آمار جمعیتی سال۱۳۹۰ شهر مشهد به تفکیک محلات، نواحی و مناطق شهرداری

۷۵,۰۰۰ تومان

بیش از 300 رقم آمار جمعیتی شهر مشهد را به تفکیک تقسیمات شهری مشهد (یعنی منطقه، ناحیه و محله) در این جا و در قالب بک فایل اکسل قابل دانلود می باشد.

همواره یکی از بزرگترین مشکلات محققین، دسترسی به آمار صحیح و قابل اطمینان در حوزه های مختلف تحقیقاتی است.
مشاوران اطمینان شرق جهت پاسخ به این نیاز محققین، اطلاعات مربوط به سرشماری نفوس و مسکن سال 1390 را به تفکیک متغییر های آن در بیش از 300 رقم آیتم و به تفکیک حوزه های جغرافیای شهری (محلات، نواحی و مناطق مشهد) ارائه نموده است.

همچنین برای دریافت آمار جمعیتی سال 1395 مشهد به تفکیک محلات، نیز می توانید برروی لینک زیر کلیک نمایید
آمار جمعیتی سال۱۳۹۵ شهر مشهد به تفکیک محلات، نواحی و مناطق شهرداری

 این محصول برای استفاده توسط یک نفر در نظر گرفته شده است. بدیهی است انتشار و استفاده بیش از یک نفر از لحاظ شرعی و قانونی دارای ایراد می باشد.

بیش از ۳۰۰ رقم آمار جمعیتی به تفکیک تقسیمات شهری مشهد

همواره یکی از بزرگترین مشکلات محققین،دسترسی به آمارصحیح وقابل اطمینان در حوزه های مختلف تحقیقاتی است.

مشاوران اطمینان شرق جهت پاسخ به این نیاز محققین ،اطلاعات مربوط به سرشماری نفوس ومسکن سال ۱۳۹۰ را به تفکیک متغییر های مستقل ووابسته در بیش از ۳۰۰ رقم آیتم و به تفکیک حوزه های جغرافیای شهری (محلات، نواحی و مناطق مشهد) تدوین نموده است.

عناوین اقلام آماری مشهد

آمارجمعیتی متشکل از آمارهای مستقل و وابسته از فاکتورهای جمعیت به تفکیک متغیرهای زیر است:

سن

جنسیت

تحصیلات (محل/مقطع/رشته)

مهاجران

بیکاران وشاغلین(سن وجنسیت،نوع شغل،محل کار)

وضعیت اقامت

وضعیت تاهل

فرزندان متولد شده وفوت شده

معلولیت به تفکیک نوع معلولیت

عنوان های ۳۰۰  قلم آماری سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰

 • جمعیت کل
 • تعداد مرد
 • تعداد زن
 • جمعیت ۶ ساله وبیشتر-کل
 • جمعیت ۶ ساله وبیشتر-کل
 • جمعیت ۶ ساله وبیشتر-مرد
 • جمعیت ۶ ساله وبیشتر-زن
 • جمعیت ۴-۰ ساله -کل
 • جمعیت ۹-۵ ساله -کل
 • جمعیت ۱۴-۱۰ ساله -کل
 • جمعیت ۱۹-۱۵ ساله -کل
 • جمعیت ۲۴-۲۰ ساله -کل
 • جمعیت ۲۹-۲۵ ساله -کل
 • جمعیت ۳۴-۳۰ ساله -کل
 • جمعیت ۳۹-۳۵ ساله -کل
 • جمعیت ۴۴-۴۰ ساله -کل
 • جمعیت ۴۹-۴۵ ساله -کل
 • جمعیت ۵۴-۵۰ ساله -کل
 • جمعیت ۵۹-۵۵ ساله -کل
 • جمعیت ۶۴-۶۰ ساله -کل
 • جمعیت ۶۵ ساله وبیشتر -کل
 • جمعیت نامشخص ۰-۵ ساله -کل
 • جمعیت نامشخص ۶-۹ ساله -کل
 • جمعیت نامشخص ۱۰ ساله وبیشتر -کل
 • جمعیت ۴-۰ ساله -مرد
 • جمعیت ۹-۵ ساله -مرد
 • جمعیت ۱۴-۱۰ ساله -مرد
 • جمعیت ۱۹-۱۵ ساله -مرد
 • جمعیت ۲۴-۲۰ ساله -مرد
 • جمعیت ۲۹-۲۵ ساله -مرد
 • جمعیت ۳۴-۳۰ ساله -مرد
 • جمعیت ۳۹-۳۵ ساله -مرد
 • جمعیت ۴۴-۴۰ ساله -مرد
 • جمعیت ۴۹-۴۵ ساله -مرد
 • جمعیت ۵۴-۵۰ ساله -مرد
 • جمعیت ۵۹-۵۵ ساله -مرد
 • جمعیت ۶۴-۶۰ ساله -مرد
 • جمعیت ۶۵ ساله وبیشتر -مرد
 • جمعیت نامشخص ۰-۵ ساله -مرد
 • جمعیت نامشخص ۶-۹ ساله -مرد
 • جمعیت نامشخص ۱۰ ساله وبیشتر -مرد
 • جمعیت ۴-۰ ساله -زن
 • جمعیت ۹-۵ ساله -زن
 • جمعیت ۱۴-۱۰ ساله -زن
 • جمعیت ۱۹-۱۵ ساله -زن
 • جمعیت ۲۴-۲۰ ساله -زن
 • جمعیت ۲۹-۲۵ساله -زن
 • جمعیت ۳۴-۳۰ ساله -زن
 • جمعیت ۳۹-۳۵ ساله -زن
 • جمعیت ۴۴-۴۰ ساله -زن
 • جمعیت ۴۹-۴۵ ساله -زن
 • جمعیت ۵۴-۵۰ ساله -زن
 • جمعیت ۵۹-۵۵ ساله -زن
 • جمعیت ۶۴-۶۰ ساله -زن
 • جمعیت ۶۵ ساله وبیشتر -زن
 • جمعیت نامشخص ۰-۵ ساله -زن
 • جمعیت نامشخص ۶-۹ ساله -زن
 • جمعیت نامشخص ۱۰ ساله وبیشتر -زن
 • جمعیت ۶ ساله وبیشترباسواد-کل
 • جمعیت ۶ ساله وبیشترباسواد-مرد
 • جمعیت ۶ ساله وبیشترباسواد-زن
 • جمعیت ۶ ساله وبیشتربی سواد-کل
 • جمعیت ۶ ساله وبیشتربی سواد-مرد
 • جمعیت ۶ ساله وبیشتربی سواد-زن
 • جمعیت ۶ ساله وبیشتروضع سواد اظهارنشده-کل
 • جمعیت ۶ ساله وبیشتروضع سواد اظهارنشده-مرد
 • جمعیت ۶ ساله وبیشتروضع سواد اظهارنشده-زن
 • جمعیت محصل در ایران
 • جمعیت محصل در خارج از ایران
 • جمعیت غیرمحصل
 • محصلین دوره ابتدایى- داخل و خارج کشور
 • محصلین دوره راهنمایى- داخل و خارج کشور
 • محصلین دوره متوسطه- داخل و خارج کشور
 • محصلین دوره پیش دانشگاهى- داخل و خارج کشور
 • محصلین دوره عالى- داخل و خارج کشور
 • محصلین دوره سوادآموزى بزرگسالان- داخل کشور
 • محصلین دوره سایردوره هاى تحصیلى نامشخص واظهارنشده- داخل و خارج کشور
 • باسوادان غیرمحصل ابتدایى
 • باسوادان غیرمحصل راهنمایى
 • باسوادان غیرمحصل متوسطه
 • باسوادان غیرمحصل پیش دانشگاهى
 • باسوادان غیرمحصل عالى
 • باسوادان غیرمحصل سوادآموزى بزرگسالان
 • باسوادان غیرمحصل سایردوره هاى تحصیلى نامشخص واظهارنشده
 • محصلان اول ابتدایى- داخل کشور
 • محصلان دوم ابتدایى- داخل کشور
 • محصلان سوم ابتدایى- داخل کشور
 • محصلان چهارم ابتدایى- داخل کشور
 • محصلان پنجم ابتدایى- داخل کشور
 • محصلان اظهارنشده ابتدایى- داخل کشور
 • محصلان اول راهنمایى- داخل کشور
 • محصلان دوم راهنمایى- داخل کشور
 • محصلان سوم راهنمایى- داخل کشور
 • محصلان اظهارنشده راهنمایى- داخل کشور
 • محصلان اول متوسطه- داخل کشور
 • محصلان دوم متوسطه- داخل کشور
 • محصلان سوم متوسطه- داخل کشور
 • محصلان اظهار نشده متوسطه- داخل کشور
 • محصلان پیش دانشگاهی- داخل کشور
 • •           دانشجویان فوق دیپلم- داخل کشور
 • دانشجویان لیسانس- داخل کشور
 • دانشجویان فوق لیسانس ودکترای حرفه ای- داخل کشور
 • دانشجویان دکترای تخصصی- داخل کشور
 • دانشجویان اظهارنشده- داخل کشور
 • فارغ التحصیلان فوق دیپلم
 • فارغ التحصیلان لیسانس
 • فارغ التحصیلان فوق لیسانس ودکترای حرفه ای
 • فارغ التحصیلان دکترای تخصصی وفوق دکترا
 • فارغ التحصیلان اظهارنشده
 • دانشجویان در رشته‌های علوم تربیتی
 • دانشجویان در رشته‌های علوم انسانی وهنر
 • دانشجویان در رشته‌های علوم اجتماعی ،بازرگانی وحقوق
 • دانشجویان در رشته‌های علوم ، ریاضی و کامپیوتر
 • دانشجویان در رشته‌های مهندسی ، تولید وساخت
 • دانشجویان در رشته‌های کشاورزی و دامپزشکی
 • دانشجویان در رشته‌های بهداشت و رفاه (بهزیستی )
 • دانشجویان در رشته‌های خدمات
 • دانشجویان در رشته‌های نامشخص ، اظهارنشده
 • فارغ التحصیل در رشته‌های علوم تربیتی
 • فارغ التحصیل در رشته‌های علوم انسانی وهنر
 • فارغ التحصیل در رشته‌های علوم اجتماعی ،بازرگانی وحقوق
 • فارغ التحصیل در رشته‌های علوم ، ریاضی و کامپیوتر
 • فارغ التحصیل در رشته‌های مهندسی ، تولید وساخت
 • فارغ التحصیل در رشته‌های کشاورزی و دامپزشکی
 • فارغ التحصیل در رشته‌های بهداشت و رفاه (بهزیستی )
 • فارغ التحصیل در رشته‌های خدمات
 • فارغ التحصیل در رشته‌های نامشخص، اظهارنشده
 • جمعیت محصل که محل تحصیل آنهادرهمین شهر یا آبادی است-کل
 • جمعیت محصل که محل تحصیل آنهادرهمین شهریا آبادی است-مرد
 • جمعیت محصل که محل تحصیل آنهادرهمین شهریا آبادی است-زن
 • جمعیت محصل که محل تحصیل آنهادرشهردیگراست-کل
 • جمعیت محصل که محل تحصیل آنهادرشهردیگراست-مرد
 • جمعیت محصل که محل تحصیل آنهادرشهردیگراست-زن
 • جمعیت محصل که محل تحصیل آنهادرآبادی دیگراست-کل
 • جمعیت محصل که محل تحصیل آنهادرآبادی دیگراست-مرد
 • جمعیت محصل که محل تحصیل آنهادرآبادی دیگراست-زن
 • جمعیت محصل که محل تحصیل آنها اظهارنشده است-کل
 • جمعیت محصل که محل تحصیل آنهااظهارنشده است-مرد
 • جمعیت محصل که محل تحصیل آنهااظهارنشده است-زن
 • جمعیت ۱۰ ساله وبیشتر-کل
 • جمعیت ۱۰ ساله وبیشتر-مرد
 • جمعیت ۱۰ ساله وبیشتر-زن
 • مهاجران واردشده-کل
 • مهاجران واردشده-مرد
 • مهاجران واردشده-زن
 • شاغلان ۱۰ ساله وبیشتر-کل
 • شاغلان ۱۴-۱۰ ساله-کل
 • شاغلان ۲۴-۱۵ ساله-کل
 • شاغلان ۲۹-۱۵ ساله-کل
 • شاغلان۳۰ساله وبیشتر-کل
 • بیکاران ۱۰ ساله وبیشتر-کل
 • بیکاران ۱۴-۱۰ ساله-کل
 • بیکاران ۲۴-۱۵ ساله-کل
 • بیکاران ۲۹-۱۵ ساله-کل
 • بیکاران۳۰ساله وبیشتر-کل
 • جمعیت۱۰ ساله وبیشترغیرفعال محصل-کل
 • جمعیت۱۰ ساله وبیشتردارای درآمدبدون کار-کل
 • جمعیت۱۰ ساله وبیشترخانه دار-کل
 • جمعیت۱۰ ساله وبیشترسایر-کل
 • شاغلان ۱۰ ساله وبیشتر-مرد
 • شاغلان ۱۴-۱۰ ساله-مرد
 • شاغلان ۲۴-۱۵ ساله-مرد
 • شاغلان ۲۹-۱۵ ساله-مرد
 • شاغلان۳۰ساله وبیشتر-مرد
 • بیکاران ۱۰ ساله وبیشتر-مرد
 • بیکاران ۱۴-۱۰ ساله-مرد
 • بیکاران ۲۴-۱۵ ساله-مرد
 • بیکاران ۲۹-۱۵ ساله-مرد
 • بیکاران۳۰ساله وبیشتر-مرد
 • جمعیت۱۰ ساله وبیشترغیرفعال محصل-مرد
 • جمعیت۱۰ ساله وبیشتردارای درآمدبدون کار-مرد
 • جمعیت۱۰ ساله وبیشترخانه دار-مرد
 • جمعیت۱۰ ساله وبیشترسایر-مرد
 • شاغلان ۱۰ ساله وبیشتر-زن
 • شاغلان ۱۴-۱۰ ساله-زن
 • شاغلان ۲۴-۱۵ ساله-زن
 • شاغلان ۲۹-۱۵ ساله-زن
 • شاغلان۳۰ساله وبیشتر-زن
 • بیکاران ۱۰ ساله وبیشتر-زن
 • بیکاران ۱۴-۱۰ ساله-زن
 • بیکاران ۲۴-۱۵ ساله-زن
 • بیکاران ۲۹-۱۵ ساله-زن
 • بیکاران۳۰ساله وبیشتر-زن
 • جمعیت۱۰ ساله وبیشترغیرفعال محصل-زن
 • جمعیت۱۰ ساله وبیشتردارای درآمدبدون کار-زن
 • جمعیت۱۰ ساله وبیشترخانه دار-زن
 • جمعیت۱۰ ساله وبیشترسایر-زن
 • شاغلان در کشاورزى ، جنگلداری و ماهیگیری
 • شاغلان در استخراج معدن
 • شاغلان در صنعتی(ساخت)
 • شاغلان در کشت و صنعت
 • شاغلان در تامین برق ، گاز، بخار و تهویه هوا
 • شاغلان در آب‏رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‎های تصفیه
 • شاغلان در ساختمان
 • شاغلان در عمده فروشى ،خرده فروشى ،تعمیروسایل نقلیه موتورى و موتورسیکلت
 • شاغلان در حمل ونقل وانباردارى
 • شاغلان فعالیت های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا
 • شاغلان در ارتباطات و اطلاعات
 • شاغلان در گروه مالی و بیمه
 • شاغلان در املاک و مستغلات
 • شاغلان در فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی
 • شاغلان در اداری و خدمات پشتیبانی
 • شاغلان در آموزش
 • شاغلان در سلامت انسان و مددکارى اجتماعى
 • شاغلان در اداره عمومی و دفاع، تامین اجتماعی اجباری
 • شاغلان در هنر و سرگرمی
 • شاغلان در سایر فعالیت های خدماتی
 • شاغلان در فعالیت هاى خانوارها به عنوان کارفرما
 • شاغلان در سازمانهاوهیئت هاى برون مرزى
 • شاغلان در گروه نامشخص و اظهارنشده
 • شاغلان در گروه قانونگذاران ،مقامات عالى رتبه ومدیران
 • شاغلان در گروه متخصصان
 • شاغلان در گروه تکنسین هاودستیاران
 • شاغلان در گروه کارمندان امورادارى ودفترى
 • شاغلان در گروه کارکنان خدماتى وفروشندگان
 • شاغلان در گروه کارکنان ماهرکشاورزى ،جنگلدارى وماهیگیرى
 • شاغلان در گروه صنعتگران وکارکنان مشاغل مربوط
 • شاغلان در گروه متصدیان ،مونتاژکاران ماشین آلات ودستگاه هاورانندگان وسایل نقلیه
 • شاغلان در گروه کارگران ساده
 • شاغلان در گروه سایرواظهارنشده
 • شاغلان کارفرما
 • شاغلان کارکن مستقل
 • شاغلان مزدوحقوق بگیر بخش عمومی
 • شاغلان مزدوحقوق بگیر بخش خصوصی
 • شاغلان مزدوحقوق بگیر بخش تعاونی
 • شاغلان کارکن فامیلى بدون مزد
 • شاغلان اظهارنشده
 • جمعیت شاغل که محل کار آنهادرهمین شهریا آبادی است-کل
 • جمعیت شاغل که محل کار آنهادرهمین شهریا آبادی است-مرد
 • جمعیت شاغل که محل کار آنهادرهمین شهریا آبادی است-زن
 • جمعیت شاغل که محل کار آنهادرشهردیگراست-کل
 • جمعیت شاغل که محل کار آنهادرشهردیگراست-مرد
 • جمعیت شاغل که محل کار آنهادرشهردیگراست-زن
 • جمعیت شاغل که محل کار آنهادرآبادی دیگراست-کل
 • جمعیت شاغل که محل کار آنهادرآبادی دیگراست-مرد
 • جمعیت شاغل که محل کار آنهادرآبادی دیگراست-زن
 • جمعیت شاغل که محل کار آنها اظهارنشده است-کل
 • جمعیت شاغل که محل کار آنهااظهارنشده است-مرد
 • جمعیت شاغل که محل کار آنهااظهارنشده است-زن
 • وضع اقامت-حاضر
 • وضع اقامت-غایب موقت
 • وضع اقامت-خارج ازکشوربرای کاریاتحصیل
 • وضع اقامت-سایر
 • وضع اقامت-اظهارنشده
 • جمعیت ساکن متولددرشهر یا آبادی محل اقامت-کل
 • جمعیت ساکن متولددرشهردیگر-کل
 • جمعیت ساکن متولددرآبادی دیگر-کل
 • جمعیت ساکن متولددرخارج ازکشور-کل
 • جمعیت ساکن متولداظهارنشده-کل
 • جمعیت ۱۰ ساله وبیشتر حداقل یکبارازدواج کرده -کل
 • جمعیت ۱۹-۱۵ ساله حداقل یکبارازدواج کرده -کل
 • وضع زناشوئی دارای همسر-کل
 • وضع زناشوئی بی همسربراثرفوت همسر-کل
 • وضع زناشوئی بی همسربراثرطلاق-کل
 • وضع زناشوئی هرگزازدواج نکرده-کل
 • جمعیت ۵۰ ساله وبیشتر هرگزازدواج نکرده-کل
 • وضع زناشوئی-اظهارنشده-کل
 • جمعیت ۱۰ ساله وبیشتر حداقل یکبارازدواج کرده -مرد
 • جمعیت ۱۹-۱۵ ساله حداقل یکبارازدواج کرده -مرد
 • وضع زناشوئی دارای همسر-مرد
 • وضع زناشوئی بی همسربراثرفوت همسر-مرد
 • وضع زناشوئی بی همسربراثرطلاق-مرد
 • وضع زناشوئی هرگزازدواج نکرده-مرد
 • جمعیت ۵۰ ساله وبیشتر هرگزازدواج نکرده-مرد
 • وضع زناشوئی-اظهارنشده-مرد
 • جمعیت ۱۰ ساله وبیشتر حداقل یکبارازدواج کرده -زن
 • جمعیت ۱۹-۱۵ ساله حداقل یکبارازدواج کرده -زن
 • وضع زناشوئی دارای همسر-زن
 • وضع زناشوئی بی همسربراثرفوت همسر-زن
 • وضع زناشوئی بی همسربراثرطلاق-زن
 • وضع زناشوئی هرگزازدواج نکرده-زن
 • جمعیت ۵۰ ساله وبیشتر هرگزازدواج نکرده-زن
 • وضع زناشوئی-اظهارنشده-زن
 • تعداد فرزندان زنده بدنیا آورده را اظهار نکرده
 • تعداد فرزندان زنده بدنیا آورده- پسر
 • تعداد فرزندان زنده بدنیا آورده- دختر
 • تعداد فرزندان در حال حاضرزنده – پسر
 • تعداد فرزندان در حال حاضرزنده – دختر
 • تعداد کل فرزندان زنده بدنیا آورده در۳۶۵ روز گذشته را اظهار نکرده
 • تعداد کل فرزندان زنده بدنیا آورده در۳۶۵ روز گذشته- پسر
 • تعداد کل فرزندان زنده بدنیا آورده در۳۶۵ روز گذشته- دختر
 • تعداد فرزندان زنده بدنیا آورده در۳۶۵ روز گذشته در حال حاضر زنده- پسر
 • تعداد فرزندان زنده بدنیا آورده در۳۶۵ روز گذشته در حال حاضر زنده- دختر
 • جمعیت معلول-کل
 • جمعیت معلول-مرد
 • جمعیت معلول-زن
 • جمعیت معلول بر حسب نوع معلولیت-نابینا
 • جمعیت معلول بر حسب نوع معلولیت-ناشنوا
 • جمعیت معلول بر حسب نوع معلولیت-اختلال درگفتاروصدا
 • جمعیت معلول بر حسب نوع معلولیت-قطع دست
 • جمعیت معلول بر حسب نوع معلولیت-نقص دست
 • جمعیت معلول بر حسب نوع معلولیت-قطع پا
 • جمعیت معلول بر حسب نوع معلولیت-نقص پا
 • جمعیت معلول بر حسب نوع معلولیت-نقص تنه
 • جمعیت معلول بر حسب نوع معلولیت-اختلال ذهنى
 • جمعیت معلول بر حسب نوع معلولیت-هیچکدام
 • جمعیت معلول بر حسب نوع معلولیت-اظهارنشده

لیست محلات شهر مشهد ۱۳۹۰

لیست محلات مشهد 1390

لیست محلات مشهد 1390

وزن 5 kg
ابعاد 5 × 5 × 5 cm

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “آمار جمعیتی سال۱۳۹۰ شهر مشهد به تفکیک محلات، نواحی و مناطق شهرداری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا

سلام شهروند عزیز

1- هر سازنده بنایی بالاخره گذرش به کمیسیون ماده صد خواهد افتاد. آموزش ویدئویی قواعد کمیسیون ماده صد و نحوه نگارش لایحه دفاعیه آن را از منو بسته آموزشی خریداری نمایید تا این کمیسیون را بشناسید و خود بتوانید نسبت به نگارش لایحه دفاعیه اقدام نمایید.

2- در این سایت می توانید شهردار مشهد را نقد کنید. در صفحه مربوط نسبت به درج دیدگاه در خصوص نقاط قوت و ضعف اقدام نمایید.

3- لطفا برای ارتباط با ما قبل از تماس تلفنی، از پیام رسان های سروش یا ایتا استفاده نموده و مستندات و تصاویر را ارسال نمایید.

مشاوران شهرداری اطمینان شرق