معرفی ساختار تشکیلاتی شهرداری مشهد

فهرست

در این متن سعی برآن داریم تا به معرفی معاونت ها، مدیریت ها ،سازمان ها و شرکت های شهرداری مشهد بپردازیم

شما می توانید برای اطلاع بیشتر درخصوص هریک از معاونت ها و مدریت ها بر روی نام آن ها کلیک نمایید

الف- معاونت های شهرداری مشهد

۱معاونت و سازمان اقتصادی، سرمایه گذاری ومشارکت های مردمی

وظایف
 • برنامه ریزی و اجرای اهداف اقتصادی شهرداری مشهد و مسئول رونق بخشی اقتصادی شهر
 • تحصیل زمین به عنوان یکی از منابع درآمد پایدار اقتصادی شهر
 • کسب درآمد از طریق تولید فرصت ها، راهبری اقتصاد شهر به سوی رونق پایدار
 • کسب درآمد از طریق اجاره، فروش سهم یا واحدهای تولید شده
پست سازمانینام ونام خانوادگی
مدیرسرمایه گذاری و مشارکت هامحمد هادی محمدی مقدم
سرپرست مدیریت توسعه خدمات وداراییلیلا نوروزی
مدیر مالی وادارینریمان حسین علیزاده
مدیر برنامه ریزی و مطالعات بازاربهتاش باقریان
مدیرتامین مالیسید محمد عنبری

آدرس : مشهد – خیابان دانشگاه – برج آلتون – طبقه ۱۸
تلفن : ۰۵۱ – ۳۱۲۹۱۷۰۰ فکس : ۰۵۱۳۸۴۹۱۲۰۴ پست الکترونیک : economic.pre@gmail.com

۲- معاونت مالی و پشتیبانی

پست سازمانینام ونام خانوادگی
مدیر کل پشتیبانیسید کمال الدین شاهچراغچی
مدیر کل درآمدهای عمومیمحمود برهانی
مدیر کل امور مالی و ذی حساباحمد صالح آبادی
مدیر کل خزانه داریجعفر عباس پور
مدیرکل هماهنگی دستگاه های اجراییعلی قناویزچی

آدرس : مشهد مقدس، میدان شهدا، ساختمان مرکزی شهرداری
تلفن : ۰۵۱-۳۱۲۹۲۰۷۱ فکس : ۰۵۱-۳۲۲۲۴۷۴۲ پست الکترونیک : official@mashhad.ir

۳- معاونت شهرسازی و معماری

پست سازمانینام ونام خانوادگی
مدیر کل امور شهرسازیقربانعلی شیرازی
مدیرکل نظارت بر ساخت وسازها و کمیسیون های ماده صدمسعود ایاز
مدیر کل دفتر طرح ها ومطالعات شهریساسان نورین مقدم

آدرس : مشهد مقدس – میدان شهدا ، ساختمان توسعه شهرداری مرکزی طبقه سوم
تلفن : ۳۲۲۴۴۱۲۴ پست الکترونیک : shahrsazi@mashhad.ir


۴- معاونت عمران، حمل و نقل وترافیک

پست سازمانینام ونام خانوادگی
مدیر کل نظارت بر اجرای طرح های زیربناییسید محمود ریحانی
مدیر کل نظارت بر نگهداری و تعمیرات وبهره برداری تاسیسات وزیرساخت های شهریبهنام خیاط
مدیر کل مطالعات طرح های زیربناییاشکان ملک
مدیرکل هماهنگی ونظارت بر حمل ونقل وترافیکعلی اصغر نیشابوری

آدرس : میدان شهدا ، شهرداری مرکز ، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد
صندوق پستی : ۰۵۱-۳۲۲۴۳۹۴۸ تلفن : ۰۵۱-۳۲۲۴۴۱۰۱


۵- معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

پست سازمانینام و نام خانوادگی
سرپرست اداره کل منابع انسانیرضا رحمانی
مدیر کل دفتر نوسازی وتحول سازمانیهدا پیروی
سرپرست دفتر آمار، پژوهش ومطالعات راهبردیمجتبی شاکری روش
مدیر کل دفتر برنامه، بودجه و ارزیابی عملکردجمال حسن بارانی

آدرس : خراسان رضوی – مشهد مقدس – میدان شهدا ساختمان توسعه – طبقه ۴
تلفن : ۰۵۱۳۱۲۹۲۸۰۳ پست الکترونیک : planning@mashhad.ir


۶- معاونت خدمات شهری

پست سازمانینام ونام خانوادگی
مدیر کل بهبود محیط زیست شهریعلی اکبر انتظام
مدیر کل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهریسید محسن رهنمایی

آدرس : میدان شهدا-شهرداری مرکز-ساختمان توسعه-طبقه اول
تلفن : ۰۵۱-۳۱۲۹۲۵۵۱ تلفن گویا : ۰۵۱-۳۱۲۹۴۹۵۴ فکس : ۰۵۱-۳۲۲۴۳۹۴۴ پست الکترونیک : services@mashhad.ir


۷- معاونت و سازمان اجتماعی و فرهنگی

وظایف
 • برنامه ریزی، مدیریت ایجاد و تجهیز اماکن و فضاهای ورزش همگانی با استفاده از مشارکت و واگذاری مدیریت آن به بخش خصوصی، تشکلهای تخصصی و حرفه ای و نظارت بر عملکرد آن ها.
 • مدیریت اجرای دوره های آموزش شهروندی و کمک به تولید محصولات و آثار فاخر و ارزشمند اجتماعی و فرهنگی.
 • برنامه ریزی و مدیریت اجرای طرحهای گردشگری شهری با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط و موسسات و تشکلهای تخصصی و حرفهای.
 • کمک به ایجاد بستر مناسب برای جلب مشارکت و حمایت از سازمانهای مردم نهاد، تشکلهای تخصصی و حرفهای فعال در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی.
 • برنامه ریزی، مدیریت ایجاد و تجهیز مراکز فرهنگی نظیر فرهنگسراها، خانه های فرهنگ، سراهای محله ،مجتمع های فرهنگی، نگارخانه ها با استفاده از مشارکت و واگذاری مدیریت آنها به بخش خصوصی و تشکل های تخصصی و حرفه ای و نظارت بر عملکرد آنها.
 • شناسایی و جمع آوری افراد معلول و ناتوان اعم از جسمی و ذهنی، بی سرپرست، مجهول الهویه، در راه مانده، گمشده، متواری، متکدیان و ولگردان با همکاری نیروی انتظامی، ادارات بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی
پست سازمانیپست سازمانی
معاون سلامت وتربیت بدنیحسن نوری
معاون گردشگری و زیارتنرگس شالچی
معاون اجتماعی ومشارکت هاعقیل قدرتی
معاون اداری و مالی سازمان فرهنگی واجتماعیرضا دانای سیج

آدرس : مشهد مقدس، میدان شهدا، شهرداری مشهد، ساختمان توسعه، طبقه چهارم
تلفن : ۰۵۱۳۱۲۹۲۸۷۳ فکس : ۰۵۱۳۲۲۴۴۱۰۹ پست الکترونیک : farhangi@mashhad.ir

ب- مدیریت ها

۱- مدیریت امور تربیت بدنی همگانی


۲- مدیریت سامان دهی و مهندسی بحران


۳- مدیریت امور هنری


۴- مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی


۵- مدیریت نوسازی و تحول سازمانی


۶- مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهری


۷- مدیریت گردشگری و امور زائرین


۸- مدیریت ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات


۹- مدیریت برنامه ریزی حفاری شهر مشهد

ج- اداره کل

۱- اداره کل درآمدهای عمومی شهرداری مشهد

 
۲- اداره کل دفتر طرح ها و مطالعات فنی و شهری


۳- اداره کل بهبود محیط زیست شهری


۴- اداره کل هماهنگی ونظارت برخدمات شهری


۵- اداره کل نظارت بر ساخت و سازها و کمیسیون های ماده صد


۶- اداره کل امور شهرسازی شهرداری مشهد


۷- اداره کل منابع انسانی شهرداری مشهد  


۸- اداره کل طرح ها و مطالعات فنی و شهری


د- سازمان های شهرداری مشهد

۱- پارکها و فضای سبز

 • ایجاد و نگهداری و اداره کلیه امور پارک ها ، فضای سبز، میادین، وسائل تفریحی 
 • انجام هر گونه تحقیقات علمی و کشاورزی در ارتباط با مسائل فضای سبز و طرح و برنامه ریزی در جهت گسترش این امورو ارائه خط مشی های اساسی و بنیادی  

۲- آتش نشانی و خدمات ایمنی

 • برنامه ریزی و اقدام برای پیش گیری، مقابله و کنترل آتش سوزی، امداد و نجات و کاهش اثرات ناشی از آن.
 • بررسی علل بروز حریق و حوادث و اعلام نظر کارشناسی در خصوص چگونگی وقوع  حریق و حوادث به مراجع ذیصلاح مربوطه.
 • نظارت بر ایمنی کلیه اماکن، ساختمان ها و مستتحدثاث در برابر حریق در کلیه مراحل ساخت و بهره برداری و ار سال گزارش های کارگاه های نا ایمن به اداره های کار و تجهیزات، تأ سیسات و اماکن نا ایمن تحت مالکیت دستگاه های اجرایی موضوع  ماده ۵ قانون خدمات کشوری به دستگاه های یاد شده و انجام اقدام های لازم برای ایمن سازی آنها.
 • شناسایی، احداث و بهره برداری از ماشین آلات، تجهیزات، زیر ساخت های ایمنی و نیروی انسانی فعال در شهر.
 • تجزیه و تحلیل حریق و حوادث و انعکاس نتایج آن در رسانه های جمعی و عمومی در راستای ارتقا فرهنگ ایمنی شهروندی.

۳- اتوبوسرانی

 • انجام مطالعات لازم به منظور بهبود خدمات اتوبو سرانی در شبکه خطوط اتوبوسرانی و مینی بوس رانی در محدوده قانونی.
 • برنامه ریزی وکوتاه، میان و بلند مدت  با توجه به توسعه شهر، افزایش جمعیت و انجام پیش بینی های لازم به منظور تامین نیازمندهای آتی شهر در را ستای تهیه امکانات مورد نیاز از جمله تعداد اتوبوس، مینی بوس و … با استفاده از تمامی اختیارات و ابزارهای مورد نیاز
 • ایجاد بستر مناسب و انجام اقدامات لازم به منظور اخذ بهاء خدمات از مسافرین با استفاده از روشهای نوین
 • انجام کلیه امور مربوط به معاملات اعم از تهیه لوازم و قطعات مورد نیاز و همچنین فروش ضایعات و خدمات و نیز استخدام افراد مورد نیاز با رعایت مقررات مالی و استخدامی و صرفه و صلاح سازمان و مفاد این اساسنامه
 • خرید و فروش هر گونه اتوبوس، مینی بوس و یا اموال منقول و غیرمنقول اعم از لوازم یدکی و خدمات پشتیبانی در قالب بودجه مصوب و بر اساس آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان

۴- بازآفرینی فضای شهری

 • مدیریت تهیه واجرای طرح های موضوعی وموضعی بازآفرینی فضاهای شهری مبتنی بر طرح های جامع وتفصیلی  
 • طراحی واجرای برنامه های انگیزشی مالی برای تحقق واجرای طرح ها وبرنامه های احیاء، بهسازی ونوسازی محدوده ها ومحله های هدف از قبیل صکوک، اوراق مشارکت، تخفیفات، تسهیلات وسایر ابزارهای مالی.
 • راه اندازی وتسهیل فعالیت دفاتر خدمات نوسازی وسایر نهادهای تسهیل گر توسعه محلی ونظارت بر عملکرد آنها.
 • مدیریت اجرای طرح ها وپروؤه های عمرانی واحداث ساختمان ها وتاسیسات عمومی موردنیاز شهر.
 • استفاده از شیوه های تامین منابع مالی نوین از قبیل فاینانس، یوزانس، خطوط اعتباری، وام های بین المللی، وام های غیرقرضی)سرمایه گذاری مستقیم داخلی وخارجی(، اوراق مشارکت، صکوک اسلامی با رعایت قوانین ومقررات مربوط برای توسعه فعالیت های سازمان.

۵- مدیریت آرامستان ها

 • برنامه ریزی و تعیین خط مشی در امور مربوط به گورستانهای شهر  
 • ایجاد و توسعه و یا نظارت براحداث و توسعه گورستانهای مورد نیاز با هماهنگی سازمانهای ذیربط  
 • انجام ترتیبات لازم جهت حمل، تجسیل، تکفین، تدفین و انجام مراسم و تشریفات مذهبی اموات مسلمین
 • تهیه آمار و اطلاعات مربوط به مترقیات و ارتباط با مراکز اطلاعاتی .  
 • احداث ابنیه و تاسیسات مورد نیاز گورستانهای عمومی مسلمین از طریق امانی یا پیمانکاری براساس مفاد اساسنامه  
 • نظارت براحداث ابنیه و تاسیسات سایر گورستانها.

۶- فناوری اطلاعات و ارتباطات

 • ایجاد شبکه های داخلی، اطلاع رسانی و فراهم آوردن زمینه های لازم برای توسعه فنآوری اطلاعات و ارتباطات در شهرداری و برقراری ارتباط با سایر ادارات، نهادها و شرکتها و موسسات و …
 •  ارایه خدمات آماری و فن آوری اطلاعات
 • نیازسنجی، امکان سنجی، تجزیه و تحلیل، طراحی، برنامه نویسی، پیاده سازی، نصب، تست و راه اندازی و پشتیبانی، آموزش و همچنین مدیریت کلیه سیستمهای رایانه ای شهرداری و موسسات، شرکتهای وابسته اعم از سخت افزاری، شبکه، وب سایت و …
 • راه اندازی و مدیریت سیستمهای اطلاعاتی جغرافیایی GIS و بانک های اطلاعاتی نقشه ای در شهرداری و نرم افزارهای مربوطه
 • تهیه و تأمین و تحویل سخت افزار و نرم افزار با توجه به سیستمهای موردنیاز واحدهای مختلف شهرداری و سایر سازمانهای وابسته و شهرداری های کشوری
 • مدیریت اجرا، راهبری و نظارت بر هوشمندسازی و فناوری های هوشمند شهری

۷- پایانه های مسافربری

 • حفظ و نگهداری و اداره امور ترمینالهای و تجهیز و توسعه  آنها با استفاده از ابزار و روش های پیشرفته و متناسب با افزایش رشد جمعیت و در صورت لزوم احداث ترمینالها وغرفه های جدید در مبادی ورودی و مناسب شهر در چهارچوب لایحه قانونی احداث ترمینال ها مصوب اردیبهشت ۵۹ و آئین نامه های مربوطه
 • جمع آوری اطلاعات و آمار طراحی و برنامه ریزی ، وتوسعه ترمینال ها
 • ایجاد ارتباط با ترمینال های داخل و خارج کشور بمنظور تبادل اطلاعات و ا ستفاده از دانش و تجربیات آنها در راستای تامین و تکمیل خدمات و حفظ بهداشت محیط و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان   تکمیل و احداث غرفه های خدماتی و بهداشتی مجهز جهت تامیین نیازهای مراجعین و مستافرین و شرکتهای مسافربری و واگذاری آنها به بهره برداران با شرایط خاص برابر آئین نامه های معاملاتی و آئین نامه های موضوع  تبصره ذیل ماده ۲ قانون احداث ترمینال های مسافربری به منظور تامین منابع مالی سازمان از محل درآمد حاصل اجاره بها، آنها

۸- عمران

 • احداث و تاسیس کارخانجات و کارگاهای تولیدی از قبیل کارخانجات آسفات، بتن و ما سه، بتون آماده و قطعات از پیش ساخته در ارتباط با موضوع  و هدف سازمان
 • احداث ساختمانها و تاسیسات مورد نیاز عمومی شهر در اجرای طرحها و پروژهای مصوب شهرداری
 • سرمایه گذاری و مشارکت با ابنکها و موسسات سرمایه گذار در امور مربوطه به طریقی که برای سازمان تامین منافع نماید .

۹- حمل و نقل و ترافیک

 • تهیه آمار و اطلاعات و ایجاد بانک اطلاعات حمل و نقل و ترافیک شهر و ارتباط با دستگاههای ذیریط  
 • تدوین نظام برنامه ریزی و تهیه طرحهای مورد نیاز حمل و نقل و ترافیک شهر  و نظارت بر اجرای آنها
 • ارائه پیشنهاد تعداد مورد نیاز ناوگان حمل و نقل عمومی به مراجع ذیصلاح  
 • اعمال نظارت بر اداره امور پارکینگ های حاشیه ای عمومی و خصوصی
 • رعایت سیاستها استانداردها، قوانین و مقررات برای حفظ محیط زیست و کاهش مصرف انرژی در کلیه طراحی ها و راهکارهای اجرائی  

۱۰- مدیریت پسماند

 • مدیریت، نظارت، طراحی و برنامه ریزی برای امور مربوط به تولید، ذخیره سازی موقت، جمع آوری، حمل و نقل، بازیافت، پردازش، دفع پس ماندهای عادی واز قبیل پسماندهای خانگی، اداری، تجاری و عمرانی با رویکرد تفکیک از مبدا و تنظیف شهری.
 • احداث واحدها و کارخانجات بازیافته پردازش، دفع و تبدیل پس تماندها مطابق طرحها و برنامه های مصوب مستقیما، یا از طریق مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی  
 • ارسال طرح ها و پروژه های مدیریت پسماند، برای تصویب کار گروه استانی.  
 • پیگیری و اخذ تعرفه های بهای خدمات مدیریت پسماند مطابق شیوه نامه و دستورالعمل های مربوطه
 • شناسایی، تعیین و تملک محل دفس پسماندهای عادی براساس مفاد ماده ۱۲ قانون و مواد ۷ و ۲۳ آئین نامه اجرایی مدیریت پسماندها.  

۱۱- مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی

 • اصلاح و ایجاد سیستم تاکسیرانی متناسب با بافت شهر مشهد و جمعیت و وضعیت ترافیکی آن
 • تو سعه و تکمیل سیستم تاکسیرانی با برنامه ریزی و سیا ست گذاری مناسب و پیش بینی لازم به منظورتامین نیازمندی های آتی شهر از لحاظ تعداد تاکسی، برای سرویس های عمومی و ویژه
 • بررسی و محاسبه میزان کرایه و تعرفه های حمل و نقل مسافر درون شهری و پیشنهاد آن برای تصویب به شورای شهر و مراجع ذیربط قانونی و نظارت بر اجرای دقیق مصوبات  
 • مطالعات لازم برای تهیه نقشه شبکه مسیرهای تاکسیرانی درون شهری با استفاده از مطالعات مربوط به مبداء  و مقصد سفرهای شهری  
 • صدور و لغو تمدید پروانه اشتجال به حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری با تاکسی و پروانه تاکسیرانی از طریق شهرداری یا سازمان بر اساس مفاد آیین نامه تصویبی و دستورالعمل های صادره از سوی وزارت کشور
 • تمدید اعتبار پروانه تاکسیرانی در صورت دارا بودن شرایط متقاضی مندرج در آیین نامه

۱۲- زمین و مسکن

 • ساماندهی و اعمال مدیریت اصولی و علمی بر مقوله زمین و مسکن، در جهت حفظ و صیانت از اراضی حوزه شهری و حومه آن، تامین مسکن ارزان قیمت و مناسب برای همه اقشار جامعه و اجرای طرح های راهبردی برای دستیابی به شهرهای پایدار.
 • تملک و بهره برداری از اراضی شهرداری واقع در محدوده قانونی و حریم شهر با رعایت قوانین و مصوبات مراجس قانونی ذیربط  
 • خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز طرح های عمرانی و نوسازی شهری که از محدوده قانونی و حریم شهر منتزع  و در محدوده توسعه شهر قرار می گیرند.  
 • هدایت و کنترل قیمت اراضی واقع در محدوده قانونی و حریم شهر با همکاری دسته ها، واحدها و اشخاص ذیربط دی نفع و ذی نفوذ جهت ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای اراضی
 • تشکیل بانک زمین با استتفاده از منابع مالی، اطلاعات، انسانی و تجهیزات با هماهنگی و همکاری دستگاههای ذیربط.
 • واگذاری ارا ضی و املاکی که شهرداری طبق قاتون به ملکیت خود در آورده به شرکتها و موسسات که با سرمایه کافی و صلاحیت فنی تشکیل یافته اند، به منظور اجرایی طر های نوسازی و عمران شهری و نظارت بر اجرای صحیح آن و موضوع  ماده ۲۶ قانون نوسازی و عمران شهری

۱۳- ساماندهی مشاغل شهری وفراورده های کشاورزی

 • مدیریت ایجاد، توسعه، بهره برداری نگهداری میدان مرکزی میوه و تره بار و نظارت بر عملکرد آن
 • مدیریت ایجاد، توسعه، بهره برداری و نگهداری بازارهای ثابت و موقت محل های، منطقه ای و شهری جهت عرضه محصولات و فرآورده های کشاورزی، دامی، طیور و آبزیان، ارزاق و مایحتاج عمومی شهروندان و نظارت بر عملکرد آنها
 • ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری با رویکرد پیشگیری، انتقال، جابجایی، سامان بخشی، تجییر فعالیت ،استانداردسازی و نوسازی باتوجه به ویژگیهای محلی و استفاده از ابزارهای تشویقی و بازدارنده موثر با همکاری اصناف و اتحادیه های صنفی
 • ساماندهی نحوه بهره بردارای از فضاهای عمومی و معابر شهری توسط اصناف، مشاغل، تبلیجات شهری، کیوسکها، مصادیق انتفاعی و.. . .

۱۴- مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه

 • تهیه برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در راستای مدیریت، توسعه واصلاح ، نظارت و ساماندهی حمل و نقل بار درون شهری و حومه
 • اعمال نظارت بر کلیه امور مرتبط با ناوگان حمل و نقل بار درون شهری و حومه و دست اندرکاران مربوطه از مبداء تا مقصد حسب آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرائی و مفاد این اساسنامه.
 • تهیه و تدوین نرخ حمل و نقل بار دورن شهری و حومه حسب ضوابط و دستورالعمل های مربوطه.
 • صدور پروانه های اشتغال به حمل و نقل بار، پروانه فعالیت وسائط باربر، پروانه بهره برداری شرکتها وتمدید و تعویض و تجییر أنها و صتتدور و یا لغو بارنامه و برگ ویژه ترافیکی حسب ضوابط و مقررات مربوطه.
 • برنامه ریزی جهت احداث و یا صدور مجوز احداث پایانه های بار و بار اندازهای حمل و نقل بار درون شهری و حومه و غرفه های ویژه خدمات مورد نیاز مراجعین و واگذاری عین یا منفعت انبارها و باراندازها و غرفه ها و …. به بهره برداران.
 • برنامه ریزی جهت نحوه اجرای صدور بارنامه ترجیحا بصورت مکانیزه و نظارت بر آن

ه- شرکت های وابسته به شهرداری مشهد

۱- قطار شهری مشهد

 • احداث و راه اندازی قطار شهری مشهد به منظور جابجایی مسافر در مقیاس وسیع در سطح شهر
 •  ایجاد تسهیلات رفاهی لازم در این زمینه و تهیه و وارد نمودن ماشین آلات و قطعات مربوطه از خارج کشور و خرید لوازم و تبعات و ملحقات آن از داخل کشور
 •  عملیات مطالعاتی و ساختمانی و خرید و اجاره و تملک زمین و ساختمان و دریافت وام و اعتبار طبق قوانین جاری کشور

۲- بهره برداری قطار شهری مشهد

 • فراهم آوردن امکانات لازم برای انجام سفرهای درون شهری و ارتباط با مرکز شهر و دسترسی سریع و آسان به سامانه های ریلی
 • فراهم آوردن امکانات لازم به منظور تردد ایمن، راحت، سریع، سالم، دقیق، ارزان، مناسب، اقتصادی، منظم و روان با بهره گیری از آخرین استانداردها و فنآوری های روز دنیا
 • حفظ و صیانت از سامانه های ریلی درون شهری به عنوان یک سرمایه ملی و استفاده بهینه از آنها
 • بهره برداری و نگهداری از سامانه های ریلی ساخته شده فعلی، در دست احداث و احداثی در آینده
 • مدیریت و نظارت بر احداث، توسعه، راه اندازی و بهره برداری خطوط و سامانه های ریلی درون شهری در داخل و خارج از کشور به منظور جابجایی مسافر در مقیاس وسیع و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه

۳- تعاونی خدمات اداری، رفاهی، عمرانی و گردشگری شهرداری مشهد (شهروند هشتم)


۴- ترافیک هوشمند الیت

برای ثبت درخواست در سامانه ۱۳۷ شهرداری مشهد برروی لینک زیر کلیک نمایید

برای پیگیری مکاتبات اداری خود در شهرداری مشهد، بر روی لینک زیر کلیک نمایید

برای آشنایی با مدیران شهرداری مشهد می توانید به صفحه زیر مراجعه فرمایید

۵/۵ - (۱ امتیاز)
با استفاده از بخش نظرات در انتهای صفحات سایت، می توانید سوالات و نظرات خود را پیرامون آن مطلب درج نمایید یا اینکه نظرات سایر افراد را بخوانید. برای جستجو میان کامنتها از Ctrl + f استفاده نمایید. ضمنا از طریق ایمیل از پاسخ ما به سوال خود مطلع خواهید شد. دوستانی که اطلاعات فنی دارند، لطفا به سوالات پاسخ دیگران دهند (لینک درج نشود).

سید مجتبی فرشچی

طی سالهای 85 لغایت 94، یعنی 9 سال در بخشهای شهرسازی و درآمد شهرداری مشهد مشغول به کار بوده ام (با عنوان رئیس اداره درآمد). اکنون مایلم با هدف شفافیت هر چه بیشتر امور شهرداری، تجربیات گرانقدر و اطلاعات خود را در اختیار مردم عزیز و سرمایه گذاران محترم ساختمان قرار دهم، در قالب: 1- خدمات مرتبط با شهرداری، 2-ویدئوها و متون آموزشی. --------> بدون وجود یک رسانه قوی، منسجم و تخصصی که عملکرد شهرداری و شورای شهر را نقد کند، راه به جایی نمی بریم. مردم باید دقیقا بدانند در شهرداری مشهد چه می گذرد . . . نظارت گسترده مردمی نیاز است با ابزار فناوری اطلاعات که متاسفانه فعلا نداریم . . .

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا

سلام شهروند عزیز

1- هر سازنده بنایی بالاخره گذرش به کمیسیون ماده صد خواهد افتاد. آموزش ویدئویی قواعد کمیسیون ماده صد و نحوه نگارش لایحه دفاعیه آن را از منو بسته آموزشی خریداری نمایید تا این کمیسیون را بشناسید و خود بتوانید نسبت به نگارش لایحه دفاعیه اقدام نمایید.

2- در این سایت می توانید شهردار مشهد را نقد کنید. در صفحه مربوط نسبت به درج دیدگاه در خصوص نقاط قوت و ضعف اقدام نمایید.

3- لطفا برای ارتباط با ما قبل از تماس تلفنی، از پیام رسان های سروش یا ایتا استفاده نموده و مستندات و تصاویر را ارسال نمایید.

مشاوران شهرداری اطمینان شرق