نمای ساختمان

چند روز پیش دوستی به دفتر شرکت مراجعه و بابت رقم100 میلیونی جریمه کمیسیون ماده100 کاملاً بهت‌زده شده بود،وقتی رأی کمیسیون رو مشاهده کردیدم دیدیم مجموع تخلفاتش مربوط به 10 متر نمای اجراشده ساختمانش می‌باشد. به فاصله کوتاهی از این ماجرا،یکی از شرکت‌های ساختمانی جهت مشاوره تماس گرفت و اعلام کرد که قصد دارد بیش از دو هزار متر نمای کاذب در پروژه خود اجرا نماید، این شد که مصمم شدیم در خصوص نما این مبحث تأثیرگذار ،اطلاعاتی به شهروندان مشهدی ارائه دهیم.

نما:

کلیه سطوح ساختمانها که ازداخل معابر عمومی قابل مشاهده می باشداعم ازنماهای اصلی یا جانبی، نمای شهری محسوب میگردند.

نماسازی ساختمان:

عبارت است از آخرین پوشش روی نمای ساختمان که برحسب مصالح ساختمانی بکاررفته متفاوت است. نماسازی جزء عملیات نازک کاری محسوب می شود. مصالح مورد استفاده درنمای ساختمانها بشرح ذیل می باشد: آجر، سنگ، شیشه، بتن، سیمان، مصالح جدید

نمای اصلی ساختمان:

عبارت است ازنمایی که مشرف به خیابان یا حیاط میباشد.

ارتباط انواع گواهی‌های شهرداری با نما:

هر بنایی بعد از اتمام مراحل احداث با مراجعه به شهرداری نسبت به تسویه‌حساب و دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی اقدام می‌نماید, چنانچه ملک در مرحله بهره‌برداری, دارای نما و مشمول استحکام بنا باشد پایان کار بهره‌برداری و چنانچه ملک در مرحله تا سفت‌کاری و یا فاقد نما سفت‌کاری ) عدم خلاف(و درصورتی‌که ملک قدیمی با تاریخ احداث قبل از تاریخ 74/12/22 و فاقد استحکام بنا و نما باشد, مفاصاحساب دریافت خواهد کرد.

آخرین بخشنامه وضوابط مربوط به نما:

در خصوص اعطاء پیشروی جهت اجرای نماسازی به اطلاع می‌رساند؛ اعطا پیشروی جهت اجرای نماسازی به هر صورت (تزئینی یا غیر تزئینی) در حد ضابطه سطح اشغال دارای مجوز، مجاز است و در صورت اجرا در ساختمان به‌عنوان زیربنا اعلام و محاسبه می‌گردد.

یعنی درشرایط فعلی درصورت اجرا نما بیش از مجاز،موضوع به کمیسیون ماده 100 ارسال وبرای مسکونی ها بین 0.5 تا3K وبرای تجاری های بین 2 تا 4K جریمه اخذ می گردد

دستوالعمل نما

نماسازی ساختمان:

موضوع نماسازی ساختمان به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر به شماره 3865/91/3/ش مورخ 91/9/2 و دستورالعمل اجرائی ضوابط و مقررات نماهای شهری مشهد توسط کارشناس بازدید بررسی می‌گردد.

تبصره: لازم به ذکراست بر اساس دستورالعمل شماره 110670/91/29 مورخ 95/7/18 مدیریت طرح‌های توسعه شهری سطوحی از دیوارهای خارجی ساختمان که روی مرز مشترک دو ملک قرارمی گیرندومشرف به فضای باز خصوصی همسایه خواهد بود بایستی در حد متعارف نماسازی شوند.

 ارجاع ساختمان‌های تیپ دال به کمیته نما:

به استناد ابلاغیه معاونت شهرسازی و معماری به شماره 206115/93/09 مورخ 93/12/29 اطلاعات ساختمان‌های بیش از 5000 مترمربع زیربنا و یا بیش از 8 طبقه، که در حال اخذ موافقت اصولی پروانه ساخت و یا در حال اجرا است، به مدیریت طراحی و بهسازی محیط شهری، جهت بررسی و تائید ارسال گردد. همچنین نظر به  مصوبه شماره 3/91/3865/ش  مورخ 91/9/2 صدور پایان کار ساختمانی منوط به رعایت طرح مصوب کمیته نما است.

دریافت دستورالعمل اجرایی ضوابط ومقررات نمای شهری
3/91/3865 /ش مصوب 1391/09/02    👇👇👇

دستورالعمل نما

مدارک موردنیاز در خصوص ساختمان‌های تیپ دال جهت طرح در کمیته نما بدین قرار است:

1-نقشه جانمایی در سایت.

2-نقشه‌های فاز یک و دو ) پلان‌های اندازه‌گذاری و مبلمان به‌صورت فرمت اتوکد و معرفی کامل مواد و مصالح به‌کاررفته در نما) پلان بام – ) طرح نمای پنجم(.

3-ارائه برش کامل از جداره‌های بیرونی Wall section

4- معرفی شیوه اجرا در خصوص مواد و مصالح و تکنیک‌های اجرا.

5-تهیه تصاویر سه‌بعدی از طرح و جانمایی آن در تصویر بافت به جهت بررسی کالبدی طرح.

6-در صورت طراحی نورپردازی تهیه تصاویر شب.

7-در مورد پروژه‌های در حال اجرا تصاویر وضع موجود تهیه و جهت بررسی در کمیته ارائه گردد.

8-ارائه پروانه ساختمانی.

9- ارائه دفترچه نقشه‌های مورد تائید نظام‌مهندسی.

استفاده از نمای کامپوزیت در ساختمان:

با توجه به گسترش استفاده از نماهای کامپوزیت( آلومینیوم) در ساختمان‌های سطح شهر با کاربری‌های متفاوت، به جهت جلوگیری از انتقال و گسترش حریق به دیگر فضاها، استفاده از مصالح مقاوم در برابر حریق (FR) و مجزا سازی فضای بین این نماها با بدنه ساختمان (Fire Stopping) ضروری است

انواع پیش‌آمدگی در ساختمان

با توجه به استفاده از انواع پیش‌آمدگی‌ها در نما ساختمان، بد نیست در این خصوص نیز مطالبی مطرح گردد.

پیش‌آمدگی در حالت‌های مختلف ودرفضای هوائی معبر، حیاط و یا حیاط‌خلوت به شرح ذیل احداث می‌شود.

1-پیش‌آمدگی یک‌طرف بسته:

به‌پیش آمدگی مسقفی می‌گویند. که ازیک‌طرف به ساختمان ارتباط دارد.

2-پیش‌آمدگی دو طرف بسته:

به بالکن یا بهارخواب مسقفی می‌گویند. که از دو طرف به ساختمان ارتباط دارد. یا به‌عبارت‌دیگر از دو طرف توسط ساختمان احاطه‌شده است.

3-پیش‌آمدگی سه طرف بسته :

به‌پیش آمدگی یا کنسول مسقفی می‌گویند. که از سه طرف به ساختمان ارتباط دارد(محصورشده است).

4-پیش‌آمدگی چهار طرف بسته ( کنسول):

به‌پیش آمدگی مسقفی می‌گویند که قسمتی از زیربنای ساختمان است یا به عبارت دیگرازچهارطرف توسط ساختمان احاطه‌شده است.

کنسول

5-پیش‌آمدگی تزئینی

به‌پیش آمدگی می‌گویند که به جهت زیباسازی نما ایجادشده است. معمولاً این‌گونه پیش‌آمدگی‌ها درروی پیش‌آمدگی اصلی و به‌صورت حجم‌های کاذب و بدون استفاده اجرا می‌گردد و به استناد دستورالعمل مدیریت طرح‌های توسعه شهری به شماره 160320/95/29 مورخ 1395/8/17 پیش‌آمدگی موردنظر برداشت و گزارش می‌گردد.

منظور از بدون استفاده بودن یعنی مالک از آن حجم ایجادشده هیچ‌گونه بهره‌برداری اعم از معماری داخلی، سازهایی و تأسیسات از قبیل محل عبور لوله آب باران، فاضلاب و غیره ننماید.

6-پیش‌آمدگی سنتوری:

به‌پیش آمدگی در بالاترین ارتفاع نمائی ساختمان ) تاج(می‌گویند و چون تزئینی است نیاز به برداشت ندارد. لازم به ذکراست مساحت آن نیز جزء زیربنا محاسبه نمی‌شود.(البته این موضوع با توجه به بخشنامه جدید زیربنا محاسبه می‌گردد)

پیش آمدگی سنتوری

7-پیش‌آمدگی سابات:

به سایبان؛ دالان سرپوشیده یا پل ارتباطی بین دنیا چند ساختمان می‌گویند.

ساباط

8-پیش‌آمدگی غیرمسقف:

به‌پیش آمدگی می‌گویند که فاقد سقف است.هر پیش‌آمدگی، سقفی برای پیش‌آمدگی زیرین خود است اما چنانچه طرز قرارگیری و یا فرم پیش‌آمدگی اجراشده طوری باشد که فاقد سقف باشد درصورتی‌که از داخل ساختمان به روی پیش‌آمدگی دسترسی ) درب بازشو(برای ورود به آن ایجادشده باشد در قالب بهارخواب گزارش ،درغیراینصورت برداشت و گزارش نمی‌گردد.

 

 

5/5 - (3 امتیاز)
با استفاده از بخش نظرات در انتهای صفحات سایت، می توانید سوالات و نظرات خود را پیرامون آن مطلب درج نمایید یا اینکه نظرات سایر افراد را بخوانید. برای جستجو میان کامنتها از Ctrl + f استفاده نمایید. ضمنا از طریق ایمیل از پاسخ ما به سوال خود مطلع خواهید شد. دوستانی که اطلاعات فنی دارند، لطفا به سوالات پاسخ دیگران دهند (لینک درج نشود).

شکیبامنش

متخصص سرمایه گذاری طرح های شهری - نویسنده مطالب و درس آموخته های تخصصی در حوزه شهرسازی و سرمایه گذاری - کارشناس ارشد شهرسازی - پایه2 طراحی و نظارت شهرسازی نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی - دارای سوابق مشاوره،کارشناسی و مدیریتی در حوزه شهرسازی ، شهرداری و سرمایه گذاری- عضو اصلی انجمن مدیریت پروژه ایران

نوشته های مشابه

سلام شهروند عزیز

1- هر سازنده بنایی بالاخره گذرش به کمیسیون ماده صد خواهد افتاد. آموزش ویدئویی قواعد کمیسیون ماده صد و نحوه نگارش لایحه دفاعیه آن را از منو بسته آموزشی خریداری نمایید تا این کمیسیون را بشناسید و خود بتوانید نسبت به نگارش لایحه دفاعیه اقدام نمایید.

2- در این سایت می توانید شهردار مشهد را نقد کنید. در صفحه مربوط نسبت به درج دیدگاه در خصوص نقاط قوت و ضعف اقدام نمایید.

3- لطفا برای ارتباط با ما قبل از تماس تلفنی، از پیام رسان ها با جستجوی نام کاربری farshchi7 استفاده نموده و مستندات و تصاویر را ارسال نمایید.

مشاوران شهرداری اطمینان شرق

0
    0
    سبد خرید شما
    سبد خرید شما خالی استرفتن به فروشگاه