تخفیف!

آمار جمعیتی سال1390 شهر مشهد به تفکیک محلات، نواحی و مناطق شهرداری

(دیدگاه کاربر 1)

۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال

بیش از 300 رقم آمار جمعیتی شهر مشهد را به تفکیک تقسیمات شهری مشهد (یعنی منطقه، ناحیه و محله) در این جا و در قالب بک فایل اکسل قابل دانلود می باشد.

همواره یکی از بزرگترین مشکلات محققین، دسترسی به آمار صحیح و قابل اطمینان در حوزه های مختلف تحقیقاتی است.
مشاوران اطمینان شرق جهت پاسخ به این نیاز محققین، اطلاعات مربوط به سرشماری نفوس و مسکن سال 1390 را به تفکیک متغییر های آن در بیش از 300 رقم آیتم و به تفکیک حوزه های جغرافیای شهری (محلات، نواحی و مناطق مشهد) ارائه نموده است.

همچنین برای دریافت آمار جمعیتی سال 1395 مشهد به تفکیک محلات، نیز می توانید برروی لینک زیر کلیک نمایید
آمار جمعیتی سال۱۳۹۵ شهر مشهد به تفکیک محلات، نواحی و مناطق شهرداری

 این محصول برای استفاده توسط یک نفر در نظر گرفته شده است. بدیهی است انتشار و استفاده بیش از یک نفر از لحاظ شرعی و قانونی دارای ایراد می باشد.

بیش از 300 رقم آمار جمعیتی به تفکیک تقسیمات شهری مشهد

همواره یکی از بزرگترین مشکلات محققین،دسترسی به آمارصحیح وقابل اطمینان در حوزه های مختلف تحقیقاتی است.

مشاوران اطمینان شرق جهت پاسخ به این نیاز محققین ،اطلاعات مربوط به سرشماری نفوس ومسکن سال 1390 را به تفکیک متغییر های مستقل ووابسته در بیش از 300 رقم آیتم و به تفکیک حوزه های جغرافیای شهری (محلات، نواحی و مناطق مشهد) تدوین نموده است.

عناوین اقلام آماری مشهد

آمارجمعیتی متشکل از آمارهای مستقل و وابسته از فاکتورهای جمعیت به تفکیک متغیرهای زیر است:

سن

جنسیت

تحصیلات (محل/مقطع/رشته)

مهاجران

بیکاران وشاغلین(سن وجنسیت،نوع شغل،محل کار)

وضعیت اقامت

وضعیت تاهل

فرزندان متولد شده وفوت شده

معلولیت به تفکیک نوع معلولیت

عنوان های 300  قلم آماری سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390

 • جمعيت كل
 • تعداد مرد
 • تعداد زن
 • جمعيت 6 ساله وبيشتر-كل
 • جمعيت 6 ساله وبيشتر-كل
 • جمعيت 6 ساله وبيشتر-مرد
 • جمعيت 6 ساله وبيشتر-زن
 • جمعيت 4-0 ساله -كل
 • جمعيت 9-5 ساله -كل
 • جمعيت 14-10 ساله -كل
 • جمعيت 19-15 ساله -كل
 • جمعيت 24-20 ساله -كل
 • جمعيت 29-25 ساله -كل
 • جمعيت 34-30 ساله -كل
 • جمعيت 39-35 ساله -كل
 • جمعيت 44-40 ساله -كل
 • جمعيت 49-45 ساله -كل
 • جمعيت 54-50 ساله -كل
 • جمعيت 59-55 ساله -كل
 • جمعيت 64-60 ساله -كل
 • جمعيت 65 ساله وبيشتر -كل
 • جمعيت نامشخص 0-5 ساله -كل
 • جمعيت نامشخص 6-9 ساله -كل
 • جمعيت نامشخص 10 ساله وبیشتر -كل
 • جمعيت 4-0 ساله -مرد
 • جمعيت 9-5 ساله -مرد
 • جمعيت 14-10 ساله -مرد
 • جمعيت 19-15 ساله -مرد
 • جمعيت 24-20 ساله -مرد
 • جمعيت 29-25 ساله -مرد
 • جمعيت 34-30 ساله -مرد
 • جمعيت 39-35 ساله -مرد
 • جمعيت 44-40 ساله -مرد
 • جمعيت 49-45 ساله -مرد
 • جمعيت 54-50 ساله -مرد
 • جمعيت 59-55 ساله -مرد
 • جمعيت 64-60 ساله -مرد
 • جمعيت 65 ساله وبيشتر -مرد
 • جمعيت نامشخص 0-5 ساله -مرد
 • جمعيت نامشخص 6-9 ساله -مرد
 • جمعيت نامشخص 10 ساله وبیشتر -مرد
 • جمعيت 4-0 ساله -زن
 • جمعيت 9-5 ساله -زن
 • جمعيت 14-10 ساله -زن
 • جمعيت 19-15 ساله -زن
 • جمعيت 24-20 ساله -زن
 • جمعيت 29-25ساله -زن
 • جمعيت 34-30 ساله -زن
 • جمعيت 39-35 ساله -زن
 • جمعيت 44-40 ساله -زن
 • جمعيت 49-45 ساله -زن
 • جمعيت 54-50 ساله -زن
 • جمعيت 59-55 ساله -زن
 • جمعيت 64-60 ساله -زن
 • جمعيت 65 ساله وبيشتر -زن
 • جمعيت نامشخص 0-5 ساله -زن
 • جمعيت نامشخص 6-9 ساله -زن
 • جمعيت نامشخص 10 ساله وبیشتر -زن
 • جمعيت 6 ساله وبيشترباسواد-كل
 • جمعيت 6 ساله وبيشترباسواد-مرد
 • جمعيت 6 ساله وبيشترباسواد-زن
 • جمعيت 6 ساله وبيشتربي سواد-كل
 • جمعيت 6 ساله وبيشتربي سواد-مرد
 • جمعيت 6 ساله وبيشتربي سواد-زن
 • جمعيت 6 ساله وبيشتروضع سواد اظهارنشده-كل
 • جمعيت 6 ساله وبيشتروضع سواد اظهارنشده-مرد
 • جمعيت 6 ساله وبيشتروضع سواد اظهارنشده-زن
 • جمعيت محصل در ايران
 • جمعيت محصل در خارج از ايران
 • جمعيت غيرمحصل
 • محصلين دوره ابتدايى- داخل و خارج کشور
 • محصلين دوره راهنمايى- داخل و خارج کشور
 • محصلين دوره متوسطه- داخل و خارج کشور
 • محصلين دوره پيش دانشگاهى- داخل و خارج کشور
 • محصلين دوره عالى- داخل و خارج کشور
 • محصلين دوره سوادآموزى بزرگسالان- داخل کشور
 • محصلين دوره سايردوره هاى تحصيلى نامشخص واظهارنشده- داخل و خارج کشور
 • باسوادان غيرمحصل ابتدايى
 • باسوادان غيرمحصل راهنمايى
 • باسوادان غيرمحصل متوسطه
 • باسوادان غيرمحصل پيش دانشگاهى
 • باسوادان غيرمحصل عالى
 • باسوادان غيرمحصل سوادآموزى بزرگسالان
 • باسوادان غيرمحصل سايردوره هاى تحصيلى نامشخص واظهارنشده
 • محصلان اول ابتدايى- داخل کشور
 • محصلان دوم ابتدايى- داخل کشور
 • محصلان سوم ابتدايى- داخل کشور
 • محصلان چهارم ابتدايى- داخل کشور
 • محصلان پنجم ابتدايى- داخل کشور
 • محصلان اظهارنشده ابتدايى- داخل کشور
 • محصلان اول راهنمايى- داخل کشور
 • محصلان دوم راهنمايى- داخل کشور
 • محصلان سوم راهنمايى- داخل کشور
 • محصلان اظهارنشده راهنمايى- داخل کشور
 • محصلان اول متوسطه- داخل کشور
 • محصلان دوم متوسطه- داخل کشور
 • محصلان سوم متوسطه- داخل کشور
 • محصلان اظهار نشده متوسطه- داخل کشور
 • محصلان پیش دانشگاهی- داخل کشور
 • •           دانشجويان فوق ديپلم- داخل کشور
 • دانشجويان ليسانس- داخل کشور
 • دانشجويان فوق ليسانس ودکترای حرفه ای- داخل کشور
 • دانشجويان دكترای تخصصی- داخل کشور
 • دانشجويان اظهارنشده- داخل کشور
 • فارغ التحصيلان فوق ديپلم
 • فارغ التحصيلان ليسانس
 • فارغ التحصيلان فوق ليسانس ودکترای حرفه ای
 • فارغ التحصيلان دكترای تخصصی وفوق دكترا
 • فارغ التحصيلان اظهارنشده
 • دانشجويان در رشته‌هاي علوم تربيتي
 • دانشجويان در رشته‌هاي علوم انساني وهنر
 • دانشجويان در رشته‌هاي علوم اجتماعي ،بازرگاني وحقوق
 • دانشجويان در رشته‌هاي علوم ، رياضي و کامپیوتر
 • دانشجويان در رشته‌هاي مهندسي ، توليد وساخت
 • دانشجويان در رشته‌هاي کشاورزي و دامپزشکي
 • دانشجويان در رشته‌هاي بهداشت و رفاه (بهزيستي )
 • دانشجويان در رشته‌هاي خدمات
 • دانشجويان در رشته‌هاي نامشخص ، اظهارنشده
 • فارغ التحصيل در رشته‌هاي علوم تربيتي
 • فارغ التحصيل در رشته‌هاي علوم انساني وهنر
 • فارغ التحصيل در رشته‌هاي علوم اجتماعي ،بازرگاني وحقوق
 • فارغ التحصيل در رشته‌هاي علوم ، رياضي و کامپیوتر
 • فارغ التحصيل در رشته‌هاي مهندسي ، توليد وساخت
 • فارغ التحصيل در رشته‌هاي کشاورزي و دامپزشکي
 • فارغ التحصيل در رشته‌هاي بهداشت و رفاه (بهزيستي )
 • فارغ التحصيل در رشته‌هاي خدمات
 • فارغ التحصيل در رشته‌هاي نامشخص، اظهارنشده
 • جمعيت محصل كه محل تحصيل آنهادرهمين شهر یا آبادی است-كل
 • جمعيت محصل كه محل تحصيل آنهادرهمين شهریا آبادی است-مرد
 • جمعيت محصل كه محل تحصيل آنهادرهمين شهریا آبادی است-زن
 • جمعيت محصل كه محل تحصيل آنهادرشهرديگراست-كل
 • جمعيت محصل كه محل تحصيل آنهادرشهرديگراست-مرد
 • جمعيت محصل كه محل تحصيل آنهادرشهرديگراست-زن
 • جمعيت محصل كه محل تحصيل آنهادرآبادي ديگراست-كل
 • جمعيت محصل كه محل تحصيل آنهادرآبادي ديگراست-مرد
 • جمعيت محصل كه محل تحصيل آنهادرآبادي ديگراست-زن
 • جمعيت محصل كه محل تحصيل آنها اظهارنشده است-كل
 • جمعيت محصل كه محل تحصيل آنهااظهارنشده است-مرد
 • جمعيت محصل كه محل تحصيل آنهااظهارنشده است-زن
 • جمعيت 10 ساله وبيشتر-كل
 • جمعيت 10 ساله وبيشتر-مرد
 • جمعيت 10 ساله وبيشتر-زن
 • مهاجران واردشده-كل
 • مهاجران واردشده-مرد
 • مهاجران واردشده-زن
 • شاغلان 10 ساله وبيشتر-كل
 • شاغلان 14-10 ساله-كل
 • شاغلان 24-15 ساله-كل
 • شاغلان 29-15 ساله-كل
 • شاغلان30ساله وبيشتر-كل
 • بيكاران 10 ساله وبيشتر-كل
 • بيكاران 14-10 ساله-كل
 • بيكاران 24-15 ساله-كل
 • بيكاران 29-15 ساله-كل
 • بيكاران30ساله وبيشتر-كل
 • جمعيت10 ساله وبيشترغیرفعال محصل-كل
 • جمعيت10 ساله وبيشترداراي درآمدبدون كار-كل
 • جمعيت10 ساله وبيشترخانه دار-كل
 • جمعيت10 ساله وبيشترساير-كل
 • شاغلان 10 ساله وبيشتر-مرد
 • شاغلان 14-10 ساله-مرد
 • شاغلان 24-15 ساله-مرد
 • شاغلان 29-15 ساله-مرد
 • شاغلان30ساله وبيشتر-مرد
 • بيكاران 10 ساله وبيشتر-مرد
 • بيكاران 14-10 ساله-مرد
 • بيكاران 24-15 ساله-مرد
 • بيكاران 29-15 ساله-مرد
 • بيكاران30ساله وبيشتر-مرد
 • جمعيت10 ساله وبيشترغیرفعال محصل-مرد
 • جمعيت10 ساله وبيشترداراي درآمدبدون كار-مرد
 • جمعيت10 ساله وبيشترخانه دار-مرد
 • جمعيت10 ساله وبيشترساير-مرد
 • شاغلان 10 ساله وبيشتر-زن
 • شاغلان 14-10 ساله-زن
 • شاغلان 24-15 ساله-زن
 • شاغلان 29-15 ساله-زن
 • شاغلان30ساله وبيشتر-زن
 • بيكاران 10 ساله وبيشتر-زن
 • بيكاران 14-10 ساله-زن
 • بيكاران 24-15 ساله-زن
 • بيكاران 29-15 ساله-زن
 • بيكاران30ساله وبيشتر-زن
 • جمعيت10 ساله وبيشترغیرفعال محصل-زن
 • جمعيت10 ساله وبيشترداراي درآمدبدون كار-زن
 • جمعيت10 ساله وبيشترخانه دار-زن
 • جمعيت10 ساله وبيشترساير-زن
 • شاغلان در كشاورزى ، جنگلداری و ماهیگیری
 • شاغلان در استخراج معدن
 • شاغلان در صنعتی(ساخت)
 • شاغلان در کشت و صنعت
 • شاغلان در تامين برق ، گاز، بخار و تهویه هوا
 • شاغلان در آب‏رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‎های تصفیه
 • شاغلان در ساختمان
 • شاغلان در عمده فروشى ،خرده فروشى ،تعميروسايل نقليه موتورى و موتورسیکلت
 • شاغلان در حمل ونقل وانباردارى
 • شاغلان فعالیت های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا
 • شاغلان در ارتباطات و اطلاعات
 • شاغلان در گروه مالی و بیمه
 • شاغلان در املاک و مستغلات
 • شاغلان در فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی
 • شاغلان در اداری و خدمات پشتیبانی
 • شاغلان در آموزش
 • شاغلان در سلامت انسان و مددكارى اجتماعى
 • شاغلان در اداره عمومی و دفاع، تامین اجتماعی اجباری
 • شاغلان در هنر و سرگرمی
 • شاغلان در سایر فعالیت های خدماتی
 • شاغلان در فعاليت هاى خانوارها به عنوان کارفرما
 • شاغلان در سازمانهاوهيئت هاى برون مرزى
 • شاغلان در گروه نامشخص و اظهارنشده
 • شاغلان در گروه قانونگذاران ،مقامات عالى رتبه ومديران
 • شاغلان در گروه متخصصان
 • شاغلان در گروه تكنسين هاودستياران
 • شاغلان در گروه كارمندان امورادارى ودفترى
 • شاغلان در گروه كاركنان خدماتى وفروشندگان
 • شاغلان در گروه كاركنان ماهركشاورزى ،جنگلدارى وماهيگيرى
 • شاغلان در گروه صنعتگران وكاركنان مشاغل مربوط
 • شاغلان در گروه متصديان ،مونتاژكاران ماشين آلات ودستگاه هاورانندگان وسايل نقليه
 • شاغلان در گروه كارگران ساده
 • شاغلان در گروه سايرواظهارنشده
 • شاغلان كارفرما
 • شاغلان كاركن مستقل
 • شاغلان مزدوحقوق بگير بخش عمومي
 • شاغلان مزدوحقوق بگير بخش خصوصي
 • شاغلان مزدوحقوق بگير بخش تعاوني
 • شاغلان كاركن فاميلى بدون مزد
 • شاغلان اظهارنشده
 • جمعيت شاغل كه محل كار آنهادرهمين شهریا آبادی است-كل
 • جمعيت شاغل كه محل كار آنهادرهمين شهریا آبادی است-مرد
 • جمعيت شاغل كه محل كار آنهادرهمين شهریا آبادی است-زن
 • جمعيت شاغل كه محل كار آنهادرشهرديگراست-كل
 • جمعيت شاغل كه محل كار آنهادرشهرديگراست-مرد
 • جمعيت شاغل كه محل كار آنهادرشهرديگراست-زن
 • جمعيت شاغل كه محل كار آنهادرآبادي ديگراست-كل
 • جمعيت شاغل كه محل كار آنهادرآبادي ديگراست-مرد
 • جمعيت شاغل كه محل كار آنهادرآبادي ديگراست-زن
 • جمعيت شاغل كه محل كار آنها اظهارنشده است-كل
 • جمعيت شاغل كه محل كار آنهااظهارنشده است-مرد
 • جمعيت شاغل كه محل كار آنهااظهارنشده است-زن
 • وضع اقامت-حاضر
 • وضع اقامت-غايب موقت
 • وضع اقامت-خارج ازكشوربراي كارياتحصيل
 • وضع اقامت-ساير
 • وضع اقامت-اظهارنشده
 • جمعيت ساكن متولددرشهر يا آبادي محل اقامت-كل
 • جمعيت ساكن متولددرشهرديگر-كل
 • جمعيت ساكن متولددرآبادي ديگر-كل
 • جمعيت ساكن متولددرخارج ازكشور-كل
 • جمعيت ساكن متولداظهارنشده-كل
 • جمعيت 10 ساله وبيشتر حداقل يكبارازدواج كرده -كل
 • جمعيت 19-15 ساله حداقل يكبارازدواج كرده -کل
 • وضع زناشوئي داراي همسر-كل
 • وضع زناشوئي بي همسربراثرفوت همسر-كل
 • وضع زناشوئي بي همسربراثرطلاق-كل
 • وضع زناشوئي هرگزازدواج نكرده-كل
 • جمعيت 50 ساله وبيشتر هرگزازدواج نكرده-كل
 • وضع زناشوئي-اظهارنشده-كل
 • جمعيت 10 ساله وبيشتر حداقل يكبارازدواج كرده -مرد
 • جمعيت 19-15 ساله حداقل يكبارازدواج كرده -مرد
 • وضع زناشوئي داراي همسر-مرد
 • وضع زناشوئي بي همسربراثرفوت همسر-مرد
 • وضع زناشوئي بي همسربراثرطلاق-مرد
 • وضع زناشوئي هرگزازدواج نكرده-مرد
 • جمعيت 50 ساله وبيشتر هرگزازدواج نكرده-مرد
 • وضع زناشوئي-اظهارنشده-مرد
 • جمعيت 10 ساله وبيشتر حداقل يكبارازدواج كرده -زن
 • جمعيت 19-15 ساله حداقل يكبارازدواج كرده -زن
 • وضع زناشوئي داراي همسر-زن
 • وضع زناشوئي بي همسربراثرفوت همسر-زن
 • وضع زناشوئي بي همسربراثرطلاق-زن
 • وضع زناشوئي هرگزازدواج نكرده-زن
 • جمعيت 50 ساله وبيشتر هرگزازدواج نكرده-زن
 • وضع زناشوئي-اظهارنشده-زن
 • تعداد فرزندان زنده بدنيا آورده را اظهار نکرده
 • تعداد فرزندان زنده بدنيا آورده- پسر
 • تعداد فرزندان زنده بدنيا آورده- دختر
 • تعداد فرزندان در حال حاضرزنده – پسر
 • تعداد فرزندان در حال حاضرزنده – دختر
 • تعداد كل فرزندان زنده بدنيا آورده در365 روز گذشته را اظهار نکرده
 • تعداد كل فرزندان زنده بدنيا آورده در365 روز گذشته- پسر
 • تعداد كل فرزندان زنده بدنيا آورده در365 روز گذشته- دختر
 • تعداد فرزندان زنده بدنيا آورده در365 روز گذشته در حال حاضر زنده- پسر
 • تعداد فرزندان زنده بدنيا آورده در365 روز گذشته در حال حاضر زنده- دختر
 • جمعيت معلول-كل
 • جمعيت معلول-مرد
 • جمعيت معلول-زن
 • جمعيت معلول بر حسب نوع معلوليت-نابينا
 • جمعيت معلول بر حسب نوع معلوليت-ناشنوا
 • جمعيت معلول بر حسب نوع معلوليت-اختلال درگفتاروصدا
 • جمعيت معلول بر حسب نوع معلوليت-قطع دست
 • جمعيت معلول بر حسب نوع معلوليت-نقص دست
 • جمعيت معلول بر حسب نوع معلوليت-قطع پا
 • جمعيت معلول بر حسب نوع معلوليت-نقص پا
 • جمعيت معلول بر حسب نوع معلوليت-نقص تنه
 • جمعيت معلول بر حسب نوع معلوليت-اختلال ذهنى
 • جمعيت معلول بر حسب نوع معلوليت-هيچكدام
 • جمعيت معلول بر حسب نوع معلوليت-اظهارنشده

لیست محلات شهر مشهد 1390

لیست محلات مشهد 1390

لیست محلات مشهد 1390

5/5 - (5 امتیاز)
وزن 5 کیلوگرم
ابعاد 5 × 5 × 5 سانتیمتر

1 دیدگاه برای آمار جمعیتی سال1390 شهر مشهد به تفکیک محلات، نواحی و مناطق شهرداری

 1. عباسی

  OK

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سلام شهروند عزیز

1- هر سازنده بنایی بالاخره گذرش به کمیسیون ماده صد خواهد افتاد. آموزش ویدئویی قواعد کمیسیون ماده صد و نحوه نگارش لایحه دفاعیه آن را از منو بسته آموزشی خریداری نمایید تا این کمیسیون را بشناسید و خود بتوانید نسبت به نگارش لایحه دفاعیه اقدام نمایید.

2- در این سایت می توانید شهردار مشهد را نقد کنید. در صفحه مربوط نسبت به درج دیدگاه در خصوص نقاط قوت و ضعف اقدام نمایید.

3- لطفا برای ارتباط با ما قبل از تماس تلفنی، از پیام رسان ها با جستجوی نام کاربری farshchi7 استفاده نموده و مستندات و تصاویر را ارسال نمایید.

مشاوران شهرداری اطمینان شرق

0
  0
  سبد خرید شما
  سبد خرید شما خالی استرفتن به فروشگاه