶۹۳
۴۱۹ آقای مصطفی صادقی فر نام پدرمحمد ۶۹۲
۴۲۰ آقای حسن بهزاد نام پدرجلیل ۶۹۲
۴۲۱ خانم آیلین پورآزاد نام پدراحد ۶۸۳
۴۲۲ آقای علی محمدزاده نام پدرمحمدحسین ۶۸۰
۴۲۳ آقای محمدحسین غیاثی مقدم نام پدرمحمدرضا ۶۸۰
۴۲۴ آقای علی اصغر نوروزی نام پدرغلامحسین ۶۷۷
۴۲۵ آقای احمد فصیحیان نام پدرمحمد ۶۷۴
۴۲۶ آقای محمد حسنعلی زاده رودمعجنی نام پدرعباس ۶۷۴
۴۲۷ آقای مسعود اویسی نام پدراسماعیل ۶۶۹
۴۲۸ آقای علیرضا دهقانی نام پدرحیدر ۶۶۸
۴۲۹ آقای سیدعارف تقوی نام پدرمحمد رضا ۶۶۷
۴۳۰ آقای سیدمهدی جوادی نام پدرسیدتقى ۶۶۲
۴۳۱ آقای مرتضی مهرپور نام پدرحسن ۶۶۱
۴۳۲ آقای حسین تاجران نام پدرعلی اکبر ۶۵۸
۴۳۳ خانم آسیه ثنائی زاهد نام پدراصغر ۶۵۵
۴۳۴ آقای حمید عباسی مود نام پدرعلی اکبر ۶۵۴
۴۳۵ خانم سحر عرفانیان نجیب نام پدرهاشم ۶۵۲
۴۳۶ آقای احسان اشکاوندراد نام پدرغلامعلى ۶۴۹
۴۳۷ آقای وحید غفوری نام پدرغفور ۶۴۵
۴۳۸ آقای امیرحسین منشادی نام پدرمحمدرضا ۶۴۱
۴۳۹ خانم مریم میرویسی نام پدرسیدحسن ۶۴۰
۴۴۰ آقای عباس شاعری خیبری نام پدرغلامعلى ۶۳۸
۴۴۱ خانم فاطمه مختارزاده یزدی نام پدرجواد ۶۳۶
۴۴۲ آقای هادی تیشه وردائم نام پدرمحمدحسین ۶۳۵
۴۴۳ آقای محمدحسن فاضل کاریزمه نام پدرمحمدجواد ۶۳۵
۴۴۴ خانم نرجس سادات توکلی افشار نام پدرسیداحمد ۶۲۷
۴۴۵ آقای محسن خیراندیش نام پدرحسن ۶۲۵
۴۴۶ آقای روح اله کمالی ثانی نام پدربراتعلی ۶۲۵
۴۴۷ آقای امید ضرابی شاندیز نام پدررجبعلى ۶۲۳
۴۴۸ آقای حمید سلطانی فر نام پدرحسین قره ۶۲۳
۴۴۹ خانم فهیمه منصوری مجومرد نام پدراحمد ۶۲۲
۴۵۰ آقای محمود صفار نام پدرحسینعلى ۶۲۰
۴۵۱ آقای حمیدرضا زنگنه بایگی نام پدرعلی اکبر ۶۱۹
۴۵۲ خانم نرگس قربانی مقدم نام پدرقربانعلی ۶۱۹
۴۵۳ آقای سیدهاشم کامیاب نام پدرسیدمحمد ۶۱۸
۴۵۴ خانم خدیجه علا نام پدرغلامعلی ۶۱۷
۴۵۵ آقای هادی رحمتی نام پدرغلامرضا ۶۱۵
۴۵۶ آقای حمید مروی نساج نام پدرحسین ۶۱۴
۴۵۷ آقای حسین چزگی نام پدرمحمداسمعیل ۶۱۴
۴۵۸ آقای مهدی اکبری نام پدرغلامحسین ۶۱۳
۴۵۹ خانم سحر تحرزی نام پدرمهدی ۶۱۳
۴۶۰ آقای جواد ریحانی نام پدرنجفقلى ۶۱۱
۴۶۱ خانم بهناز بهزادیان راد نام پدرحمیدرضا ۶۰۸
۴۶۲ خانم شیدا فدائی پاشی نام پدررمضانعلی ۶۰۷
۴۶۳ آقای علی ارحامی نام پدرمحمدحسین ۶۰۴
۴۶۴ آقای احمد عمارلو نام پدرابراهیم ۵۹۹
۴۶۵ آقای جعفر علی پور نام پدررضا ۵۹۸
۴۶۶ آقای امین قربان نیا نام پدرابوالقاسم ۵۹۳
۴۶۷ آقای علی رضا فیاضآق کاریز نام پدرعبدالله ۵۹۲
۴۶۸ آقای صادق محصل بیرجندی نام پدرمهران ۵۹۲
۴۶۹ آقای ابوالفضل غفاریان کنده شکن نام پدرناصر ۵۹۲
۴۷۰ آقای سیدرضا طبیب نام پدرسید بهاالدین ۵۸۸
۴۷۱ آقای پیروز سینی چی نام پدرهادی ۵۸۶
۴۷۲ آقای محمدتقی تقوی نام پدرحسن ۵۸۶
۴۷۳ آقای محمدابراهیم بزرگوار نام پدرحسن ۵۸۴
۴۷۴ آقای سیدناصر سرائی نام پدرسیدمحسن ۵۸۴
۴۷۵ آقای کاظم باقرزاده نام پدرحسین ۵۸۳
۴۷۶ آقای سعید بلوکی نام پدرمحمد ۵۸۳
۴۷۷ آقای علی هروی نام پدراحمد ۵۸۲
۴۷۸ آقای مجتبی بنسبردی نام پدرمحمدابراهیم ۵۸۱
۴۷۹ آقای سعید خراسانی نام پدرعلى اکبر ۵۷۸
۴۸۰ خانم سمانه مظفری نام پدرمسلم ۵۷۷
۴۸۱ آقای ابوالقاسم کیخا نام پدرعلیرضا ۵۷۶
۴۸۲ آقای سعیدرضا خداشناس نام پدرعباسعلى ۵۷۵
۴۸۳ آقای سیدمحمد کاظمی نام پدرسید عباس ۵۷۵
۴۸۴ آقای حسین فدائی نام پدرعزیزاله ۵۷۴
۴۸۵ آقای محمدحسین گوهری فر نام پدرمحمدرضا ۵۷۳
۴۸۶ آقای علی گلستانی نام پدرعباس ۵۷۱
۴۸۷ آقای محمدجواد علیزاده کاسب نام پدرحسین ۵۷۰
۴۸۸ آقای حسین عزیزی نام پدرنصراله ۵۶۸
۴۸۹ آقای محمد بهرامی فر نام پدرعلی رضا ۵۶۶
۴۹۰ خانم سمیرا سعادت نظر نام پدرحسین ۵۶۴
۴۹۱ آقای مجتبی پیله چیان نام پدرغلامعلى ۵۵۹
۴۹۲ آقای محمدهادی سوهان گر نام پدرمحمد ۵۵۹
۴۹۳ آقای سیدعباس حسینی طیب نام پدرسید میرزابابا ۵۵۸
۴۹۴ آقای حسن کامرانی فر نام پدرکاظم ۵۵۷
۴۹۵ آقای محسن محمدیان دلوئی نام پدرحسین ۵۵۳
۴۹۶ آقای مهدی بیارجمندی نام پدراحمد ۵۵۳
۴۹۷ آقای محمدصادق لزگی نام پدرموسى ۵۵۲
۴۹۸ آقای محمدامین منظم اقبالی نام پدرعلی ۵۵۱
۴۹۹ آقای حسین مقدس چشمه علی نام پدرمهدی ۵۴۹
۵۰۰ خانم آرزو کهندل کوشکی نام پدرغلامحسین ۵۴۷
۵۰۱ آقای یاسر زحمت کش حسن آبادی نام پدرعلی اکبر ۵۴۵
۵۰۲ آقای احسان عسکری نام پدررمضانعلى ۵۴۳
۵۰۳ آقای ابوالفضل فرد نام پدرعلی ۵۴۲
۵۰۴ خانم مریم سادات قریشی تبریزی نام پدرجلیل ۵۴۱
۵۰۵ خانم فهیمه فهیمی تروسکی نام پدرکریم ۵۳۸
۵۰۶ آقای یونس مهرپویا نام پدرمحمود ۵۳۶
۵۰۷ آقای مهدی واله نام پدرحشمت اله ۵۳۵
۵۰۸ آقای محمد مألوف نام پدرغلامحسین ۵۳۳
۵۰۹ آقای جواد محمدی دولت آباد نام پدرابراهیم ۵۳۲
۵۱۰ خانم مریم جهانگشته نام پدرحسن ۵۳۱
۵۱۱ آقای محمدرضا رسولی نام پدرحسین ۵۳۱
۵۱۲ آقای علیرضا پاکدل نام پدراحمد ۵۳۱
۵۱۳ آقای رضا عبدالرضائی نام پدرحسین ۵۲۹
۵۱۴ آقای حامد دادگرنژاد نام پدرهادی ۵۲۷
۵۱۵ آقای حسین عباس زاده پهلوان نام پدرمحمود ۵۲۷
۵۱۶ آقای محمدمهدی اکبری نام پدرمحمد على ۵۲۷
۵۱۷ آقای مجید داوری نام پدرمحمد ۵۲۷
۵۱۸ آقای حسین پژوهشگر نام پدرحبیب الله ۵۲۶
۵۱۹ آقای صمد میر نام پدرابراهیم ۵۲۴
۵۲۰ آقای محمدهانی نظافت یزدی نام پدرمهدی ۵۱۵
۵۲۱ آقای جواد حسینی صابر نام پدرعلى اصغر ۵۱۵
۵۲۲ آقای احسان عمرانی نام پدررمضانعلى ۵۱۰
۵۲۳ آقای مهدی عرفانیان نام پدرهادی ۵۰۹
۵۲۴ آقای محسن ناصری پوریزدی نام پدرعبدالرضا ۵۰۹
۵۲۵ آقای محمد غفاری نام پدرحسین ۵۰۷
۵۲۶ آقای محمد محمدی نام پدریحیی ۵۰۷
۵۲۷ آقای مهدی محمدپور نام پدرمحسن ۵۰۶
۵۲۸ آقای جواد برجسته نام پدرعباس ۵۰۳
۵۲۹ آقای جواد طاهریان نام پدرمحمدرضا ۵۰۲
۵۳۰ آقای حمید مهدوی پناه نام پدرعلی اصغر ۵۰۲
۵۳۱ آقای پیمان حسین پورطوسی نام پدرجواد ۵۰۲
۵۳۲ آقای عباس کسمائی نام پدرمحمدحسین ۴۹۸
۵۳۳ خانم محدثه حقانی قنبرزاده نام پدرغلامحسن ۴۹۷
۵۳۴ خانم فرزانه قدری نام پدرحسین ۴۹۷
۵۳۵ آقای هادی محمدیان دلوئی نام پدرحسین ۴۹۶
۵۳۶ آقای محمدرضا نوروزی نام پدرمحرمعلی ۴۹۴
۵۳۷ آقای امیرصالح فدائی پور نام پدرغلامرضا ۴۹۲
۵۳۸ آقای محمدامین رمرودی نام پدرعباس ۴۸۹
۵۳۹ آقای سیدسعید مقدم زاده نام پدرسید محمد رضا ۴۸۷
۵۴۰ آقای محمد تقدیسی اسفجیر نام پدرعلیرضا ۴۸۷
۵۴۱ آقای مسعود صبوری قناد نام پدرمحمود ۴۸۷
۵۴۲ آقای حجت یزدانی نام پدرغلامحسین ۴۸۵
۵۴۳ آقای برات علی براتی نام پدررمضان على ۴۸۵
۵۴۴ آقای یاسر وطنی نام پدرمحمد ۴۸۴
۵۴۵ آقای حجت ذوالفقاری نام پدرامیر ۴۷۹
۵۴۶ آقای محسن انصاری ارجمند نام پدرعلی ۴۷۸
۵۴۷ آقای دانیال خسروی نام پدرفریدون ۴۷۴
۵۴۸ آقای محمدجواد صدیق قنبری نام پدرمحسن ۴۷۴
۵۴۹ آقای سجاد بهارلو نام پدراحمدرضا ۴۷۴
۵۵۰ آقای احسان فرحبخش فریمان نام پدرمحمدعلی ۴۷۴
۵۵۱ آقای محمود مقدم درافشانی نام پدرمحمد ۴۷۳
۵۵۲ آقای محسن نوکندی نام پدرحسین ۴۷۳
۵۵۳ آقای حسین مددی رخنه نام پدرجواد ۴۶۹
۵۵۴ آقای سعید قادری نام پدرمحمدحسن ۴۶۷
۵۵۵ آقای مصطفی فلکی نام پدررمضانعلی ۴۶۳
۵۵۶ آقای میلاد یزدان پرست نام پدرمهدی ۴۶۱
۵۵۷ آقای حمیدرضا شیبانی نژاد نام پدرخدانظر ۴۶۰
۵۵۸ آقای علی پورموسی نام پدرمهدی ۴۵۸
۵۵۹ آقای حمید مشتاقی عباس پور نام پدرمحمدعلی ۴۵۷
۵۶۰ آقای سلمان انتظاری هروی نام پدرموسى ۴۵۷
۵۶۱ آقای سعید صاحب نام پدرمحمود ۴۵۷
۵۶۲ آقای مهدی مقصودی نام پدرعلی رضا ۴۵۴
۵۶۳ آقای رضا حسینی _____H_گیو نام پدرابوطالب ۴۴۶
۵۶۴ آقای حسین مرادی نام پدرهدایت اله ۴۴۲
۵۶۵ آقای محمدرضا باقری نام پدرمحمد ۴۴۱
۵۶۶ آقای کاوه خسروی زاد نام پدرعباس ۴۳۸
۵۶۷ آقای سیدایمان وصال نام پدرسیدمحمد ۴۳۷
۵۶۸ آقای مهدی خجسته رحیمی نام پدرمحمدرضا ۴۳۶
۵۶۹ آقای روح اله دانش پژوه نام پدرحسین ۴۳۶
۵۷۰ آقای رسول نجف پور نام پدرعلی ۴۳۵
۵۷۱ آقای امیر مؤذنیان نام پدرسعید ۴۳۴
۵۷۲ آقای میثم زیرک زاده نام پدریعقوب ۴۳۲
۵۷۳ آقای محمدامین بهادری نام پدرعبدالمحمد ۴۳۱
۵۷۴ آقای ناصرحسین عطاردی نام پدرمحمد ۴۳۰
۵۷۵ آقای ابوالفضل اکرمیان نام پدرعلی ۴۲۸
۵۷۶ آقای محمدامین قربان بیگی نام پدرمحمدرضا ۴۲۷
۵۷۷ آقای رضا کوشکی نام پدرحسین ۴۲۵
۵۷۸ خانم سیده سمانه مدیرخازنی نام پدرسید عباس ۴۲۵
۵۷۹ آقای علی نجفی سعادت آبادی نام پدررمضان ۴۲۵
۵۸۰ آقای غلامرضا مؤمن نام پدرنصرالله ۴۲۴
۵۸۱ آقای امیر ظفرصلاح زاده نام پدررضا ۴۲۳
۵۸۲ آقای سجاد محمودی خواه نام پدرغلامرضا ۴۲۲
۵۸۳ آقای حسینعلی خواجه نام پدراحمدعلى ۴۲۱
۵۸۴ آقای سیدمعین قاآنی ابوسعیدی نام پدرسیدمحمدعلی ۴۲۱
۵۸۵ آقای معین محمدی نام پدرمحمد ۴۲۰
۵۸۶ آقای علیرضا مسلمی نام پدرسهراب ۴۱۸
۵۸۷ آقای شاهین روستا نام پدرجعفر ۴۱۶
۵۸۸ آقای مهدی سلیمانی نام پدرمسعود ۴۱۶
۵۸۹ آقای محمد قاسمی نسب نام پدراحمد ۴۱۵
۵۹۰ آقای سیدکمال کشیک نویس رضوی نام پدرسیدعلى ۴۱۵
۵۹۱ آقای مهدی محمدی جلالی نام پدرمحمدرضا ۴۱۰
۵۹۲ آقای مجید هادوی نام پدرولی اله ۴۱۰
۵۹۳ آقای داود نوری نام پدرروح اله ۴۰۸
۵۹۴ آقای سیدسعید مرواریدی لوشابی نام پدرحسینعلى ۴۰۷
۵۹۵ آقای اسفندیار جلایری نام پدرمحمد حسن ۴۰۷
۵۹۶ آقای جواد کبیری نام پدرابوالقاسم ۴۰۴
۵۹۷ آقای وحید مهدی نژادقزوینی نام پدرهادی ۴۰۲
۵۹۸ آقای سهیل پروازی نام پدرابوالحسن ۳۹۹
۵۹۹ آقای علی پاکدل کلاتی نام پدریوسفعلی ۳۹۷
۶۰۰ آقای علیرضا صفری دولو نام پدرعبدالوهاب ۳۹۵
۶۰۱ آقای امیرحسین الیاس پور نام پدرحسن ۳۹۵
۶۰۲ آقای محمد سادات فریزنی نام پدرقاسم ۳۸۹
۶۰۳ آقای علی نجارزاده نام پدرمحمدحسن ۳۸۷
۶۰۴ آقای محمد قربان زاده کلاتی نام پدررضا ۳۸۷
۶۰۵ آقای امیر علی نیا نام پدرمحمد ۳۸۷
۶۰۶ آقای داوود دانش پژوه نام پدرمحمدرضا ۳۸۷
۶۰۷ آقای سیدمحمد کوشش نام پدرسیدعلی ۳۸۶
۶۰۸ آقای مهدی کوکبی نام پدرمحمد ۳۸۳
۶۰۹ آقای مصطفی پرسته نام پدررمضانعلی ۳۷۹
۶۱۰ آقای بریر تبریزیان نام پدرحسن ۳۷۴
۶۱۱ آقای حسین شایگان نژاد نام پدرعلی اکبر ۳۷۱
۶۱۲ آقای قاسم کهندل نام پدرعلى اکبر ۳۷۱
۶۱۳ خانم حمیده ظهوریان زکاتیان نام پدرمهدی ۳۶۹
۶۱۴ آقای منصور قیاسی نام پدرحبیب اله ۳۶۸
۶۱۵ آقای جواد کیانی نام پدرحشمت اله ۳۶۵
۶۱۶ آقای احسان براری نام پدرنقی ۳۶۳
۶۱۷ آقای میثم فراست نام پدرفریدون ۳۶۳
۶۱۸ آقای جواد نظافت فریزی نام پدرقاسم ۳۶۳
۶۱۹ آقای امین عادل پور نام پدراحمد ۳۶۱
۶۲۰ خانم راهله کامل هدایت آباد نام پدرعلی اصغر ۳۶۰
۶۲۱ آقای جواد گندمی ویرانی نام پدرمحمود ۳۵۹
۶۲۲ آقای سعید میرمصعبی نام پدرعلی ۳۵۹
۶۲۳ آقای مجید عباس زاده نام پدرغلام رضا ۳۴۸
۶۲۴ آقای علی بهجتی فرد نام پدرعباسعلی ۳۴۷
۶۲۵ آقای وحید خیرخواه نام پدرصفرعلی ۳۴۶
۶۲۶ آقای امیر غلامی نقندر نام پدرموسی ۳۴۶
۶۲۷ آقای مجید فرتاش نام پدرعباس ۳۳۷
۶۲۸ آقای جمشید رهنماءعراقی نام پدرحجت الله ۳۳۵
۶۲۹ آقای علی اصغر مختارزاده نام پدرصفدر ۳۳۴
۶۳۰ آقای محمد پاک جامه نام پدرحسن ۳۲۷
۶۳۱ آقای حمید قاسمی هنری نام پدرقاسم ۳۲۶
۶۳۲ آقای وحید محمدی کاظم زاده نام پدرعلی ۳۲۶
۶۳۳ آقای محمد پهلوان کاشی نام پدرکاظم ۳۱۶
۶۳۴ آقای احمد تقی زاده مقدم نام پدرحسین قلی ۳۱۵
۶۳۵ آقای ابراهیم شیعه زاده نام پدرمحمد ۳۱۵
۶۳۶ آقای حسین مسلمان نام پدرمحمدعلى ۳۱۲
۶۳۷ آقای علی پورقربان نام پدرغلامعباس ۳۱۱
۶۳۸ آقای سیدایمان مدیرخازنی نام پدرسیدعباس ۳۱۱
۶۳۹ آقای بهمن جولائی نام پدرعبدالحمید ۳۰۷
۶۴۰ آقای حمید کفش کنان نام پدرباقر ۳۰۳
۶۴۱ آقای محمد براتی نژاد نام پدرحسین ۳۰۳
۶۴۲ آقای محمد خاکی نام پدرابوالقاسم ۳۰۳
۶۴۳ آقای صادق رسولی نژاد نام پدراسکندر ۲۹۴
۶۴۴ آقای احمد خیری نام پدرغلام عباس ۲۹۱
۶۴۵ آقای امیرحسین خانیکی نام پدرمحمد ۲۸۴
۶۴۶ آقای حسین مزاری مقدم نام پدرعلی اصغر ۲۷۵
۶۴۷ آقای بابک پاک نیاسفیدان نام پدرمحمدباقر ۲۷۳
۶۴۸ آقای علی مراتی دالنجان نام پدرابراهیم رضا ۲۵۶
۶۴۹ آقای مرتضی زواریان نام پدراحمد ۲۵۴
۶۵۰ آقای ابراهیم خوش ظاهر نام پدرعلى محمد ۲۵۴
۶۵۱ آقای مجید زیدآبادی نژاد نام پدرمهدی ۲۵۳
۶۵۲ آقای محمدعلی فیروزی شیخ حسن نام پدرایوب ۲۵۲
۶۵۳ آقای وحید کیهانی راد نام پدرعباس ۲۴۸
۶۵۴ آقای سامان پوررستمی شجاعی نام پدرحسنعلی ۲۴۵
۶۵۵ آقای محمود خردمند نام پدرغلامحسین ۲۴۳
۶۵۶ آقای ایمان قفقازی نام پدرحسین ۲۳۸
۶۵۷ آقای علی رضازاده همدانی نام پدرمحمدتقی ۲۳۴
۶۵۸ آقای حاجی محمد پائینی نام پدرعلى ۲۳۲
۶۵۹ آقای جواد مزجردی نام پدرمحمدرضا ۲۲۵
۶۶۰ آقای غلامرضا محمدیان گل شیخی نام پدرعلی اصغر ۲۲۲
۶۶۱ آقای رضا عامری کردیانی نام پدرغلامحسین ۲۰۲
۶۶۲ آقای محمدجواد کسائی نائینی نام پدراسماعیل ۱۸۵

برای آشنایی بیشتر با اعضای شورای شهر دوره ششم بر روی لینک زیر کلیک نمایید

بانک اطلاعات اعضای شورای شهر مشهد

۲- آشنایی با مدیران شهرداری مشهد ( دوره ششم)

برای اطلاع از شماره تلفن داخلی کلیه مدیران و کارشناسان شهرداری مشهد، بر روی لینک زیر کلیک نمایید
بانک تلفن شهرداری مشهد

۱-۲- شهردار مشهد

عبدالله ارجاعی
سید عبدالله ارجائی
کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

مهمترین سوابق اجرایی:
مدیرعامل بنیاد پانزده خرداد
مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام(ره) استان خراسان رضوی
معاون سیاسی سابق فرمانداری مشهد
فرماندار شهرستان فاروج
مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان خراسان شمالی
عضو هیئت مدیره نمایشگاه‌های بین‌المللی مشهد
مدیر امور اجتماعی شهرداری مشهد
معاون اداره‌کل امور رفاهی زائرین استان خراسان رضوی
رئیس هیئت مدیره خانه ورزش استان خراسان رضوی
عضو هیئت رئیسه هیئت ورزشی بسکتبال استان خراسان رضوی

۲-۲- معاونان شهردار

در متن زیر می توانید آخرین وضعیت و اطلاعات  معاونین  شهردار مشهد را مشاهده می نمایید:

معاون مالی وپشتیبانی

محمد رضا مومنی

معاون اقتصادی و رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکتها

محمود عیدی

سوابق  اجرایی: 

 • مدیرکل اداری و مالی استانداری خراسان جنوبی
 • معاونت سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی
 • معاون مدیرکل اقتصادی خراسان جنوبی
 • بخشدار مرکزی شهرستان طبس

معاون عمران،حمل ونقل وترافیک

سید خلیل منبتی

سوابق  اجرایی:

 • معاون اموربازسازی ومسکن روستایی بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان خراسان رضوی
 • قائم مقام مدیرکل بنیاد مسکن استان خراسان رضوی در امور مدیریت بحران استان
 • معاون اماکن متبرکه و امور زائرین آستان قدس رضوی/
 • نائب رئیس هیئت اجرایی سازمان عمران حریم حرم مطهر رضوی

معاون شهرسازی

حسین عبدا... زاده
حسین عبدالله زاده

سوابق اجرایی:
شهردار منطقه۸

توضیحات: معاونت شهرسازی از آذر ۱۴۰۰ تا تیر ۱۴۰۱ ( انتخاب جناب آقای عبدالله زاده)بدون سرپرست بوده است

معاون خدمات شهری

علی نجفی

سرپرست سازمان فرهنگی و اجتماعی

حسین باغگلی

سوابق  اجرایی: 

 • مدیرعاملی بنیاد فرهنگی رضوی(مدارس عام المنفعه امام رضا(ع)
 • عضو متخصص کارگروه پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی
 • مشاور تخصصی در طراحی برنامه‌های آموزشی و تربیتی، عضو هیأت موسس شرکت صنایع خلاق
 • عضو هیأت مدیره موسسه جوانان آستان قدس رضوی
 • عضویت در هیأت اندیشه‌ ورز کودک و نوجوان حرم مطهر رضوی/مدرس دانشگاه فرهنگیان

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی (دوره قبلی)

آیدا مهربان
دکترا معماری

۳-۲- شهرداران مناطق مشهد

در جدول زیر اطلاعات شهرداران مناطق ۱۳ گانه شهرداری مشهد را مشاهده می نمایید:

شهردار منطقه یک (دوره قبلی)

کوروش باوندی
کوروش باوندی

سوابق اجرایی:
۱-شهردارمنطقه شش
۲-قائم مقام سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری

شهردار منطقه دو(دوره قبلی)

سید علی حسین پور

شهردار منطقه سه

مهدی

شهردار منطقه چهار

مجید نژاد حسین

شهردار منطقه پنج

علی شیرمحمدی

شهردار منطقه شش (دوره قبلی)

کاظم یزدان مهر
کاظم یزدان مهر

شهردار منطقه هفت (دوره قبلی)

حسین فرهادیان
حسین فرهادیان

شهردار منطقه هشت

نامشخص
احسان شریعتی

شهردار منطقه نه

سعید حسینقلی زاده مقدم

شهردار منطقه ده

سعید اکبریان

شهردار منطقه یازده

مهدی عرفانیان

شهردار منطقه دوازده

علی زینت بخش

شهردار منطقه ثامن (دوره قبل)

ساسان نورین مقدم
ساسان نورین مقدم

۳- آشنایی با مدیران سابق شهرداری مشهد ( دوره پنجم)

۱-۳- شهردار سابق مشهد

محمد رضا کلایی
محمد رضا کلایی
دکترا اقتصاد

مهمترین سوابق اجرایی:
معاون مالی وپشتیبانی شهرداری مشهد
مدیرکل نظارت و ارزیابی اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
مدرس دانشگاه فردوسی

۲-۳- معاونان شهردار مشهد

در متن زیر می توانید آخرین وضعیت و اطلاعات  معاونین  شهردار مشهد را مشاهده می نمایید:

معاون مالی وپشتیبانی

رضا خواجه نائینی
رضا خواجه نائینی
فوق لیسانس علوم اقتصادی

سوابق اجرایی:
۱_ معاون اقتصادی و رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای شهرداری مشهد(۹۶-۹۷)
۲_رییس هیات مدیره سازمان زمین و مسکن
۳_عضو هیات مدیره نمایشگاه بین المللی
۴-عضو هیات اجرایی طرح میدان شهدا،آبکوه،عامل
۵_ مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه گذاری استان (۹۱-۹۶)
۶_ رییس گروه مطالعات اقتصادی وزارت اقتصاد در استان
۷_ رئیس گروه سرمایه گذاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی اقتصادی ایران در استان(۹۰-۹۶)
۸_ کارشناس مسئول مطالعات اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان رضوی(۸۶-۸۸)
۹_ کارشناس مطالعات اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان رضوی(۸۳-۸۶)
۱۰_ ممیز مالیاتی امور اقتصادی و دارایی استان خراسان رضوی (۸۲)
۱۱_عضویت پنج ساله در انجمن علمی توسعه منطقه ای کشور مصوب وزارت علوم
۱۲_عضویت در بیش از ۲۰ کمیسیون، کارگروه، کمیته های اقتصادی استان در موضوعات اقتصادی، سرمایه گذاری و فایناس خارجی(توسعه صادرات، سرمایه گذاری خارجی، فایناس، گردشگری، شورای گفت و گو و…)
۱۳_ رئیس کمیته ارزیابی اقتصادی و مالی طرحهای گردشگری استان (۱۳۹۴-۱۳۸۸)
۱۴_رئیس کمیته توان سنجی سرمایه گذاران(۹۶-۹۰)
۱۵_ مسوول کمیته ارزیابی اقتصادی و مالی طرحهای سرمایه گذاری داخلی و خارجی استان (۱۳۹۴-۱۳۸۷)

سرپرست معاونت اقتصادی و رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکتها

مهدی حاتمی
لیسانس مهندسی برق- قدرت

سوابق اجرایی:
۱-مدیر کل حوزه شهردار و امور هماهنگی مناطق

معاون عمران،حمل ونقل وترافیک

خلیل ا... کاظمی
خلیل ا… کاظمی
فوق لیسانس مدیریت صنعتی

سوابق اجرایی:
۱- مسئول کنترل کیفی ساخت ماشین آلات کارخانه سیمان قائن
۲- مدیر کارگاه نصب ماشین آلات کارخانه سیمان قائن
۳- مدیر کارگاه نصب ماشین آلات کارخانه قند تربت حیدریه
۴- ناظر و مسئول کارخانه کمپوست شهرداری مشهد
۵- مدیر عامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد
۶- سرپرست سازمان خدمات موتوری شهرداری مشهد
۷-عضو هیئت مدیره سازمان خدمات موتوری و سازمان بازیافت و تبدیل مواد
۸- سرپرست حوزه معاونت خدمات شهری
۹- ریاست هیئت مدیره سازمان های پارک ها ، بازیافت ، آتش نشانی ، خدمات موتوری ، فردوس ها ، میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری
۱۰- دبیر کارگاه تخصصی آموزشی سازمان های خدمات موتوری وزارت کشور
۱۱- دبیر کارگاه تخصصی تدوین مقررات و قوانین سازمانهای بازیافت وزارت کشور
۱۲-عضو سازمان نظام مهندسی استان خراسان
۱۳-عضو کمیته نظام پیشنهادات شورای اسلامی شهر مشهد

معاون شهرسازی

محمدرضا حسین نژاد
محمدرضا حسین نژاد
فوق لیسانس مهندسی عمران

سوابق اجرایی:
۱-عضو جهاد استان (خراسان بزرگ)
۲- شهردار شهرهای فاروج ،طرقبه ،چناران ،شیروان
۳-شهردارمناطق ۱و ۲ مشهد
۴-فرماندارچناران
۵- نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره هشتم
۶- سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی
۷-عضو سازمان نظام مهندسی استان خراسان(بزرگ) و ریاست نظام مهندسی شهرستان شیروان
۸-کارشناس رسمی دادگستری در گروه راه و ساختمان و نقشه برداری
۹- دبیر شورای ترافیک استان خراسان بزرگ
۱۰- عضو کمیسیون الگو – شهر استان خراسان بزرگ
۱۱- مسول ستاد بحران شهرداری های شمال استان خراسان بزرگ
۱۲- مدیر کل دفتر فنی و برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور
۱۳- عضو اصلی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت کشور
۱۴- مستخدم رسمی استانداری خراسان رضوی ، مامور به خدمت شهرداری مشهد

معاون خدمات شهری

مهدی یعقوبی
دکترا مهندسی کشاورزی

سرپرست سازمان فرهنگی و اجتماعی

مجتبی منتظری

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

آیدا مهربان
دکترا معماری

۳-۳- شهرداران مناطق مشهد

در جدول زیر اطلاعات شهرداران مناطق ۱۳ گانه شهرداری مشهد را مشاهده می نمایید:

شهردار منطقه یک

کوروش باوندی
کوروش باوندی

سوابق اجرایی:
۱-شهردارمنطقه شش
۲-قائم مقام سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری

شهردار منطقه دو

حجت فرقانی
حجت فرقانی
دکترا – برنامه ریزی و مدیریت شهری

شهردار منطقه سه

امیدرضا رحمانیان
امیدرضا رحمانیان

شهردار منطقه چهار

فرهاد ذبیحی

شهردار منطقه پنج

حامد لطیفی

شهردار منطقه شش

سید علی حسین پور

شهردار منطقه هفت

حسین فرهادیان
حسین فرهادیان

شهردار منطقه هشت

حسین عبدا... زاده
حسین عبدا… زاده

شهردار منطقه نه

جواداصغری
جواداصغری
کارشناسی ارشد مدیریت MBA
کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

سوابق اجرایی:
۱-مدیر ارزشیابی، بازرسی و پاسخگویی به شکایات
۲-مدیر املاک و مستغلات شهرداری مشهد
۳-مدیر منابع انسانی، پشتیبانی و رفاه شهرداری مشهد
۴-شهردار مناطق یک-چهار-شش- هشت

شهردار منطقه ده

احمد حافظ
احمد حافظ

شهردار منطقه یازده

مریم عرب احمدی
مریم عرب احمدی

شهردار منطقه دوازده

علی زینت بخش
علی زینت بخش

شهردار منطقه ثامن

فرهاد حجازی

مراحل کاری ملاقات با شهردار ومعاونین منطقه


برای ثبت درخواست ملاقات، بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
درخواست ملاقات

مکاتبه با مسئولین منطقه

برای ثبت مکاتبه با مسئولین منطقه، بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
ثبت مکاتبه

پیگیری نامه های اداری شهرداری مشهد

برای پیگیری نامه های خود، بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
پیگیری مکاتبه

۴-۳ معرفی سایر مدیران شورای اداری شهرداری مشهد

اطلاعات سایر مدیران شورای اداری شهرداری مشهد از منبع سامانه فاش در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۱۷ استخراج و براساس رشته تحصیلی به شرح ذیل دسته بندی گردید

برنامه ریزی شهری

ایاز- مدیر کل اداره کل نظارت بر ساخت و سازها و کمیسیون‌های ماده صد
حجازی نوقابی- مدیر عامل حوزه معاونت، عمران حمل و نقل و ترافیک
شیرازى- مدیر کل اداره کل امور شهرسازی
صحراگرد – مدیر کل اداره کل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری
محبی- مدیر عامل حوزه معاونت، عمران حمل و نقل و ترافیک
محمدی مقدم- مدیر کل سازمان اقتصادی، سرمایه گذاری ومشارکت های مردمی

جغرافیا وبرنامه ریزی شهری

جلیلی مهربانی – معاون مدیر کل مسکن وشهرسازی
رهنمائی راه چمندی- مدیر کل حوزه معاونت خدمات شهری
شالچیان رابع- مدیر کل سازمان اجتماعی فرهنگی

عمران

خیاط – مدیر کل اداره کل نظارت برنگهداری وتعمیرات وبهره برداری تاسیسات وزیرساختهای شهری
ریحانی- مدیر کل اداره کل نظارت بر اجرای طرح های زیربنایی
کیامرز بجنوردی- مدیر عامل حوزه مدیرعامل حوزه معاونت، عمران حمل و نقل و ترافیک
نیرویی- معاون مدیر کل معاونت نظارت، پایش وپیگیری برنامه
ملک- مدیر کل اداره کل مطالعات طرح های زیربنایی
نوری – مدیر کل سازمان اجتماعی فرهنگی
شاهچراغی -مدیر کل اداره کل پشتیبانی

معماری

برهانی -مدیر کل اداره کل درآمدهای عمومی
نورین مقدم- مدیر کل دفتر مطالعات شهری
یوسف زاده- معاون مدیر کل مدیریت پروژه ساخت و ساز مساجد

مدیریت( بازرگانی- اجرایی-صنعتی-استراتژیک-دولتی)

حسینی پویا – معاون مدیر کل حوزه جناب شهردار
ذوالفقارى- معاون مدیر کل مدیریت امور مالی وپشتیبانی
رجب زاده – معاون مدیر کل حوزه جناب شهردار
شوشتری- معاون مدیر کل حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
علوى مقدم – معاون مدیر کل حوزه معاونت، عمران حمل و نقل و ترافیک
قربانی بافقی- مدیر عامل حوزه معاونت، عمران حمل و نقل و ترافیک
مبین مقدم- مدیر عامل حوزه معاونت، عمران حمل و نقل و ترافیک
عنبری -مدیر کل سازمان اقتصادی، سرمایه گذاری ومشارکت های مردمی
باخرد – مدیر عامل حوزه معاونت، عمران حمل و نقل و ترافیک
صیفی – مدیر عامل حوزه معاونت مالی و پشتیبانی
قناویزچی -مدیر کل اداره کل هماهنگی بین دستگاه های اجرایی

حـقوق

اعظم صادقی-مدیر کل اداره کل حقوقی
امور فرهنگی – برنامه ریزی امور فرهنگی
حسن بارانی- مدیر کل دفتر برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد

حسابداری

جبارى- مدیر کل اداره کل امور مجامع و حسابرسی داخلی
داودی شریف آباد- معاون مدیر کل اداره کل هماهنگی بین دستگاه های اجرایی
صالح آبادى- مدیر کل اداره کل امور مالی
علیزاده سبزواری – مدیر کل سازمان اقتصادی، سرمایه گذاری ومشارکت های مردمی
کریم زاده- معاون مدیر کل – سازمان بازآفرینی فضاهای شهری

کشاورزی وزراعت

انتظام -مدیر کل اداره کل بهبود محیط زیست شهری
سلامی- مدیر عامل حوزه معاونت خدمات شهری
سلطان احمدی- معاون مدیر کل پروژه ساماندهی کشف رود
توکلی – معاون مدیر کل امور برنامه ریزی حوزه شهردار

صـنایع

شاکری روش – مدیر عامل حوزه جناب شهردار
عین القضاه – معاون مدیر کل پروژه سازماندهی خدمات و کسب و کارهای شهری
عباس پور- مدیر کل اداره کل املاک و خزانه داری
همتیان خیاط- معاون مدیر کل مرکز پزشکی

 مکانیک  و برق

اسدی -مدیر عامل حوزه معاونت، عمران حمل و نقل و ترافیک
صابریان -مدیر کل اداره کل حوزه اداری شورا
فیاضی – مدیر عامل حوزه جناب شهردار
باقریان – مدیر کل سازمان اقتصادی، سرمایه گذاری ومشارکت های مردمی

کامپیوتر

رجائیان- مدیر عامل حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
عزیزی- مدیر کل اداره کل حوزه شهردار و امور هماهنگی مناطق

ریاضی محض

کریمی -مدیر کل دفتر آمار، پژوهش و مطالعات راهبردی

شیمی

پیروی -مدیر کل اداره کل بازرسی ورسیدگی به شکایات
رمضانی -معاون مدیر کل مدیریت پروژه ارتفاعات جنوب

بهداشت حرفه ای

ظهوریان وحیدباغبان -مدیر عامل حوزه معاونت خدمات شهری

تاریخ ،ادبیات وعلوم انسانی والهیات

دانای سیج – مدیر کل سازمان اجتماعی فرهنگی
اقتنائی – مدیر کل اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل
نعمتی – مدیر کل اداره کل حراست
نیشابوری- مدیر کل اداره کل هماهنگی ونظارت بر حمل ونقل وترافیک
حائری- معاون مدیر کل معاونت مصوبات وحقوقی
مهدوی دامغانی- مدیر عامل حوزه معاونت خدمات شهری
ذاکری زارج- معاون مدیر کل پروژه چشم شهر

کارگردانی نمایش

مذهب یوسفی- مدیر کل سازمان اجتماعی فرهنگی

مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش

پیروی -مدیر کل دفتر نوسازی و تحول سازمانی

جغرافیا-برنامه ریزی توریسم

زارعی کلات – مدیر عامل حوزه معاونت شهرسازی و معماری

سیستم های انرژی-تکنولوژی انرژی

حسینقلی زاده مقدم – مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی

برای آشنایی بیشتر با ساختار وتشکیلات شهرداری مشهد، بر روی لینک زیر کلیک نمایید

برای ثبت سایر درخواست خود از شهرداری مشهد، تنها کافی است بر روی هریک از موارد زیر کلیک نمایید
انواع درخواست شهرسازی از شهرداری مشهد

انواع درخواست خدمات حمل ونقل و ترافیک از شهرداری مشهد
انواع درخواست خدمات شهری از شهرداری مشهد
انواع درخواست خدمات فرهنگی اجتماعی از شهرداری مشهد

۴.۷/۵ - (۱۲ امتیاز)
با استفاده از بخش نظرات در انتهای صفحات سایت، می توانید سوالات و نظرات خود را پیرامون آن مطلب درج نمایید یا اینکه نظرات سایر افراد را بخوانید. برای جستجو میان کامنتها از Ctrl + f استفاده نمایید. ضمنا از طریق ایمیل از پاسخ ما به سوال خود مطلع خواهید شد. دوستانی که اطلاعات فنی دارند، لطفا به سوالات پاسخ دیگران دهند (لینک درج نشود).

سید مجتبی فرشچی

طی سالهای 85 لغایت 94، یعنی 9 سال در بخشهای شهرسازی و درآمد شهرداری مشهد مشغول به کار بوده ام (با عنوان رئیس اداره درآمد). اکنون مایلم با هدف شفافیت هر چه بیشتر امور شهرداری، تجربیات گرانقدر و اطلاعات خود را در اختیار مردم عزیز و سرمایه گذاران محترم ساختمان قرار دهم، در قالب: 1- خدمات مرتبط با شهرداری، 2-ویدئوها و متون آموزشی. --------> بدون وجود یک رسانه قوی، منسجم و تخصصی که عملکرد شهرداری و شورای شهر را نقد کند، راه به جایی نمی بریم. مردم باید دقیقا بدانند در شهرداری مشهد چه می گذرد . . . نظارت گسترده مردمی نیاز است با ابزار فناوری اطلاعات که متاسفانه فعلا نداریم . . .

‫۱۱ دیدگاه ها

 1. با سلام خدمت شهردار محترم مشهد مقدس.چند وقتی هست ک شورای اجتماعی محلات در شهر مشهد شروع ب کا ر کرده است.نفس کار خیلی عااالیه و قابل تحسین.اما متاسفانه بعضی از مناطق نسبت ب فعالیت شوراها همت ب خرج نمیدن و در راستای فعالیت شوراها گام مهمی را برنمیدارند.یکی از این مناطق منطقه هفت شهردار ی میباشد.امیدوارم ک با تذکر جنابعاالی و شهردار منطقه دوستان دست اندرکار این همت به خرج بدن و نسبت ب فعالیت و همکاری بیشتر اعضای شورا تلاش بیشتری انجام بدن.با تشکر

 2. منظقه ۴ از ضبح دارم تماس میگیرم دریغ از یه جواب دادن حداقل با ۷شماره تماس گرفتم یا جواب ندادن یا گفتن کار ما نیس
  ۱۳۷ هم که مرخص میگه بما مربوط نمیشه لطف کنین بفرمایید ما به کوجا شکایتمون رو ببریم

 3. سلام و خسته نباشید ، مدتی است دنبال اقای سعیدیان ، معاون بازرگانی قبلی سازمان همیاریها هستم ، ظاهرا شماره موبایلش عوض شده ، میتونید محل کار یا شماره تلفن جدیدش را برام بفرستید ، در افغانستان با هم آشنا شدیم می خوام ببینمش ، شماره بنده ۰۹۳۶۶۶۶۱۲۶۰

 4. با سلام و عرض ادب
  باتوجه به تخصیص ساختمان فیزیکی جهت شروع بکار مرکز مشاوره بیماریهای عفونی و رفتاری (بیماران اچ آ ی وی/ایدز) در امام هادی۱۲
  نیاز مبرم به همکاری در فضای سبز و کاشت درخت غیرمثمر و زیبا سازی در مجموعه داریم تا بیماران خاص خود معرف جذب و همکاری داشته باشند لذا خواهشمنداست شهرداری محترم دراین مهم مشارکت و همکاری لازم را داشته باشند تشکر ۵۱۳۶۶۵۶….

  1. سلام علیکم. خدا قوت. در این خصوص بهتر است مکاتبه ای با کمیته نظارتی شورای شهر شهرداری منطقه خود داشته باشید و درخواست مکتوب بدهید. یا با فضای سبز شهرداری منطقه یا ناحیه خود (احتمالا شهرداری منطقه ۲) صحبت و مکاتبه کنید.

 5. می خواستم خواهش کنم به روستا طوس علیا شاهنامه ۸۰ رسیدگی کنید خیلی وضعیت کوچه ها خرابه دزدی خیلی زیاد شده

  1. سلام. اگر در محدوده منفصل شهر مشهد قرار دارد با ۱۳۷ تماس بگیرید.
   در خصوص دزدی و این قبیل مسائل به کلانتری محل مراجعه کنید و نامه با امضای جمعی اهالی را به رئیس کلانتری بدهید

 6. سلام
  قبل از اینکه پایانه معراج به بولوار شهید فیاض بخش انتقال یابد، این خیابان محل عبور و مرور معلولین عزیز آسایشگاه شهید فیاض بخش بود که با سه چرخه یا موتور سه چرخ، رفت و آمد می کردند.
  أخیرا یک شب جلو ایستگاه اتوبوس در همان خیابان ایستاده بودم که متوجه عبور یکی از معلولین عزیز شدم که البته هم خلاف جهت حرکت می کرد و هم اینکه آن خیابان روشنایی کافی برای این عزیزان ندارد و ماشین ها هم از روبرو می آمدند و هر لحظه ممکن است خطری اتفاق بیفتد.
  کما اینکه چند سال قبل از اینکه این خیابان ساخته شود و آسفالت شود، به دلیل اینکه امکان عبور و مرور با وسیله از آنجا نبود، معلولین از حاشیه جاده سنتو رفت و آمد می کردند. پدر یکی از همکاران من که معلول همان آسایشگاه هم بود، با موتور سه چرخ به همان سبک خلاف جهت و … در ابتدای خیابان امام هادی در نزدیکی پمپ بنزین مورد برخورد یک خودرو قرار گرفت و از دنیا رفت.

  پیشنهاد:
  خیابان شهید فیاض بخش خیلی عریض است. ظرفیت این را دارد که یک لاین عبور و مرور مخصوص معلولین تعبیه بکنید تا این خطرات برای این عزیزان حذف شود.چندی پیش با ۱۳۷ هم تماس گرفتم و موضوع رو مطرح کردم، اما هیچ جوابی نگرفتم.
  لطفاً این موضوع مهم رو پیگیری بفرمایید.

  1. نکته ای بسیار به جا و دقیق…
   ممنون از شما شهروند عزیز که دغدغه این قشر از اجتماع رو دارید.
   من هم امیدوارم مسئولین امر پیگیری بفرمایند.

 7. سلام بنده یه زمین خریدم از سال ۸۲ تو طرح جاده قرار گرفته من خودم یه سال میشه خریدم تمام زندگیمو دادم خریدم طرف مقابلم فرار کرده الان شهرداری میرم میگه تا سی سال دیگم اجرا نمیشه این طرح الان نه میزارن یه سرپناهی درست کنیم واسه خودمون نه پولشو میدن خب چه گناهی کردیم باید انقدر سرمون ظلم کنین یا پولشو بیان بدین جاده بزنین یا بزارین بسازم

  1. سلام. ما برای خرید یک موبایل از چندین نفر می پرسیم و مشورت می کنیم اما برای خرید خانه و زمین از شهرداری یک سوال نمی کنیم یا تحقیق نمی کنیم که آیا می شود ساخت یا نمی شود و ضابطه اش چیست.
   ابتدا باید خودمان حواسمان جمع باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا

سلام شهروند عزیز

1- هر سازنده بنایی بالاخره گذرش به کمیسیون ماده صد خواهد افتاد. آموزش ویدئویی قواعد کمیسیون ماده صد و نحوه نگارش لایحه دفاعیه آن را از منو بسته آموزشی خریداری نمایید تا این کمیسیون را بشناسید و خود بتوانید نسبت به نگارش لایحه دفاعیه اقدام نمایید.

2- در این سایت می توانید شهردار مشهد را نقد کنید. در صفحه مربوط نسبت به درج دیدگاه در خصوص نقاط قوت و ضعف اقدام نمایید.

3- لطفا برای ارتباط با ما قبل از تماس تلفنی، از پیام رسان های سروش یا ایتا استفاده نموده و مستندات و تصاویر را ارسال نمایید.

مشاوران شهرداری اطمینان شرق